Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Náš tým

Vzdělávací kurzy pro Vás připravují

Mgr. Lenka Černá - projekt manager pro semináře

cerna@dashofer.cz

obory vzdělávacích kurzů:

  • právo
  • řízení
  • nezisková sféra
  • zdravotnictví
  • technika
  • stavebnictví

formy kurzů: prezenční školení, e-learning, konference

Ing. Markéta Přikrylová - projekt manager pro semináře

prikrylova@dashofer.cz

obory vzdělávacích kurzů:

  • daně
  • účetnictví

formy kurzů: prezenční školení, e-learning, konference

Ing. Lea Šimková - projekt manager pro semináře

lea.simkova@dashofer.cz

obory vzdělávacích kurzů:

  • práce a mzdy
  • personalistika 

formy kurzů: prezenční školení, e-learning, konference

Školení na míru

Školení na míru pro Vás zajistí Mgr. Gabriela Polívková (polivkova@dashofer.cz). Více...

Prodej seminářů

Máte-li zájem propagovat naše semináře či se stát partnerem některé z našich konferencí, rádi se s Vámi domluvíme na podrobnostech.

Ing. Jana Vošmerová - marketing manager pro semináře

vosmerova@dashofer.cz

Organizační zajištění seminářů

Semináře pro Vás připravujeme s nejvyšší péčí. 

Bc. Kamila Dubenecká - manažerka seminářů

Tereza Maurerová - manažerka seminářů

info@kursy.cz 

Na každém prezenčním školení či konferenci je po celou dobu přítomna asistentka, která zajišťuje bezproblémový průběh celého kurzu. Můžete se na ni obrátit s jakýmkoliv dotazem. Před seminářem obdržíte e-mailem telefonní číslo, na které se jí v den semináře dovoláte - poradí Vám tak přímo z místa kurzu např. nejrychlejší cestu k lokaci, kde se školení či konference koná. 

Portál kursy.cz

Chtěli byste změnit nebo vylepšit tento portál? Váš názor nás zajímá, napište nám.

Zajištění školení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz