Seminář

Mzdová a personální agenda v roce 2014 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen pro:

Tento aplikační seminář je určen především pro mzdové účetní, personalisty, ale o pro  vedoucí pracovníky. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. 

Cílem semináře:

  • vedení personální a mzdové agendy – prohloubení znalostí aplikovat legislativu do praxe,
  • výčet základních platných právních předpisů ve vazbě na vedení mzdové a personální problematiky,
  • připravované legislativní změny pro rok 2015 

Obsah semináře:

Přehled právních předpisů ve mzdové a personální oblasti, povinnosti zaměstnavatelů.

Legislativa v personalistice a mzdové problematice. Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, v průběhu zaměstnání a ukončení pracovněprávního vztahu. Pracovně lékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů. Praktické poznatky zajišťování lékařských prohlídek zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce – provádění kontrol ze strany inspekce práce a hygieny.  Závislá práce - nelegální práce.  Zaměstnávání  cizinců a občanů evropské unie. Změny při zaměstnávání cizinců. Zákon o zaměstnanosti – změny.  Závazné termíny ve vztahu k OSSZ, ZP, Úřadu práce, atd. 

Mzdová oblast v roce 2014:

Výpočet mzdy, platu, zúčtování mzdy a platu. Průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu.  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny.

Mzda a její formy. Zaručená mzda, minimální mzda Nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou. Zásadní informace pro rok 2014 a 2015. Plat – zařazování zaměstnanců odměňovaných platem – Nařízení vlády 564/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem. Katalog prací. Průměrný výdělek – stanovení průměrného výdělku, příjmy, které se do průměrného výdělku zahrnují a které se vylučují, pravděpodobný průměrný výdělek, průměrný výdělek hodinový a měsíční. Průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí. Náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas – rozdíly mezi mzdou a platem. Odměna za pracovní pohotovost. Názorné příklady.

Srážky ze mzdy, platu z odměnyv roce 2014 výpočet srážek, zásadní změna v občanském soudním řádu a insolvenčním zákoně – povinnosti mzdové účetní při provádění srážek. Exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce a občanského zákoníku.  Pořadí určení srážek ze mzdy,platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení – osobní bankrot změny v insolvenčním zákoně. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu. Občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy. Zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy. Připravované legislativní změny v roce 2015 – budou-li známé.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2014, výhled 2015:

Změny ve zdravotním pojištění – minimální vyměřovací základ 2014 a 2015. Kategorie pojištěnců. Osoby samostatně výdělečně činné – zálohy na pojistné, odvody, roční vyúčtování záloh. Redukční hranice – dopady na výpočet náhrady mzdy v prvních dnech pracovní neschopnosti a výpočtu nemocenských dávek.  Zákon o nemocenskémpojištění – pojmy malý rozsah, nepatrné zaměstnání – posuzování vzniku, trvání a zániku na nemocenském pojištění.Pojistné na sociální zabezpečení – maximální vyměřovací základ2014. Vyměřovací základ v roce 2015 – započitatelnost příjmů. Názorné ukázky výpočtů pojistného, tiskopisy doporučené vzory. Elektronické zasílání tiskopisů – přihlašování zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odvod pojistného, a další tiskopisy zasílané od roku 2014 elektronickým způsobem, dobrovolné zasílání tiskopisů.

Náhrady cestovních výdajů 2014:

Základní informace v oblasti náhrad cestovních výdajů. Názorné ukázky likvidace náhrad cestovních výdajů v roce 2014. Závazné termíny, vnitřní firemní předpisy. Tuzemské a zahraniční stravné. Používání soukromého vozidla pro pracovní cesty. Doporučené postupy a tiskopisy.

Závěr semináře, diskuse.  

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.45 – seminář (1. část)
10.45 – 11.00 – přestávka 
11.00 – 12.45 – seminář (2. část)
12.45 – 13.45 – oběd
13.45 – 15.30 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Zdeněk Křížek, lektor Mzdy, personalistika

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své bohaté zkušenosti úspěšně uplatňuje při vedení seminářů a kurzů pro začínající mzdové účetní a personalisty.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny. O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás zde.

 Potřebujete poradit?
Napište nám a uděláme maximum, abychom Vám pomohli.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: