Seminář

Mzdová a personální agenda v roce 2014 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen pro:

Tento aplikační seminář je určen především pro mzdové účetní, personalisty, ale o pro  vedoucí pracovníky. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. 

Cílem semináře:

  • vedení personální a mzdové agendy – prohloubení znalostí aplikovat legislativu do praxe,
  • výčet základních platných právních předpisů ve vazbě na vedení mzdové a personální problematiky,
  • připravované legislativní změny pro rok 2015 

Obsah semináře:

Přehled právních předpisů ve mzdové a personální oblasti, povinnosti zaměstnavatelů.

Legislativa v personalistice a mzdové problematice. Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, v průběhu zaměstnání a ukončení pracovněprávního vztahu. Pracovně lékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů. Praktické poznatky zajišťování lékařských prohlídek zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce – provádění kontrol ze strany inspekce práce a hygieny.  Závislá práce - nelegální práce.  Zaměstnávání  cizinců a občanů evropské unie. Změny při zaměstnávání cizinců. Zákon o zaměstnanosti – změny.  Závazné termíny ve vztahu k OSSZ, ZP, Úřadu práce, atd. 

Mzdová oblast v roce 2014:

Výpočet mzdy, platu, zúčtování mzdy a platu. Průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu.  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny.

Mzda a její formy. Zaručená mzda, minimální mzda Nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou. Zásadní informace pro rok 2014 a 2015. Plat – zařazování zaměstnanců odměňovaných platem – Nařízení vlády 564/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem. Katalog prací. Průměrný výdělek – stanovení průměrného výdělku, příjmy, které se do průměrného výdělku zahrnují a které se vylučují, pravděpodobný průměrný výdělek, průměrný výdělek hodinový a měsíční. Průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí. Náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas – rozdíly mezi mzdou a platem. Odměna za pracovní pohotovost. Názorné příklady.

Srážky ze mzdy, platu z odměnyv roce 2014 výpočet srážek, zásadní změna v občanském soudním řádu a insolvenčním zákoně – povinnosti mzdové účetní při provádění srážek. Exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce a občanského zákoníku.  Pořadí určení srážek ze mzdy,platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení – osobní bankrot změny v insolvenčním zákoně. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu. Občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy. Zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy. Připravované legislativní změny v roce 2015 – budou-li známé.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2014, výhled 2015:

Změny ve zdravotním pojištění – minimální vyměřovací základ 2014 a 2015. Kategorie pojištěnců. Osoby samostatně výdělečně činné – zálohy na pojistné, odvody, roční vyúčtování záloh. Redukční hranice – dopady na výpočet náhrady mzdy v prvních dnech pracovní neschopnosti a výpočtu nemocenských dávek.  Zákon o nemocenskémpojištění – pojmy malý rozsah, nepatrné zaměstnání – posuzování vzniku, trvání a zániku na nemocenském pojištění.Pojistné na sociální zabezpečení – maximální vyměřovací základ2014. Vyměřovací základ v roce 2015 – započitatelnost příjmů. Názorné ukázky výpočtů pojistného, tiskopisy doporučené vzory. Elektronické zasílání tiskopisů – přihlašování zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odvod pojistného, a další tiskopisy zasílané od roku 2014 elektronickým způsobem, dobrovolné zasílání tiskopisů.

Náhrady cestovních výdajů 2014:

Základní informace v oblasti náhrad cestovních výdajů. Názorné ukázky likvidace náhrad cestovních výdajů v roce 2014. Závazné termíny, vnitřní firemní předpisy. Tuzemské a zahraniční stravné. Používání soukromého vozidla pro pracovní cesty. Doporučené postupy a tiskopisy.

Závěr semináře, diskuse.  

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.45 – seminář (1. část)
10.45 – 11.00 – přestávka 
11.00 – 12.45 – seminář (2. část)
12.45 – 13.45 – oběd
13.45 – 15.30 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Zdeněk Křížek, lektor Mzdy, personalistika

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své bohaté zkušenosti úspěšně uplatňuje při vedení seminářů a kurzů pro začínající mzdové účetní a personalisty.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
22.9.20149:00 - 15:30PrahaSM039672970 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Velká letní soutěž

Soutěž probíhá od 17. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a je určena zákazníkům společnosti Verlag Dashöfer, kteří si v termínu od 17. 7. 2014 do 17. 9. 2014 zakoupí a zaplatí účast na libovolném prezenčním semináři, in-house semináři nebo konferenci. Všichni takovíto zákazníci postoupí do slosování, které proběhne dne 30. 9. 2014.

Výhry:

  • 1x tablet Prestigio PMT5587_WI
  • 4x tablet Prestigio PMT3677
  • Pro každého účastníka - přístup do videosemináře Etiketa

Přístup do videosemináře obdrží účastníci emailem do 15. 10. 2014. Věcné ceny budou poslány přepravní společností do 15. 10. 2014

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás zde.

 Potřebujete poradit?
Napište nám a uděláme maximum abychom Vám pomohli.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: