Základní smluvní podmínky

Jak se přihlásit – Platební a dodací podmínky

 • Seminářem se rozumí prezenční veřejný seminář, konference, certifikovaný vzdělávací kurz, akademie.
 • Přihláška na seminář Vám bude po jejím převzetí a zaevidování potvrzena e-mailem. Na seminář budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Seminář se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity semináře nebo nedostatečného počtu přihlášených Vám nabídneme náhradní termín nebo seminář, příp. zrušení přihlášky.
 • Po přihlášení Vám bude zaslána zálohová faktura, její splatnost je 14 dní.
 • Platbu včetně DPH proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na zálohové faktuře.
 • Po připsání platby zálohové faktury na náš účet Vám bude zaslán daňový doklad.
 • 7 dní před termínem konání semináře Vám e-mailem zašleme pozvánku s plánkem cesty a další důležité informace o semináři. Bližší informace o semináři naleznete rovněž na webových stránkách www.kursy.cz.
 • Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Platby v hotovosti v místě konání semináře jsou možné po předchozí domluvě.
 • Cena semináře zahrnuje občerstvení během semináře a materiály.
 • Nakladatelství si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
 • V případě objednávky pro osoby, které nejsou shodné s osobou objednatele,  objednatel prohlašuje, že disponuje právními tituly ostatních nahlašovaných účastníků pro zpracování osobních údajů v souladu  Podmínkami zpracování osobních údajů Verlag Dashöfer.
 • Účastník semináře bere na vědomí, že nakladatelství může v průběhu semináře pořizovat celkový či částečný zvukový a/nebo obrazový záznam, záznamy archivovat a dále je využívat. Při registraci bude účastník informován, zda bude záznam pořizován, a bude mu umožněno odmítnout zveřejnění těch částí záznamu, na kterých by byl zachycen.
 • Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy samotnými účastníky, a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Slevy

 • 10% slevu získáte při odeslání přihlášky pro 3-5 účastníků.
 • 20% slevu získáte při odeslání přihlášky pro 6 a více účastníků.
 • Sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře.
 • Uvedené slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín odborného semináře. Objednávky od jedné organizace na více termínů seminářů se nesčítají.
 • Výše uvedené slevy nelze kombinovat s jiným typem slev, zákazník vždy obdrží na faktuře nejvyšší slevu z možných.

Storno podmínky

 • Přihláška na seminář je závazná. Bezplatně ji můžete zrušit nejpozději 14 dní před konáním semináře. Zrušení přihlášky musí být provedeno písemně. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.
 • Pokud přihlášku zrušíte 2-13 dní před konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny za seminář.
 • V ostatních případech jste povinni uhradit plnou cenu za seminář.

Zákaznický servis:

Na všechny dotazy týkající se seminářů Vám rádi odpovíme v pracovních dnech od 8:30 do 16:30 na tel. čísle + 420 222 539 333 nebo + 420 222 539 301.

Součástí objednávky  je také informační služba E-mailové noviny, která upozorňuje na nejnovější legislativní novinky v dané oblasti. Služba není podmínkou účasti na semináři a je možné ji v patičce e-mailu odhlásit.  Zároveň je možné tuto službu dále využívat i po absolvování objednaného semináře.

Vaše otázky, postřehy a připomínky můžete zaslat na naši e-mailovou adresu: info@kursy.cz.

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702

Doplňující informace k zasílání obchodních sdělení a zpracování osobních údajů

Pokud se účastníte seminářů pořádaných námi ve spolupráci s dalšími školiteli a společnostmi, v nichž působí, (dále jen „školitelé“), mohou Vám tito školitelé zasílat novinky, nabídky svých seminářů či jiná obchodní sdělení, a to v rozsahu povoleném zákonem (ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti). Pro tyto účely budou tito školitelé zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to po dobu 3 let. Z odběru těchto novinek se můžete kdykoliv odhlásit proklikem na odkaz v obchodním sdělení, které Vám zašlou, nebo na jejich kontaktní e-mailové adrese.

Seznam školitelů najdete zde.