On-line seminář

Prevence syndromu vyhoření ve školním prostředí

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Naučte se minimalizovat rozvoj syndromu vyhoření.

Cílem on-line semináře je seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v učitelství a jeho obraz v nejnovějších výzkumech, copingové strategie ve školství a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Webinář kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky reflektovat. Modul má teoreticko-praktický charakter. 

Na konci on-line semináře jsou účastníci schopni lépe porozumět klíčovým termínům, reflektovat je ve vlastní pedagogické praxi a postupovat preventivně v rámci vlastní psychohygieny tak, aby se minimalizovat rozvoj syndromu vyhoření.

Lektor

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Absolventka oboru český jazyk a dějepis na UJEP Ústí nad Labem a oboru psychologie se speciální pedagogikou na Pedf UK v Praze, kde později získala doktorát z psychologie. Absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii a postupem let i výcvik v supervizi. Pracuje v Pedagogicko–psychologické poradně pro Prahu 6 a vyučuje české i zahraniční studenty na katedře psychologie Pedf UK. Věnuje se problematice dětské psychoterapie a poradenství, pracuje s dětmi s problémovým chováním. Má četné zkušenosti s lektorováním dospělých a vedením týmů.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.1.2021

10:00-12:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.