Seminář

Vlastnictví bytů se zaměřením na postavení a činnost SVJ Bonus přístup do odborné databáze

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, byl zrušen a komplexní úprava je přesunuta do nového občanského zákoníku, nařízení vlády ČR č. 366/2013 Sb. a zvláštního zákona o převodech družstevních bytů z.č. 311/2013 Sb. Mění se zcela obsah pojmu jednotka a způsob vzniku SVJ. Rovněž se mění postavení vlastníků jednotek. Rostou nároky na obsah prohlášení vlastníka. Zavádí se nové způsoby určení spoluvlastnického podílu na společných částech věci nemovité a rovněž jejich rozsah.

Klíčová slova:

vlastnictví bytu, nový občanský zákoník, bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek, 

Seminář určen:

majitelům nemovitostí, členům výborů společenství vlastníků jednotek, podnikatelským subjektům zajišťujícím správu domů s byty ve vlastnictví, pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí (včetně privatizace bytového fondu) pracovníkům realitních kanceláří, projektovým manažerům developerských společností, funkcionářům bytových družstev

Cíl semináře:

seznámit účastníky se změnami, které přinesl nový občanský zákoník v oblasti vlastnictví bytů a nebytových prostor.

Obsah semináře:

  • Základní změny v právní úpravě vlastnictví bytů - rozdíl mezi novým občanským zákoníkem a zákonem o vlastnictví bytů.
  • Jednotka podle občanského zákoníku, obsah a vznik. Společné části domu a pozemku a spoluvlastnický podíl k nim.
  • Prohlášení vlastníka - opravy a změny.
  • Nové povinnosti pro stará SVJ (SVJ vzniklá dle předchozí právní úpravy).
  • Přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku - rozsah a forma, postup.
  • Založení a vznik SVJ dle nového občanského zákoníku.
  • SVJ a vlastníci jednotek - vzájemná práva a povinnosti (platební povinnosti, informační povinnosti, pravidla užívání společných částí apod.).
  • Vnitřní poměry SVJ - orgány a rozhodování.
  • Dotazy, diskuse.

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek Ph.D., lektor Právo, řízení

Lektor je advokátem od roku 1996. Jeho specializací jsou právní vztahy k nemovitostem, vlastnictví bytů a nebytových prostor. Má za sebou bohatou přednáškovou činnost, včetně činnosti vysokoškolského pedagoga. Svojí publikační činností přispívá do různých odborných periodik, je spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - relativní majetková práva a autorem monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
16.2.20159:00 - 14:00PrahaSM040662970 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás zde.

 Potřebujete poradit?
Napište nám a uděláme maximum, abychom Vám pomohli.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: