Seminář

Personální a mzdová agenda krok za krokem

Seminář je určen pro:

Tento aplikační seminář je určen pro personalisty a mzdové účetní. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. 

Cílem semináře:

Na semináře se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen prostřednictvím samotného výkladu, ale i pomocí názorných příkladů formou otázek a odpovědí, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Obsah semináře:

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovněprávních vztahů, zaměstnávání cizinců

Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce – náležitosti pracovní smlouvy a její další příslušenství, náležitosti DPČ a DPP. Pracovněprávní agenda zaměstnavatele – osobní spis zaměstnance, evidence o zaměstnancích. Nelegální práce. Zaměstnávání cizinců a občanů evropské unie. Povinnosti zaměstnavatelů. Vazby Zákoníku práce na Nový občanský zákoník v roce 2014. Praktické poznatky za první měsíce roku 2014. Další zásadní informace.

Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance

Založení mzdového listu a jeho náležitosti, předání mzdového nebo platového výměru. Ohlašovací povinnost k jednotlivým institucím – přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Založení evidenčního listu důchodového pojištění. Zákon o zdravotnických službách – vstupní prohlídky zaměstnanců, a další zdravotní způsobilost k výkonu práce v roce 2014. Další povinnosti zaměstnavatele – ochrana osobních údajů. Názorné ukázky – vnitřní firemní předpis k zajištění pracovnělékařských prohlídek, vzory tiskopisů, doporučené postupy. Praktické zkušenosti z kontrol inspekce práce a krajské hygienické stanice. Sankce.

Povinnosti zaměstnavatele při trvání pracovněprávního vztahu v průběhu a na konci měsíce

Základní pojmy – mzda, plat, odměna. Povinnosti ke zdravotním pojišťovnám – odvod pojistného, termíny, závazné tiskopisy, oznamovací povinnosti, zvláštnosti při odvodové povinnosti zdravotního pojištění – pojmy dopočet do minimálního vyměřovacího základu, dopočet z minimálního vyměřovacího základu, atd. Povinnosti v sociálním zabezpečení – odvod pojistného, tiskopisy, termíny. Elektronické zasílání tiskopisů povinnosti od roku  2015. Povinnosti zaměstnavatelů. Zákon o nemocenském pojištění – zásadní změny od roku 2014, řada názorných příkladů výpočtů. Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení.

Odpovědnost mzdové účetní za škodu, archivace dokladů, statistika ve mzdové účtárně

Chyby z nedbalosti, bezdůvodné obohacování. Archivace mzdových a personálních údajů. Archivace dokladů ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, k daním. Obecná statistika, evidenční počet zaměstnanců, přepočtený počet u osob se zdravotním postižením.

Problematika pracovní doby, dovolené..

Pracovní doba a její možné formy. Přestávky v práci. Dovolená – druhy dovolené, poměrná část dovolené, délka dovolené, krácení dovolené, čerpání dovolené a její převod z roku do roku, přerušení čerpání dovolené na straně zaměstnance a zaměstnavatele, dovolená a mateřská dovolená, náhrada mzdy za dovolenou. Doporučené vzory, názorné příklady pro rok 2014.  

Průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Příplatky ke mzdě a platu.  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny.

Průměrný výdělek – u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí. Náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas rozdíly mezi mzdou a platem. Odměna za pracovní pohotovost. Názorné příklady výpočtů.

Srážky ze mzdy, platu z odměnyzásadní změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem od roku 2014  – povinnosti mzdové účetní při provádění srážek podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu a dalších právních předpisů. Exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce a občanského zákoníku. Pořadí určení srážek ze mzdy,platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení – osobní bankrot. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu.  Názorné příklady a doporučené postupy.

Závěr semináře, diskuse.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka 
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Zdeněk Křížek, lektor Mzdy, personalistika

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své bohaté zkušenosti úspěšně uplatňuje při vedení seminářů a kurzů pro začínající mzdové účetní a personalisty.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny. O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás zde.

 Potřebujete poradit?
Napište nám a uděláme maximum abychom Vám pomohli.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: