On-line seminář

Svěřenský fond v daních a účetnictví

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor svěřenského fondu z pohledu občanského zákoníku, daní z příjmů a účetnictví.

Výběr z obsahu:

  • vymezení svěřenského fondu v občanském zákoníku,
  • svěřenský fond coby poplatník daně z příjmů (pravidla pro vkládaný majetek, podávání přiznání, zdanění),
  • plnění ze svěřenského fondu a jeho zdanění u příjemce (obmyšleného),
  • svěřenský fond z pohledu vedení účetnictví.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.10.2019

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.