Seminář

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2020

Tomáš Líbal

Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2019 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky.

Seminář je určen:

hlavním účetním a dalším pracovníkům účtáren.

Obsah semináře:

 1. Inventura a inventarizace – pravidla stanovená zákonem a navazujícími předpisy – časté chyby
 2. Inventarizační rozdíly – správné účtování a postup z hlediska daně z příjmů a DPH – změny v postupech platné pro rok 2019
 3. Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty – správný postup – ověření zůstatků – časté chyby
 4. Rezervy podle zvláštních právních předpisů a ostatní (účetní) rezervy – kdy a v jaké výši se tvoří – vazba na aktuální judikaturu
 5. Opravné položky zákonné a ostatní (účetní) – rekapitulace pravidel pro tvorbu a rozpouštění – časté chyby
 6. Kurzové rozdíly – pravidla pro přepočet a vyúčtování
 7. Splatná a odložená daň z příjmů – výpočet a zaúčtování
 8. Účetní případy související s transformací výsledku hospodaření na základ daně z příjmů
 9. Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky – jak podrobnou účetní závěrku a jaké prvky má příslušná kategorie účetní jednotky sestavit
 10. Novela zákona o účetnictví 2018 a aktuální výklady a stanoviska vztahující se k uzavírání účetních knih a účetní závěrce
 11. Kontrolní vazby v účetní závěrce – navazující údaje jednotlivých prvků účetní závěrky
 12. Zveřejňování účetní závěrky
 13. Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví – změny v účetní závěrce pro rok 2018 (úpravy v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty, nové požadavky na přehled o peněžních tocích a přílohu v účetní závěrce)..
 14. Diskuze

Lektor

Tomáš Líbal

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Přednáší v řadě veřejných vzdělávacích akcích, tak i na zakázkových seminářích pro renomované auditorské společnosti, banky, ministerstva…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.1.2020

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se můžete setkat s pojmy jako:

Účetní uzávěrka, účetní závěrka, účetní uzávěrka podnikatel, účetní závěrka podnikatel, účetní uzávěrka školení, účetní závěrka školení, účetní uzávěrka seminář, účetní závěrka seminář, účetní uzávěrka kurz, účetní závěrka kurz, účetnictví, účetní operace, uzavření účetnictví, inventura, inventarizace, invertura seminář, inventura školení, inventarizační rozdíly, časové rozlišení nákladů a výnosů, rezervy, účetní rezervy, opravné položky, zákonné opravné položky, účetní opravné položky, kurzové rozdíly, kurzové rozdíly účtování, účtování kurzových rozdílů, splatná daň z příjmů, odložená daň z příjmů, zaúčtování daně, novela zákona o účetnictví 2019, zákon o účetnictví novela, atd.