On-line seminář

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy

RNDr. Ivan Brychta

Komplexní rozbor problematiky ocenění majetku pro účely účetnictví a navazující stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy.

Výběr z obsahu:

  • účetní zásady ocenění majetku (pořizovací cena, náklady vlastní činnosti, reprodukční pořizovací cena)
  • postup při stanovení vstupní ceny majetku a jeho technického zhodnocení pro daňové odpisování (dle § 29 zákona o daních z příjmů)
  • rozbor speciálních případů (princip vyvolané investice a další)
  • co je a není součástí vstupní ceny
  • příklady
  • související výklad GFŘ a MF (dle pokynu GFŘ D-22).

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.6.2019

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.