Seminář

Novela zákona o DPH 2017

Seminář je určen pro:

účetní, ekonomy, daňové poradce, auditory, podnikatele.

Cíl semináře:

Účastníci budou pomocí příkladů seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od ledna 2017. Dílčí změny budou vysvětleny podle aktuálního legislativního vývoje, budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku 2016.

garance kvality

Obsah semináře:

* Definice některých základních pojmů

* Změny povinností při dovozu a vývozu

* Změny v daňových dokladech při vývozu

* Změny v celních režimech ve vazbě na celní kodex , vypuštění pojmu „celní sklad“

* Upřesnění místa plnění v § 10

* Vyjasnění stávající úpravy § 44 - oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

* Důsledky pořízení zboží do jiného členského státu pod českým DIČ

* Úprava vzniku povinnosti přiznat daň nově

* Změny v opravě základu a výše daně , základ daně při dovozu a vývozu

* Služby související s dovozem a s vývozem

* Úprava mank a škod

* Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, změna ve vazbě na registraci

* Místní příslušnost

* Nový institut nespolehlivé osoby

* Kontrolní hlášení změny ve lhůtách pro reakci plátce na výzvu, promíjení pokut

* DISKUSE

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Jana Ledvinková, lektor Daně, účetnictví

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
9.11.20169:00 - 14:00PlzeňSM048812690 + 21 % DPHZávazná přihláška
10.11.20169:00 - 14:00PrahaSM048823290 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Názory účastníků

Ze seminářů Novela zákona o DPH 2016:

Hana Kaprová, BONAVITA spol. s.r.o.

Seminář byl naplněn zajímavými informacemi, konal se ve velmi příjemném prostředí a s profesionální lektorkou!

Ing. Dana Nahodilová, Fakultní nemocnice Ostrava

Spokojenost!

Bc. Jana Dvořáková, MEMBER s.r.o.

Semináře paní lektorky Ing. Ledvinkové jsou vždy zajímavé, přínosné a perfektně připravené. Mohu je jen doporučit!

Ivana Válková, BigBoard Praha a.s.

Paní lektorka Ledvinková měla jako vždy perfektně připravené podklady, dotazy i odpovědi.

Hana Čepelová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Seminář byl skvělý, jako vždy u paní lektorky Ledvinkové!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

DPH 2017 kurz, GFŘ sazby 2017, zákon o DPH 2017, DPH 2017, novela zákona o DPH, přenesení daňové povinnosti, informace GFŘ, Jana Ledvinková, DPH novela 2017 atd.