Seminář

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2016 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen pro

mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců, pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které pro ně zpracovávají účetnictví, jakož i pro ostatní zájemce o tuto problematiku. Předběžné znalosti probírané problematiky nejsou nezbytné.

Cíl semináře

Od 1. 1. 2016 dochází v systémech nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení jako každoročně ke změnám, které se týkají jak zaměstnanců, tak i osob samostatně výdělečně činných. 

Účelem semináře je podrobně objasnit změny, které v těchto oblastech nastanou od 1. 1. 2016, a upozornit na nejčastější chyby a nejasnosti vyplývající ze současné právní úpravy.  

Obsah semináře

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Aktuální legislativní situace

Účast na NP (okruh pojištěných osob, podmínky účasti na NP)

Dávky NP (podmínky nároku na dávky a jejich výše, uplatnění nároku na dávky, výplata dávek)

Povinnosti zaměstnavatele v NP

Pojistné na sociální zabezpečení

Poplatníci pojistného a odvod pojistného

Vyměřovací základy a maximální vyměřovací základ

Povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SZ

Osoby samostatně výdělečně činné

Nemocenské pojištění OSVČ

Diskuse, odpovědi na dotazy

Diskuze

K semináři obdrží účastníci studijní materiál.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 prezence účastníků

09:00 - 10:30  přednáška (1. část)

10:30 - 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 - 13:00  přednáška (2. část + diskuse)

Lektor

JUDr. František Vlasák, lektor Mzdy, personalistika

Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy, po ní v roce 1978 nastoupil na Českou správu nemocenského pojištění. Od té doby pracuje nepřetržitě v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení - v letech 1990 - 1992 na Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, v letech 1992 - 1998 na České správě sociálního

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění 2016, poplatníci pojistného, nemocenské pojištění OSVČ, účast na nemocenském pojištění, školení Vlasák atd.