On-line seminář

Práce a řízení v multikulturním prostředí

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Spolupráce s osobami z různých národních kultur se v podnikové praxi stává stále běžnější. Často s sebou přináší nové pohledy, podněty či inspirace, občas se však stává i příčinou nedorozumění, Cílem kurzu je seznámit se s hlavními předpoklady úspěšné spolupráce v multikulturním prostředí a zásadami vedení multikulturních týmů.

Obsah semináře:

  • Národní kulturní odlišnosti v práci a řízení
  • Kulturní stereotypy
  • Zdroje interkulturních problémů
  • Výhody kulturní rozmanitosti
  • Prevence interkulturních problémů: interkulturní tréninky

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.10.2020

10:00 - 11:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.