Seminář

Ochrana ovzduší - Nový zákon o ochraně ovzduší

Návrh nového zákona o ochraně ovzduší byl letos na jaře definitivně schválen Poslaneckou sněmovnou. Účinnost nového zákona je stanovena na 1. 9. 2012. Seminář je zaměřen zejména na výklad této nové právní normy a popis změn.

Seminář určen pro:

úředníky obcí, krajů a České inspekce životního prostředí, pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší i odbornou či laickou veřejnost a představitele nevládních organizací v oblasti ochrany životního prostředí

Cíl semináře:

Seminář se zaměřuje z velké části na výklad nové právní normy a popis změn, které provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší a úředníky obcí, krajů a dalších orgánů veřejné správy v této oblasti čekají.

Obsah:

 • Úvod do problematiky ovzduší (vývoj kvality ovzduší v ČR, podíl jednotlivých znečišťovatelů, znečišťující látky)
 • Přehled platných právních předpisů (národní, evropské, mezinárodní) a vztah k ostatním předpisům (zákon o integrované prevenci, stavební zákon, zákon o odpadech atd.)
 • Nový zákon o ochraně ovzduší: předpoklady, východiska, struktura
 • Základní principy, základní pojmy
 • Nové klíčové povinnosti a nástroje ochrany ovzduší (kompenzační opatření, změny podmínek provozu zdrojů znečišťování ovzduší)
 • Nové povinnosti k silniční dopravě (nízkoemisní zóny, stanovisko orgánu ochrany ovzduší)
 • Nové povinnosti k malým zdrojům znečišťování ovzduší (kotle v domácnostech)
 • Nová kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Obecné povinnosti, povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
 • Emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu
 • Imisní limity, nový způsob určování oblastí s nedostatečnou kvalitou ovzduší
 • Stanoviska, závazná stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší
 • Plány a programy zlepšování kvality ovzduší, nová forma jejich přijetí
 • Nová úprava poplatků za znečišťování ovzduší
 • Smogová situace, stanovování podmínek provozu během smogu
 • Orgány veřejné správy, jejich postavení a kompetence
 • Opatření k nápravě, pokuty
 • Pravomoci samosprávy (obecně závazné vyhlášky obcí)
 • Aktuální soudní judikatura
 • Prováděcí předpisy k novému zákonu: stav projednávání, hlavní změny

Časový  harmonogram  semináře

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Partner akce:

Lektor

působí v advokátní kanceláři Mgr. Vítězslava Dohnala, kde se mimo jiné zabývá právem životního prostředí. V letech 2008 až 2010 pracoval na Ministerstvu životního prostředí, podílel se na přípravě návrhu zákona o ochraně ovzduší. Nyní se problematice práva na ochranu ovzduší věnuje v advokátní praxi.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny. O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Velká letní soutěž

Soutěž probíhá od 17. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a je určena zákazníkům společnosti Verlag Dashöfer, kteří si v termínu od 17. 7. 2014 do 17. 9. 2014 zakoupí a zaplatí účast na libovolném prezenčním semináři, in-house semináři nebo konferenci. Všichni takovíto zákazníci postoupí do slosování, které proběhne dne 30. 9. 2014.

Výhry:

 • 1x tablet Prestigio PMT5587_WI
 • 4x tablet Prestigio PMT3677
 • Pro každého účastníka - přístup do videosemináře Etiketa

Přístup do videosemináře obdrží účastníci emailem do 15. 10. 2014. Věcné ceny budou poslány přepravní společností do 15. 10. 2014

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás zde.

 Potřebujete poradit?
Napište nám a uděláme maximum abychom Vám pomohli.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: