On-line seminář

Zrušení karenční doby, dočasná pracovní neschopnost,sick days

JUDr. Jaroslav Stránský

Seznámení se všemi souvislostmi zrušení karenční doby, které nastane v důsledku přijetí novely zákoníku práce účinné od 1. 7. 2019, a s důsledky připravovaného záměru e-neschopenky pro zaměstnavatele. Přehled pravidel souvisejících s uplatněním překážky v práci v podobě dočasné pracovní neschopnosti. Vysvětlení právních možností při zavedení volna ze zdravotních důvodů, tzv. sick days.

Obsah on-line semináře:

  • Zrušení karenční doby, legislativní souvislosti
  • Přechodná ustanovení pro řešení náhrady mzdy při změně právní úpravy
  • Kompenzace v podobě snížení pojistného na nemocenské pojištění odváděného za zaměstnance
  • E-neschopenka: předpokládané fáze zavedení a důsledky pro zaměstnavatele
  • Povinnosti zaměstnance při oznámení a prokázání dočasné pracovní neschopnosti
  • Právní základ pro zavedení sick days, nastavení vnitropodnikových pravidel

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.3.2019

10:00 - 11:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.