skbozp19

Konference

Konference BOZP v roce 2020

Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, Ing. Milan Kondziolka, Ing. Michaela Martínková, MUDr. Miroslava Hornychová CSc, MUDr. Michael Vít Ph.D.

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2019 a začátku roku 2020.

18.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik Tristar

3790

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Podtitul: Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Odborný garant a moderátor: Robert Křepinský

Již pátý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 
Letos nové místo konání: Hotel Olympik Tristar Praha

Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Konference bude mít doprovodný program v podobě prezentačních expozic významných dodavatelů pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Jak vypadal předchozí ročník?

Konference je určena

  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
  • koordinátorům bezpečnosti práce, 
  • dalším specialistům na BOZP (např. manažerům a referentům BOZP),
  • vedoucím zaměstnancům a dalším zástupcům zaměstnavatelů odpovědným za BOZP,
  • auditorům systému managementu BOZP, 
  • perosnalistům,
  • právníkům se zaměřením na pracovní právo a znalcům v oblasti bezpečnosti práce,
  • všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.       

Program

Zde můžete sledovat, postup prací na programu letošní konference. Postupně budeme doplňovat jména a podrobnější anotace k jednotlivým přednáškám. Dílčí změny vyhrazeny. 

Zahájení

Zahájení

Nová úprava VTZ

Přestávka na kávu

Přestávka na kávu

MUDr. Miroslava Hornychová CSc MUDr. Michael Vít Ph.D.

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v roce 2019 a význam expozičních limitů

MUDr. Miroslava Hornychová CSc, MUDr. Michael Vít Ph.D.

Robert Křepinský

Další novinky v BOZP za uplynulé a pro nadcházející období

Robert Křepinský

Zaměstnávání cizinců a BOZP

Oběd

Oběd

Ing. Michaela Martínková

Detekce návykových látek na pracovišti

Ing. Michaela Martínková

Užívání návykových látek zaměstnanci během výkonu práce přímo na pracovišti, práce „pod vlivem“ nebo přechovávání těchto látek v prostorách zaměstnavatele představuje pro každou firmu velké bezpečnostní riziko. Pro vedoucí pracovníky je jednoznačně výhoda, jestliže dokáží u zaměstnanců správně kontrolovat a prokazovat přítomnost návykových látek včetně alkoholu. Přednáška pojednává o postupech při detekci návykových látek včetně alkoholu na pracovišti dle platné legislativy, o prokazování stavu „pod vlivem“ a následných krocích.

JUDr. Martin Mikyska

Právnické okénko: Trestněprávní odpovědnost v BOZP

JUDr. Martin Mikyska

Přestávka na kávu

Přestávka na kávu

Ing. Milan Kondziolka

Předání pracoviště a výměna informací o rizicích

Ing. Milan Kondziolka

Předání pracoviště je v BOZP opomíjeným tématem. Mnozí si myslí, že se předáním pracoviště zbavují odpovědnosti prakticky za vše, co se na něm od momentu předání přihodí.  Ale je to skutečně tak jednoduché? Východiskem pro tuto přednášku byl průběh jednoho takového typického předání. To bude popsáno v úvodu přednášky, následovat bude rozbor definic pracoviště i procesu předání obecně. Na jejich základě budou naznačeny souvislostí, o kterých běžně neuvažujeme, ať už pracoviště předáváme nebo přebíráme. Na závěr bude autor informovat o tom, jak se posunul pohled na Údržbu staveb a plán BOZP, které prezentoval na předchozích ročnících konference v letech 2016 a 2017.

Termín a místo konání

18.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik Tristar

3790

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

      
S podporou, nebo ve spolupráci

  
Mediální partneři

Předchozí ročníky

 
IV. ročník 20.11.2018
     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<