Konference

Daňová konference 2016 - partnerem konference je daňově poradenská a účetní kancelář PROXY a.s.

Konference je určena pro:

 • ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby zabývající se daněmi a DPH
 • všechny, kteří aplikují DPH v praxi
 • všechny, kteří se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou
 • ty, kteří potřebují být v informováni o očekávaných novinkách v daňové a účetní oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své daňové povinnosti.

Cíl konference: 

 • budete informováni o tom, jakých změn se dočkáme od 1. 1. 2016 v rámci daňové a účetní problematiky
 • budete moci zkonzultovat daná témata s odborníky
 • dozvíte se, jaké zkušenosti mají Vaši kolegové v rámci probírané problematiky

Partnerem konference je daňově poradenská a účetní kancelář PROXY a.s. Více informací o PROXY a.s. se dozvíte ZDE.

Obsah konefernce:

 • budete informováni o tom, jakých změn se dočkáme od 1. 1. 2016 v rámci daňové a účetní problematiky
 • odborníci daňové a auditorské kanceláře HLB Proxy, a.s. Vás seznámí s novinkami v oblasti daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí a daňového řádu
 • dozvíte se například, jaké jsou připravovány změny v oblasti zdaňování fyzických osob, zejména zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, jak se zvýší limity pro solidární zvýšení daně pro rok 2016, jak správně určit základ daně při bezúplatných zápůjček, jaké jsou dopady ukončení II. pilíře důchodového spoření
 • dále uslyšíte informace zákonu o evidenci tržeb, jaká platí nová pravidla podle zákona o investičních pobídkách ve vztahu k zákonu o daních z příjmů a jaká pravidla platí podle zákona o prokazování majetku.
 • v oblasti DPH uslyšíte, jaká platí nová pravidla pro přenesenou daňovou povinnost u daně z přidané hodnoty v roce 2016 a co Vám přinese povinnost podávat kontrolní hlášení pro DPH od roku 2016. Dotkneme se také problematiky zdaňování nemovitých věcí v případě převodu pozemků, stavebních pozemků a pravidel pro osvobození převodů ostatních nemovitých věcí
 • v rámci změn v oblasti účetnictví vysvětlíme novou kategorizaci účetních jednotek a její dopady do praxe, novou úpravu jednoduchého účetnictví a seznámíme Vás s některými novými administrativními povinnostmi
 • V případě daně z nemovitých věcí se dozvíte o změnách v definici předmětu daně a vymezení některých osvobození od daně
 • nebude chybět prezentace nejnovějších komentářů a stanovisek státní správy k vybraným problematickým daňovým oblastem, které byly vyvolány ať již novým občanským zákoníkem nebo následnými novelami daňových předpisů, zejména otázky související s povinným elektronickým podáním, jaké jsou zkušenosti s vyplňováním samostatné přílohy týkající se transakcí mezi spojenými osobami a doporučení pro zdaňovací období 2015,
 • seznámíte se i s novými rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR týkajících se například tzv, souběhu výkonu funkce jednatele a zaměstnance, daňové uznatelnosti příspěvků do komor s nepovinným členstvím nebo poslední judikáty ke stanovení ceny mezi ekonomicky spojenými osobami. 
 • budete moci zkonzultovat daná témata s odborníky HLB Proxy, a.s.
 • dozvíte se, jaké zkušenosti mají Vaši kolegové v rámci probírané problematiky

Časový harmonogram:

8:30 - 9:00 Prezence účastníků

9:00 - 9:05 Uvítání posluchačů, úvod konference

9:05 - 10:30 Přednáška (1. část)

10:30 - 10:45 Přestávka na občerstvení

10:45 - 12:00 Přednáška (2. část)

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 14:30 Přednáška (3. část)

14:30 - 14:45 Přestávka na občerstvení

14:45 - 16:00 Přednáška (4. část)

16:00 - 16:15 Diskuze a zakončení konference

Přednášející

Mgr. Magdaléna Vyškovská, lektor Daně, účetnictví

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“ a „Výklad smluv o

Ing. Jiří Jindrák, lektor Daně, účetnictví

Přednášející je od roku 2001 daňovým poradcem v současné době působícím ve společnosti HLB Proxy, a.s. Zaměřuje se na problematiku zdanění právnických a fyzických osob a DPH. Od roku 2007 se věnuje přednáškové činnosti pro širokou veřejnost s cílem realizovat semináře s praktickým pohledem na daňovou a související účetní problematiku. Hovoří

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Názory účastníků

Libor N.

Vše na semináři proběhlo výborně, nejvíce mě zaujalo téma "novela zákona o daních z přijmů - část pro právnické osoby"!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na konferenci budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: daň z příjmů PO, daň z příjmů FO, přenos daňové povinnosti, daně 2016, daňová konference, zdaňování nemovitostí, konference Praha, konference daně, školení PROXI, školení Jindrák (lektor, školení Vyškovská (lektorka) atd.

 Máte dotaz ke konferenci?
Nenašli jste všechny informace ke konferenci? Napište zprávu nebo volejte +420 222 539 301
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: