Seminář

Právní vztahy k nemovitostem - výkladové problémy Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Rok a půl aplikace nového občanského zákoníku přináší nejeden výkladový problém. Změna nastala již v samotném obsahu pojmu nemovitá věc, kdy věcí nemovitou jsou i některá práva. S návratem zásady superficies solo cedit je spojena řada výjimek.

Přibyla práva, která je možno k nemovitostem sjednávat jakožto práva věcná. Na změny reagovaly i předpisy na úseku katastru nemovitostí. Umožňuje se dokonce i nabytí nemovitých věcí od od nevlastníka. Navrátil se institut práva stavby a praxe se jej učí využívat.

Seminář určen pro:

zájemce o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Téma je vhodné pro developery, pracovníky realitních kanceláří, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, majitele nemovitostí a širokou podnikatelskou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Cíl semináře:

je vysvětlit výkladové problémy, kterou vznikají z aplikace nového občanského zákoníku.

Obsah semináře:

  • Nemovitá věc hmotná.
  • Nemovitá věc nehmotná.
  • Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc.
  • Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací.
  • Souvislosti katastrálních předpisů.
  • Nabývání od neoprávněného a ochrana skutečného vlastníka.
  • Služebnosti a reálná břemena. Výměnek.
  • Právo stavby.
  • Aktuální legislativní návrhy související s tématem.

Časový harmonogram:

 8.30 –  9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek Ph.D., lektor Právo, řízení

Lektor je advokátem od roku 1996. Jeho specializací jsou právní vztahy k nemovitostem, vlastnictví bytů a nebytových prostor. Má za sebou bohatou přednáškovou činnost, včetně činnosti vysokoškolského pedagoga. Svojí publikační činností přispívá do různých odborných periodik, je spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - relativní majetková práva a autorem monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
21.10.20159:00 - 14:00PrahaSM042632970 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd.

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 Máte dotaz k semináři?
Nenašli jste všechny informace k semináři?
Napište zprávu nebo volejte
+420 222 539 333
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: