skenvi19

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

First Minute sleva 15 %! Akce platí do 30.6.2019

Ing. Jaromír Manhart, Ing. Václav Kuncl, Bc. Jiří Tichý, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, RNDr. Oldřich Jarolím, Zbyněk Moravec, Ing. Zbyněk Krayzel

Kompletní přehled české a evropské legislativy všech složek životního prostředí a její odraz v podnikové praxi. Ujasnění stávajících i nových povinností, které musí podnikový ekolog znát a uplatňovat v každodenní práci. Celistvý obrázek povinností podnikového ekologa dotvoří konfrontace s přestupky a nejčastějšími pochybeními z pohledu ČIŽP a kraje.

19.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik Artemis

3790 Kč

3222

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Již čtvrtý ročník konference zaměřený na aktuální problémy podnikových ekologů!

Účastníci se v 1 dni seznámí s aktuálním vývojem legislativy všech složek podnikové ekologie a ujasní si veškeré povinnosti, které se na ně povalí v roce 2020.

Konference bude rozdělena do 4 panelů podle oblastí životního prostředí. V každém panelu vystoupí přední odborník na toto téma, který má bohaté zkušenosti z praxe a svým pohledem ho doplní zástupci ze strany plnění povinností a přestupků. Výsledkem bude ucelený přehled všech povinností podnikového ekologa.

Témata

Odpady

 • Nové odpadové zákony z pohledu podnikové ekologie
 • Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství
 • Možnosti využití odpadu jako vedlejších produktů
 • Novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • Příprava na kontroly ČIŽP a příklady z praxe

Chemické látky

 • Souhrn změn legislativy CHLaS a nové povinnosti v roce 2020 
 • CHLaS z pohledu BOZP – novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
 • Povinnosti při nakládání s biocidními látkami 
 • kontroly ČIŽP - BL a nejčastější chyby, expoziční scénáře, biocidy 
 • Označování chemických látek, směsí a definované výjimky 
 • změny v nebezpečnostech a nové pokyny pro bezpečné zacházení s CHLS po novele nařízení CLP od 17. 10. 2020 
 • Výjimky z povinnosti registrovat chemické látky zpětně získávané z odpadů 

Ochrana ovzduší

 • Legislativní požadavky ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
 • Povinnosti provozovatele zdroje znečištění vycházející z novely zákona o ochraně ovzduší od 1. 1. 2020
 • Žádosti o povolení, ohlašování, žádosti o změny zdroje
 • Regulované látky / F plyny

Ochrana vod a vodohospodářství

 • Legislativní požadavky z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření vodoprávního úřadu vzhledem k novému zákonu o dobrém stavu vod
 • Odpadní vody, závadné látky, prioritní látky z pohledu souhlasu krajského vodoprávního úřadu
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií
 • Sucho v průmyslu – praktické příklady řešení nedostatku vody v průmyslových podnicích

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

9:00 – 9:05

Zahájení konference

9:05 - 10:45

1. panel

Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

 • Nové odpadové zákony z pohledu podnikové ekologie
  Ing. Jaromír Manhart
 • Novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností 
 • Obal nebo odpad? Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství
  Bc. Jiří Tichý
 • Možnosti využití odpadu jako vedlejších produktů
  Ing. Václav Kuncl

10:45 – 11:00

Přestávka na kávu

 11:00 - 12:50

2. panel

Nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti x přestupky

 • Souhrn změn legislativy CHLaS a nové povinnosti v roce 2020 
  Ing. Oldřich Petira
 • CHLaS z pohledu BOZP – novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  Zbyněk Moravec
 • Povinnosti při nakládání s biocidními látkami 
 • Kontroly ČIŽP - BL a nejčastější chyby, expoziční scénáře, biocidy
  RNDr. Oldřich Jarolím
 • Změny vklasifikaci nebezpečných látek a nové oznamování nebezpečných směsí podle CLP vroce 2020 
  Ing. Vokurková

12:50 – 13:50

Oběd

13:50 - 14:50

3. panel

Vodohospodářství v podniku 

 

 • Nakládání s vodami v roce 2020 – novela vodního zákona v praxi
  Ing. Václav Kuncl – lektor a auditor v oblasti životního prostředí, Inisoft s.r.o.

14:50 – 15:05

Přestávka na kávu

15:05 - 16:00

4. panel

Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

 

 • Ovzduší v roce 2020: novely předpisů, povinnosti firem, hlášení do ISPOP  a poplatky
  Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší

16:00

Závěrečná diskuse, ukončení konference

Lektoři

Ing. Jaromír Manhart

ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí

Více informací a další semináře lektora

Ing. Václav Kuncl

je absolventem inženýrského studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru Zpracování a zneškodňování odpadů. 

Poskytuje poradenské služby v oblasti životního prostředí, které vyplývají z platné environmentální legislativy. Je lektorem v legislativě odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší, nakládání s CHLaS, PZH, IRZ a IPPC…

Více informací a další semináře lektora

Bc. Jiří Tichý

absolvent Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií – Technické univerzity v Liberci v oblasti Informatiky a logistiky. V současnosti pracuje jako poradce ve firmě Inisoft consulting s.r.o. v oblastech nakládání s odpady a v ochraně ovzduší s přesahem k CHLaS, PZH a IRZ, a specialista na problematiku nakládání s obaly. Zajišťuje služby externího ekologa či realizaci provozních řádů zařízení. Ve společnosti Inisoft prošel také oddělením Technické podpory, a tak skvěle kombinuje legislativu životního prostředí s informačními technologiemi.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lenka Lišková

absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Člen Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

Více informací a další semináře lektora

RNDr. Oldřich Jarolím

osmý rok se věnuje problematice chemických látek na ředitelství České inspekce životního prostředí (zejména nařízením REACH). Zabývá se především metodickým vedením inspektorů a zastupuje ČR ve Fóru Evropské agentury pro chemické látky.

Více informací a další semináře lektora

Zbyněk Moravec

lektor, specialista BOZP na Centru BOZP při ČMKOS. Člen Rady vlády pro BOZP, člen komisí pro nemoci zpovolání a expoziční limity chemických látek. Předseda zkušební komise OZO vprevenci rizik.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Zbyněk Krayzel

vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Technologie organických výrob. V lednu 1992 nastoupil na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, kde postupně dosáhl funkce vedoucího inspektora-specialisty. Zde získal rozsáhlé znalosti ochrany ovzduší jak legislativní tak odborné.…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

19.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik Artemis

3790 Kč

3222

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Předchozí ročníky

III.  ročník (20.11.2018)    

II. ročník (20.11.2017)      

I. ročník (30.11.2016)       

O tématu školení

Témata

Odpady

 • Nové odpadové zákony z pohledu podnikové ekologie
 • Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství
 • Možnosti využití odpadu jako vedlejších produktů
 • Novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • Příprava na kontroly ČIŽP a příklady z praxe

Chemické látky

 • Souhrn změn legislativy CHLaS a nové povinnosti v roce 2020 
 • CHLaS z pohledu BOZP – novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
 • Povinnosti při nakládání s biocidními látkami 
 • kontroly ČIŽP - BL a nejčastější chyby, expoziční scénáře, biocidy 
 • Označování chemických látek, směsí a definované výjimky 
 • změny v nebezpečnostech a nové pokyny pro bezpečné zacházení s CHLS po novele nařízení CLP od 17. 10. 2020 
 • Výjimky z povinnosti registrovat chemické látky zpětně získávané z odpadů 

Ochrana ovzduší

 • Legislativní požadavky ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
 • Povinnosti provozovatele zdroje znečištění vycházející z novely zákona o ochraně ovzduší od 1. 1. 2020
 • Žádosti o povolení, ohlašování, žádosti o změny zdroje
 • Regulované látky / F plyny

Ochrana vod a vodohospodářství

 • Legislativní požadavky z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření vodoprávního úřadu vzhledem k novému zákonu o dobrém stavu vod
 • Odpadní vody, závadné látky, prioritní látky z pohledu souhlasu krajského vodoprávního úřadu
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií
 • Sucho v průmyslu – praktické příklady řešení nedostatku vody v průmyslových podnicích