On-line seminář

Paušální výdaj na dopravu vs. vykázání skutečných výdajů

RNDr. Ivan Brychta

Ucelený pohled na vykazování nákladů na dopravu nejen vsouvislosti spodnikáním fyzických či právnických osob. Speciálně budou rozebrány možnosti a podmínky použití paušálního výdaje na dopravu.

Výběr z obsahu on-line semináře:

  • paušální výdaj na dopravu - základní podmínky zákona o daních z příjmů pro použití této legální daňové optimalizace,
  • postup v případě více vozidel, krácení při používání vozidla pro soukromé i podnikatelské aktivity současně a v dalších specifických případech, související daňově neuznatelné výdaje,
  • vykazování skutečných výdajů při používání vozidel v rámci podnikání fyzických osob, 
  • ilustrace na příkladech,
  • související výklady a stanoviska GFŘ a MF.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.7.2019

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.