On-line seminář

Veřejně prospěšný poplatník z pohledu daní z příjmů

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky zdanění veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob.

Výběr z obsahu:

  • vymezení veřejně prospěšného poplatníka pro účely daně z příjmů právnických osob v roce 2019,
  • co zahrnout či nezahrnout do předmětu daně u veřejně prospěšného poplatníka, osvobozené příjmy veřejně prospěšného poplatníka,
  • možnosti uplatnění odčitatelných položek a slev na dani,
  • související výklady GFŘ a MF,
  • ilustrace na příkladech.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.9.2019

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.