Seminář

Byty a nebytové prostory - vlastnictví, nájem a správa podle nového občanského zákoníku Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Seminář je určen:

pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí, správcům bytových fondů, členům výborů společenství vlastníků jednotek, pracovníkům realitních kanceláří, developerům, majitelům nemovitostí a široké podnikatelské veřejnosti, včetně veřejnosti právnické

O semináři a jeho cíl:

Nový občanský zákoník změnil i úpravu vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Dřívější zákon č. 72/1994 Sb. je zcela zrušen a nová úprava byla přesunuta do občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), nařízení vlády ČR (č. 366/2013 Sb.) a zvláštního zákona o převodech družstevních bytů (zák. č. 311/2013 Sb.). Z nové úpravy vyplývají významné odchylky pro správu domu a pozemku, a to zejména ve vztahu k právnické osobě odpovědné za správu domu (SVJ). Praxe se musí vypořádat i s dvojím pojetím jednotek, kdy stará a nová právní úprava zavedla dva odlišné objekty vlastnictví.

Nový občanský zákoník přináší i některé nové prvky do úpravy nájmu. Významně se mění i úprava nájmu pro bydlení. Rozhodujícím je obsah smlouvy a účel nájmu. Stanovuje se kogentní katalog práv nájemce. Nově se konstruuje možnost jednostranného zvyšování nájemného pronajímatelem a zcela nová je i konstrukce výpovědi nájmu.

V oblasti nájmu nebytových prostor se ruší dosavadní předpis (zák. č. 116/1990 Sb.) a je nahrazen zcela novým konceptem úpravy nového občanského zákoníku, a to buďto úpravou nájmu prostoru sloužícího podnikání nebo úpravou obecného nájmu. Téma bude probráno zejména v rovině soukromého práva.

Obsah semináře:

 • Nová úprava vlastnictví bytů, dva typy jednotek jakožto předmětů vlastnictví a možnosti dispozic s nimi. Ochrana stávajících nájemců bytů při převodech jednotek.
 • Provádění správy společných částí domu a pozemku při vlastnictví bytů, vznik a postavení SVJ, odložený vznik SVJ a blokování převodů jednotek na katastru. Statutární orgány SVJ. Změny stanov SVJ.
 • Nájem pro bydlení a jeho specifika. Rozšíření předmětu nájmu.
 • Uzavírání nájemních smluv a jejich obsah.
 • Zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu.
 • Některá práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu.
 • Nájemné a možnosti jeho jednostranného zvyšování či snižování. Kauce.
 • Úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování.
 • Přechod nájmu bytu a výpověď nájmu bytu.
 • Byty zvláštního určení a služební byty.
 • Nájem prostoru sloužícího podnikání a jeho specifika.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek Ph.D., lektor Právo, řízení

Lektor je advokátem od roku 1996. Jeho specializací jsou právní vztahy k nemovitostem, vlastnictví bytů a nebytových prostor. Má za sebou bohatou přednáškovou činnost, včetně činnosti vysokoškolského pedagoga. Svojí publikační činností přispívá do různých odborných periodik a je spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - relativní majetková práva.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
10.10.20149:00 - 14:00PrahaSM038052970 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Velká letní soutěž

Soutěž probíhá od 17. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a je určena zákazníkům společnosti Verlag Dashöfer, kteří si v termínu od 17. 7. 2014 do 17. 9. 2014 zakoupí a zaplatí účast na libovolném prezenčním semináři, in-house semináři nebo konferenci. Všichni takovíto zákazníci postoupí do slosování, které proběhne dne 30. 9. 2014.

Výhry:

 • 1x tablet Prestigio PMT5587_WI
 • 4x tablet Prestigio PMT3677
 • Pro každého účastníka - přístup do videosemináře Etiketa

Přístup do videosemináře obdrží účastníci emailem do 15. 10. 2014. Věcné ceny budou poslány přepravní společností do 15. 10. 2014

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás zde.

 Potřebujete poradit?
Napište nám a uděláme maximum abychom Vám pomohli.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: