On-line seminář

Dodání zboží se zapojením přeshraničního prvku

Ing. Jana Kolářová

Lednový on-line seminář z oblasti DPH podrobněji rozebere dodání zboží se zapojením přeshraničního prvku.

Dodání zboží do EU, pořízení zboží z EU, dovoz a vývoz zboží mohou mít  určité odlišnosti od běžných tuzemských dodávek. Ať už jde o podmínky pro osvobození a jejich prokazování, nebo přiznání uskutečnění / přijetí plnění, popř. o okamžik přiznání plnění. Poskytnutí nebo přijetí takové dodávky může vyvolat registraci rovněž u osob doposud neregistrovaných k DPH. Upozorníme rovněž na změny připravované novelizací projednávanou Parlamentem.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.1.2020

13:30 - 15:00

Praha

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.