Seminář

Zaměstnávání cizinců v České republice - aktuálně

Seminář je určen

Personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. 

Cíl semináře

Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České Republiky, problematiky povolení k zaměstnání a pobytových víz včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a seznámeni s výjimkami, které lze při zaměstnávání cizinců využít.

Obsah semináře

1. Úvod do problematiky

V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky a obecné principy pohybu cizinců v rámci EU a České republiky na základě bezvízového režimu a schengenských pravidel.

2. Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. V této souvislosti budou rozebrány povinnosti vůči úřadům práce a v souvislosti s pobytem občanů EU na území České republiky také povinnosti vůči Ministerstvu vnitra, včetně možností těchto občanů žádat o potvrzení o přechodném pobytu a trvalý pobyt.

 3. Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států

V souvislosti s výkonem práce cizinců bude podrobně rozebrána problematika povolení k zaměstnání včetně postupu při jeho vyřizování. Dále bude věnována pozornost dlouhodobým a krátkodobým vízům, dlouhodobému pobytu a trvalému pobytu a jejich případnému prodlužování. V rámci této části bude také vysvětlena problematika podávání žádostí na území České republiky a na konzulárních úřadech v zahraničí. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy při podávání žádostí o výše uvedená povolení.

4. Výjimky a zvláštní povolení

Tato část bude věnována výjimkám z obecné povinnosti získání pracovního povolení a získávání pracovního povolení ve zvláštních případech (vysílání zaměstnanců). Dále budou rozebrány podmínky a postup při žádostech o zvláštní povolení zahrnující jak povolení k zaměstnání tak povolení k pobytu na území České republiky (tzv. zelené a modré karty).

5. Závěr a diskuse

Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

Časový harmonogram semináře:

    8.30 – 9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Matěj Daněk

Mgr. Matěj Daněk se v rámci své praxe specializuje na pracovní právo a právo zaměstnanosti. Vedle praktických otázek pracovního práva se zaměřuje na pracovněprávní aspekty právních auditů, aplikaci antidiskriminačních předpisů, zpracování osobních údajů zaměstnanců a mnoha dalších oblastí pracovního práva a práva zaměstnanosti. Prakticky se také věnuje imigračnímu právu. Od roku 2002 spolupracuje s největší advokátní kanceláří v Praze, PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době pracuje v rámci pracovněprávního oddělení. V roce 2009 se stal advokátem České advokátní komory.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny. O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás zde.