Seminář

Zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí (Ukrajina, Srbsko, Vietnam ad.) a vysílání zaměstnanců do zahraničí

Zaměstnávání cizinců nejen z pohledu sociálního zabezpečení a zdanění a vysílání pracovníků do zahraničí

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo). Tento seminář se vzájemně doplňuje se seminářem Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního práva.

Seminář je určen:

pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborné veřejnosti, které se problematika týká 

Co Vám seminář přinese:

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).

Obsah semináře:

Rozdělení cizinců podle povinností zaměstnavatele a aplikovatelných předpisů

 • Jaké předpisy z pohledu cizineckého, pracovního, sociálního a daňového práva se aplikují na:
 • Občany EU a jejich rodinné příslušníky
 • Občany EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky
 • Občany třetích zemí (smluvních a nesmluvních)
 • Základní informace o nových vládních programech pracovní migrace
 • Povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce
 • Sankce za neplnění povinností pro zaměstnavatele, ručení za sankce vyměřené dodavatelům pracovní síly

 

Sociální a zdravotní pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

 • Evropská koordinační nařízení
 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

 

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem (příjmy za práci v České republice a mimo ni a specifická pravidla pro výpočet záloh na daň).
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly a povinnosti českých uživatelů pracovní síly
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR.
 • Superhrubá mzda – navyšování zdanitelných příjmů o povinné pojistné nebo o pojistné hrazené do jiných států EU, EHP a Švýcarska –pravidla a aktuality
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění.
 • Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.

 

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené, délka odpočinku atd.)
 • Notifikační povinnosti vysílajícího zaměstnavatele
 • Novelizace směrnice o vysílání pracovníků a její dopady na české zaměstnavatele od července 2020
 • Cestovní náhrady versus minimální mzda
 • Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zrušení záloh na daň v ČR
 • Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • Zamezení dvojího zdanění

Časový harmonogram semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.45 - přednáška (2. část)

12.45 - 13.00 - odpolední coffee break

13.00 - 15.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“, spoluautorkou knihy…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.12.2019

9:00 - 15:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Monika P., MPaO ČR

“Na semináři mě nejvíce zaujalo téma: "Dvojí zdanění" a "Vyslání českých občanů do zahraničí".„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

zaměstnávání cizinců, zaměstnávání cizinců v čr, zdanění jednatelé, zaměstnanci zahraničí, benefity zdanění, dvojí zdanění, zákon o DPH, vysílání zaměstnanců na Slovensko atd..