On-line seminář

Finanční leasing z pohledu daní

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor problematiky finančního leasingu z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o DPH od 1. 4. 2019.

Obsah on-line semináře:

  • definice finančního leasingu v zákoně o daních z příjmů (ZDP)
  • finanční leasing z pohledu daňově uznatelných nákladů na straně leasingového uživatele (pravidla dle ZDP)
  • související daňová problematika předčasného ukončení leasingu (s odkupem, bez odkupu, v důsledku škody, cese leasingu u uživatele apod.)
  • vymezení finančního leasingu pro účely DPH (po novele od 1.4.2019)
  • problematika DPH ve vztahu k finančnímu leasingu
  • příklady účtování.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.5.2019

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.