Seminář

DPH 2016 v praxi - příklady, příklady, příklady...

Seminář je určen pro:

pokročilé účetní a daňové poradce, vlastní příklady jsou vítány.

Cíl semináře

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. 

garance kvality

Každý účastník obdrží zdarma aktuální text zákona o DPH.

Obsah semináře:

 • Zdaňování plnění, která nejsou předmětem daně a související uplatňování odpočtu, správný postup při opravách,
 • Bezúplatná plnění, krádeže, škody, manka,
 • Služby – místo plnění, osoba povinná přiznat daň, osoba neusazená v tuzemsku
 • Zboží – rizika u tuzemských dodávek, dodání do JČS (prokazování osvobození), pořízení zboží z JČS (zboží se statusem neunijním), vývoz,
 • Okamžik povinnosti přiznat daň u přeshraničních transakcí, jakou roli hrají vydané/přijaté, zálohy, jakou roli hraje vystavení daňového dokladu,
 • Daňové doklady, kdy má plátce povinnost je vystavit/právo je vyžadovat,
 • Základ daně a jeho opravy, opravy výše daně, kdy opravu provést v běžném a kdy v dodatečném přiznání,
 • Stavební a montážní práce u staveb pro bydlení,
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet – úskalí, která plátce potkává nejčastěji, (např. dodání nemovitostí),
 • Nárok na odpočet – rozsah a podmínky jeho uplatnění (pojem „daň na vstupu“, lhůta pro uplatnění odpočtu, „vznik“ nároku na odpočet a podmínky pro jeho uplatnění, náležitosti daňových dokladů),
 • Režim přenesení daňové povinnosti 

Velký prostor pro diskusi, konzultace.

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Olga Holubová, lektor Daně, účetnictví

Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její druhá publikace DPH - výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Názory účastníků

Jaroslava Vejvodová, Cimex Invest a.s.

Seminář se mi líbil! Vyhovoval mi rozsahem a způsobem přednášky. Spokojená jsem byla i s organizačním zajištěním!

Petra Vinklárková, KSM Castings CZ a.s.

Srozumitelné vysvětlení problematiky DPH!

Ing. Marie Beranová, Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Lektorka má přehledný a ucelený výklad, aktivně reaguje na dotazy v průbehu semináře!

Zdeňka Nepomucká, ICZ a.s.

Celková spokojenost, srozumitelnost!

Ludmila Novotná, Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Paní lektorka Holubová má velmi příjemné vystupování, vysoké odborné znalosti a přehled, má srozumitelný výklad.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na semináři se budeme mimo jiné věnovat následujícím tématům:
DPH 2016, DPH 2017, dobropis, dotace, základ daně, předmět daně, místo plnění, vedlejší plnění, zálohy, dodání zboží atd.