On-line seminář

Ohlédnutí za změnami v DPH od 1. 9. 2020

Ing. Jana Kolářová

Vrátíme se k zářijové novele zákona o DPH a jejím problematickým místům.

Od září nabyla účinnost dlouho očekávaná změna pravidel pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, ať již klasickou formou nebo prostřednictvím konsignačního skladu. Jaký dopad může mít pozdní či chybné vykázání dodávky v souhrnném hlášení? Co všechno může zkomplikovat zjednodušení administrativní procedury u dodání zboží v režimu skladu? Náznaky obsahují výklady na úrovni EU, na kterou odkazuje rovněž informace Generálního finančního ředitelství. Seminář tyto materiály stručně shrnuje.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.10.2020

10:00 - 11:30

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.