On-line seminář

Plnění bez zjevné úplaty

Ing. Jana Kolářová

Za dodání zboží nebo poskytnutí služby se považují i transakce, u kterých není zjevná úplata.

Může jít o různé dodávky v rámci obchodních vztahů, ale i použití majetku či poskytnutí služeb mimo ekonomickou činnost. To má dopady na odvod DPH, popř. korekci dříve uplatněného nároku na odpočet. V rámci semináře se zaměříme i na stanovení základu daně u těchto transakcí.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.9.2019

13:30 - 15:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.