Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Mgr. Jiří Hruška

Absolvent Pedagogické fakulty v Hradci Králové. V oblasti DVPP se pohybuje již od roku 1992. Působil na gymnáziu, ve státní i soukromé ZŠ, v několika střediscích environmentální výchovy. Externě působil i na Fakultě humanitních studií UK v Praze a ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Je externím lektorem různých organizací pohybujících se v oblasti DVPP.

Zaměřuje se především na diferenciaci a individualizaci výuky, konstruktivismus, metody a formy aktivního učení, skupinovou práci a kooperativní učení, projektové vyučování, formativní hodnocení, čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj klíčových kompetencí. Vedle lektorské činnosti se věnuje facilitaci, individuální podpoře učitelů (mentoring, konzultace ap.) a publikační činnosti.

Poptávka školení na míru

Rádi pro Vás připravíme školení na míru. Kontaktovat nás můžete na adrese poptavka@kursy.cz nebo pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře.

Input: