Nabídka odborných kursů, seminářů, školení a workshopů pořádaných společností Verlag Dashöfer.

Aktuální téma

Novela zákona o DPH 2017

Pracujete jako účetní, ekonom, daňový poradce, auditor nebo podnikatele s rád/a byste se dozvěděl/a více o rozsáhlé novele zákona 2017? Poté právě pro Vás je určen seminář Novela zákona o DPH 2017, v rámci kterého budou účastníci prostřednictvím příkladů seznámeni s touto problematikou. Dílčí změny budou vysvětleny podle aktuálního legislativního vývoje a budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku 2016.

Seminář je určen především pro: 

účetní, ekonomy, daňové poradce, auditory, podnikatele.

Podrobnosti naleznete ZDE!

Nejbližší semináře

On-line seminář
Út 27.9.2016
On-line

Prvých 100 dní ve vedoucí funkci

Seminář se zaměřuje na základní předpoklady nezbytné pro úspěšný výkon vedoucí funkce. Jeho cílem je osvojit si metody a nástroje řízení a vedení spolupracovníků bez ohledu na oblast nebo stupeň řízení.

Seminář
Út 27.9.2016
Po 28.11.2016
Praha

Účetní a daňové doklady - fakturace 2016 aneb praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH BONUS 14denní bezplatný přístup do plné verze naší on-line knihovny DU aktuality profi

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Seminář
Út 27.9.2016
Čt 24.11.2016
Praha

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář se věnuje zákonu o odpadech, který byl v poslední době několikrát novelizován, poslední novelizace proběhla na jaře letošního roku. Obsahem je představení nových povinností i novel prováděcích předpisů.

Seminář
Čt 29.9.2016
Čt 27.10.2016
Praha

Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

Seminář
Čt 29.9.2016
Praha

Odškodňování pracovních úrazů

Lektorka semináře se bude věnovat obecně úpravě pracovních úrazů, zaměří se na náhrady škod a také odškodňování následků smrti v důsledku pracovního úrazu.

Seminář
Čt 29.9.2016
Praha

Představení výzvy č. 60 dotace na vzdělání zaměstnanců

Představujeme výzvu č. 60 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji! vypsanou v rámci Operační programu Zaměstnanost. Výzva poskytuje dotaci na vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou a v různých oblastech, a to pro sdružení podniků, zaměstnavatelské svazy a NNO.

Seminář
Pá 30.9.2016
Praha

Systémy managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001

Seminář se zaměří na problematiku energetického auditu, který je povinný pro celou řadu firem, ve smyslu z. č. 406/2000 Sb.

Seminář
Po 3.10.2016
Praha

Co má obsahovat školení BOZP a další povinnosti zaměstnavatele

Seminář seznámí posluchače s povinnostmi a informacemi, které musí poskytnout zaměstnavatel zaměstnancům o požadavcích na zajištění BOZP.

Seminář
Po 3.10.2016
Praha
Konference
Út 4.10.2016
Praha

Veřejné zakázky 2016 - nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Konference je se věnuje široké oblasti veřejných zakázek se zaměřením na nový zákon, který byl schválen na jaře letošního roku.