Seminář

Mzdová a personální agenda v roce 2015 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen pro:

Tento aplikační seminář je určen především pro mzdové účetní, personalisty, ale o pro  vedoucí pracovníky. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. 

Cílem semináře:

 • vedení personální a mzdové agendy – prohloubení znalostí aplikovat legislativu do praxe,
 • výčet základních platných právních předpisů ve vazbě na vedení mzdové a personální problematiky,

Obsah semináře:

Pracovněprávní oblast v roce 2015:

1) Změny v zákoníku práce

- zaměstnávání zaměstnanců na dobu určitou § 39 odst. 4) Zákoníku práce,
- praktické zkušenosti – vnitřní firemní předpis.

2) Pracovně lékařské služby

– povinnosti zaměstnavatelů,
- řidiči referentských vozidel a lékařské prohlídky,
- poznatky z praxe - zajišťování lékařských prohlídek zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce – provádění kontrol ze strany inspekce práce a hygieny,
- vstupní lékařské prohlídky u dohod o provedení práce, pracovní činnosti, žáků a studentů, mladistvých,
- vyhláška 79/2013 Sb. o provádění pracovnělékařských prohlídkách. Smlouva mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařské služby. Praktické poznatky z praxe. Možné sankce za neplnění povinností.

3) Závislá práce
- nelegální práce, nové možné sankce v roce 2015,
- změny v Zákoně o inspekci práce a Zákoně o zaměstnanosti v roce 2015,
- zaměstnávání osob ze zdravotním postižením, osoby zdravotně znevýhodněné v roce 2015,
- plnění povinného podílu.

4) Zaměstnávání cizinců
– pobytový zákon,
- zaměstnanecké karty (duální neduální charakter) místo zelených karet, postupy zaměstnavatelů a povinnosti cizinců,
- zaměstnávání občanů EU,
vysílání cizinců na pracovní cesty.   

Mzdová problematika  v roce 2015:

1) Částky minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy - Nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou. Dopady minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ u pojistného na zdravotní pojištění, přivýdělek u podpory v nezaměstnanosti. Povinnosti zaměstnavatele při poskytování mzdy, platu nebo odměny. Nařízení vlády 564/2006 Sb. o odměňování zaměstnanců platem zásadní informace, tarifní plat. Katalog prací.

2) Průměrný výdělek a jeho formy – zvláštnosti DPP, DPČ, pravděpodobný výdělek. Příplatky ke mzdě a platu.  Názorné příklady.                                                      

3) Srážky ze mzdy, platu z odměny – v roce 2015 ve výpočtu srážek, občanský soudní řád a insolvenční zákon – povinnosti mzdové účetní při provádění srážek. Exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce. Pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení – osobní bankrot  insolvenční zákon. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu. Občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy. Zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2015, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy. Nezabavitelné částky v roce 2015. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi – zásadní informace, výklad – judikatura.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění:

Změny ve zdravotním pojištění – minimální vyměřovací základ. Kategorie pojištěnců. Osoby samostatně výdělečně činné –  zálohy na pojistné, odvody, roční vyúčtování záloh. Redukčníhranice – dopady na výpočet náhrady mzdy v prvních dnech pracovní neschopnosti a výpočtu nemocenských dávek. Zákon o nemocenském pojištění.  Pojistné na sociální zabezpečení – maximální vyměřovací základ, rozhodné období v roce 2015. Započitatelnost příjmů do vyměřovacího základu pro odvod pojistného 2015.  Názorné ukázky výpočtů pojistného, tiskopisy doporučené vzory. Elektronické zasílání tiskopisů – přihlašování zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odvod pojistného, a další tiskopisy předávané elektronickým způsobem.

Dávky důchodového pojištění 2015:

Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnost zaměstnavatele. Evidenční povinnost zaměstnavatele - § 37 zákona č. 582/1991 Sb. Archivace dokladů pro účely důchodovéhopojištění. Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2015 – termíny, vedení.

Druhy důchodů – předčasný, starobní, invalidní, pozůstalostní. Zvláštní typ důchodu tzv. před důchod. Modelový výpočet důchodu. Předčasný starobní důchod v roce 2015. Redukční hranice pro výpočet důchodu – modelový výpočet. Zrušení účasti na důchodovém spoření – II. pilíře v roce 2016?

Daň ze závislé činnosti 2015:

Slevy na poplatníka a manželku. Praktické poznatky - daňové zvýhodnění na druhé a další dítě,  uplatňování těchto slev. Tiskopis „Prohlášení poplatníka….., versus daňová zvýhodnění - roční slevy a daňová zvýhodnění. Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň. Zvláštní sazba daně – srážková daň a potvrzení o zdanitelných příjmech, příjmy podrobené srážkové dani (dohody o provedení práce, autorské honoráře).

Závěr semináře – dotazy, diskuse.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka 
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Zdeněk Křížek, lektor Mzdy, personalistika

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Názory účastníků

Hana H.

Nejlepší seminář - odborností i profesionálním výkladem!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 Máte dotaz k semináři?
Nenašli jste všechny informace k semináři?
Napište zprávu nebo volejte
+420 222 539 333
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: