Seminář

Personální a mzdová agenda krok za krokem

Seminář je určen pro:

Tento aplikační seminář je určen pro personalisty a mzdové účetní. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. 

Cílem semináře:

Na semináře se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen prostřednictvím samotného výkladu, ale i pomocí názorných příkladů formou otázek a odpovědí, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Obsah semináře:

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovněprávních vztahů, zaměstnávání cizinců

Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce – náležitosti pracovní smlouvy a její další příslušenství, náležitosti DPČ a DPP. Pracovněprávní agenda zaměstnavatele – osobní spis zaměstnance, evidence o zaměstnancích. Nelegální práce. Zaměstnávání cizinců a občanů evropské unie. Povinnosti zaměstnavatelů. Vazby Zákoníku práce na Nový občanský zákoník v roce 2014. Praktické poznatky za první měsíce roku 2014. Další zásadní informace.

Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance

Založení mzdového listu a jeho náležitosti, předání mzdového nebo platového výměru. Ohlašovací povinnost k jednotlivým institucím – přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Založení evidenčního listu důchodového pojištění. Zákon o zdravotnických službách – vstupní prohlídky zaměstnanců, a další zdravotní způsobilost k výkonu práce v roce 2014. Další povinnosti zaměstnavatele – ochrana osobních údajů. Názorné ukázky – vnitřní firemní předpis k zajištění pracovnělékařských prohlídek, vzory tiskopisů, doporučené postupy. Praktické zkušenosti z kontrol inspekce práce a krajské hygienické stanice. Sankce.

Povinnosti zaměstnavatele při trvání pracovněprávního vztahu v průběhu a na konci měsíce

Základní pojmy – mzda, plat, odměna. Povinnosti ke zdravotním pojišťovnám – odvod pojistného, termíny, závazné tiskopisy, oznamovací povinnosti, zvláštnosti při odvodové povinnosti zdravotního pojištění – pojmy dopočet do minimálního vyměřovacího základu, dopočet z minimálního vyměřovacího základu, atd. Povinnosti v sociálním zabezpečení – odvod pojistného, tiskopisy, termíny. Elektronické zasílání tiskopisů povinnosti od roku  2015. Povinnosti zaměstnavatelů. Zákon o nemocenském pojištění – zásadní změny od roku 2014, řada názorných příkladů výpočtů. Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení.

Odpovědnost mzdové účetní za škodu, archivace dokladů, statistika ve mzdové účtárně

Chyby z nedbalosti, bezdůvodné obohacování. Archivace mzdových a personálních údajů. Archivace dokladů ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, k daním. Obecná statistika, evidenční počet zaměstnanců, přepočtený počet u osob se zdravotním postižením.

Problematika pracovní doby, dovolené..

Pracovní doba a její možné formy. Přestávky v práci. Dovolená – druhy dovolené, poměrná část dovolené, délka dovolené, krácení dovolené, čerpání dovolené a její převod z roku do roku, přerušení čerpání dovolené na straně zaměstnance a zaměstnavatele, dovolená a mateřská dovolená, náhrada mzdy za dovolenou. Doporučené vzory, názorné příklady pro rok 2014.  

Průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Příplatky ke mzdě a platu.  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny.

Průměrný výdělek – u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí. Náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas rozdíly mezi mzdou a platem. Odměna za pracovní pohotovost. Názorné příklady výpočtů.

Srážky ze mzdy, platu z odměnyzásadní změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem od roku 2014  – povinnosti mzdové účetní při provádění srážek podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu a dalších právních předpisů. Exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce a občanského zákoníku. Pořadí určení srážek ze mzdy,platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení – osobní bankrot. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu.  Názorné příklady a doporučené postupy.

Závěr semináře, diskuse.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka 
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Zdeněk Křížek, lektor Mzdy, personalistika

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své bohaté zkušenosti úspěšně uplatňuje při vedení seminářů a kurzů pro začínající mzdové účetní a personalisty.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny. O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Velká letní soutěž

Soutěž probíhá od 17. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a je určena zákazníkům společnosti Verlag Dashöfer, kteří si v termínu od 17. 7. 2014 do 17. 9. 2014 zakoupí a zaplatí účast na libovolném prezenčním semináři, in-house semináři nebo konferenci. Všichni takovíto zákazníci postoupí do slosování, které proběhne dne 30. 9. 2014.

Výhry:

  • 1x tablet Prestigio PMT5587_WI
  • 4x tablet Prestigio PMT3677
  • Pro každého účastníka - přístup do videosemináře Etiketa

Přístup do videosemináře obdrží účastníci emailem do 15. 10. 2014. Věcné ceny budou poslány přepravní společností do 15. 10. 2014

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás zde.

 Potřebujete poradit?
Napište nám a uděláme maximum abychom Vám pomohli.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: