On-line seminář

Pracovněprávní souvislosti útlumu činnosti zaměstnavatele

JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení základních pracovněprávních souvislostí situace, která nastala v důsledku šíření onemocnění COVID-19 a přijatých mimořádných opatření vlády. Řada zaměstnavatelů musela přerušit svou činnost, případně vykonávat činnost jiným způsobem. Seminář bude zaměřen jednotlivé možnosti řešení, legální provedení úsporných a útlumových opatření.

Obsah semináře:

  • Změna obsahu pracovního poměru, snížení rozsahu pracovní doby (výše úvazku).
  • Rozvázání pracovního poměru v souvislosti s ekonomickými problémy zaměstnavatele.
  • Úsporná opatření v oblasti odměňování. Základní mzda, nenárokové mzdové složky.
  • Možnosti uplatnění překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele.
  • Další související pracovněprávní nástroje.

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.11.2020

13:00 - 14:30

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.