Seminář

Nájem pro bydlení a podnikání podle občanského zákoníku Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Seminář je určen:

pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí, správcům bytových fondů, členům výborů společenství vlastníků jednotek, pracovníkům realitních kanceláří, developerům, majitelům nemovitostí a široké podnikatelské veřejnosti, včetně veřejnosti právnické

O semináři a jeho cíl:

Nový občanský zákoník změnil i úpravu vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Dřívější zákon č. 72/1994 Sb. je zcela zrušen a nová úprava byla přesunuta do občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), nařízení vlády ČR (č. 366/2013 Sb.) a zvláštního zákona o převodech družstevních bytů (zák. č. 311/2013 Sb.). Z nové úpravy vyplývají významné odchylky pro správu domu a pozemku, a to zejména ve vztahu k právnické osobě odpovědné za správu domu (SVJ). Praxe se musí vypořádat i s dvojím pojetím jednotek, kdy stará a nová právní úprava zavedla dva odlišné objekty vlastnictví.

Nový občanský zákoník přináší i některé nové prvky do úpravy nájmu. Významně se mění i úprava nájmu pro bydlení. Rozhodujícím je obsah smlouvy a účel nájmu. Stanovuje se kogentní katalog práv nájemce. Nově se konstruuje možnost jednostranného zvyšování nájemného pronajímatelem a zcela nová je i konstrukce výpovědi nájmu.

V oblasti nájmu nebytových prostor se ruší dosavadní předpis (zák. č. 116/1990 Sb.) a je nahrazen zcela novým konceptem úpravy nového občanského zákoníku, a to buďto úpravou nájmu prostoru sloužícího podnikání nebo úpravou obecného nájmu. Téma bude probráno zejména v rovině soukromého práva.

Obsah semináře:

 • Nájem pro bydlení a jeho specifika. Specifické postavení nájemce bytu. Rozšíření předmětu nájmu.
 • Právní poměry ze smluv uzavřených do 31. 12. 2013.
 • Uzavírání nájemních smluv a jejich obsah. Zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu.
 • Některá práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu.
 • Nájemné a možnosti jeho jednostranného zvyšování či snižování. Problematika kauce.
 • Úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování.
 • Přechod nájmu bytu.
 • Skončení nájmu bytu. Problematika výpovědi nájmu.
 • Byty zvláštního určení a služební byty.
 • Nájem prostoru sloužícího podnikání a jeho specifika (změny oproti zák.č. 116/1990 Sb.).
 • Obsah smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání.
 • Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání. Problematika výpovědi.
 • Dotazy, diskuse.

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek Ph.D., lektor Právo, řízení

Lektor je advokátem od roku 1996. Jeho specializací jsou právní vztahy k nemovitostem, vlastnictví bytů a nebytových prostor. Má za sebou bohatou přednáškovou činnost, včetně činnosti vysokoškolského pedagoga. Svojí publikační činností přispívá do různých odborných periodik, je spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - relativní majetková práva a autorem monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny. O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd.

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 Máte dotaz k semináři?
Nenašli jste všechny informace k semináři?
Napište zprávu nebo volejte
+420 222 539 333
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: