Seminář

Komplexní výpočty ve mzdové účtárně v roce 2015 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen pro:

Je určen pro mzdové účetní, personalisty.

Cíl semináře:

Seminář má za úkol seznámit účastníky s komplexní problematikou výpočtů ve mzdové účtárně a další povinnosti s tím spojené. 

garance kvality

Obsah semináře:

1) Mzdy, platy a odměny:

Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou. Základní právní předpisy.  Mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou , platem, odměnou,  podrobné příklady – příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost. Nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně. Příplatek za vedení, další příplatky u platu. Celá řada příkladů.

2) Průměrný výdělek:

Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku. Pravděpodobný výdělek. Zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do  jiného  rozhodném  období než čtvrtletí.  Průměrný  výdělek  u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Průměrný výdělek versus úřad práce. Názorné ukázky výpočtů.

3) Srážky ze mzdy, platu, odměny:

Příjmy , ze kterých se musí provádět srážky. Dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle Zákoníku práce a Občanského zákoníku. Postup výpočtu srážky podle Občanského soudního řádu. Pořadí provádění srážek – přednostní, nepřednostní pohledávky. Datová schránka a určení pořadí pohledávek. Insolvence fyzické osoby.  Součinnost plátce mzdy a dalších plátců příjmu povinného .  Praktické příklady.

4) Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění:

Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny.  Výpočet pojistného na SZ  a ZP – příklady.  Specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců , výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Vyměřovací základ . započitatelnost příjmů. Maximální vyměřovací základ a pojistné.

5) Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění:

Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů. Povinnosti zaměstnavatele – tiskopisy, postupy. Výpočty dávek nemocenského pojištění - nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného – podmínky nároku na jednotlivé dávky.

6) Daň ze závislé činnosti v roce 2015:

Formy daně – srážková, zálohová. Zjištění základu daně. Výpočet mzdy, platu, do základu daně. Slevy na poplatníka , daňová zvýhodnění na děti poplatníka. Daňový bonus. Tiskopis prohlášení poplatníka vzor 22 a vzor 24 pro rok 2015. Samotný odvod daně zálohové a srážkové, termíny. Celá řada názorných postupů.

7) Závěr, diskuse

Na tomto semináři obdrží posluchači obsáhlý metodický materiál cca. 150 stránek……………

 Časový harmonogram semináře:

  8.30 – 9.00 – prezence účastníků
  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka 
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 15.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Zdeněk Křížek, lektor Mzdy, personalistika

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své...

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Bonus k předplatnému

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: srážky ze mzdy, mzdová účtárna, srážky z platu, srážky z odměny, pracovní neschopnost, základ daně atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 Máte dotaz k semináři?
Nenašli jste všechny informace k semináři?
Napište zprávu nebo volejte
+420 222 539 333
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: