Přerušení prezenčních seminářů - jedeme on-line

Od 12. 10. je usnesením vlády zakázáno konání prezenčních vzdělávacích akcí. Všechny akce převádíme na on-line verzi a budeme Vás o způsobu jejich konání informovat e-mailem. 

Konference BOZP se bude konat v prezenční formě v náhradním termínu 12. 5. 2021. 

Pro informace o své objednávce nám prosím napište na info@kursy.cz

O nás