Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

E-learning

Neustále sledujeme nové trendy ve vzdělávání. Proto jsme pro Vás připravili několik druhů e-learningových kurzů.

On-line seminář

On-line seminář (webinář) je internetovou obdobou běžného prezenčního semináře. Koná se v reálném čase, pouze učebna je virtuální. Díky tomu absolvujete celý seminář u svého počítače, v klidu Vaší pracovny či kanceláře. Tím ušetříte náklady i čas za cestu. On-line semináře mají kratší dobu trvání, díky úzkému zaměření posloucháte jen to téma, které Vás zajímá.

On-line videozáznam

On-line videozáznam je záznam různých forem přednášek a postupů. Výhodou je, že nejste vázáni pevným termínem konání – on-line videozáznam lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit. Obsah je propojen s videem - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit část, která pro Vás zajímavá není. Navíc obdobně jako u on-line semináře jej sledujete prostřednictvím Vašeho počítače a tak ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná.

Ukázka e-learningu:

Videocampus

Videocampus je databáze e-learningových školení, ke které si můžete zajistit roční přístup. Není potřeba instalovat žádný e-learningový software, stačí Vám počítač, tablet či mobilní telefon s připojením k internetu. Více o videocampusu zjistíte zde

On-line kurz

On-line kurz je soubor on-line lekcí, které Vám budou pravidelně chodit e-mailem. Kurz má podobu textů doplněným příklady a ukázkami. Na konci každé lekce obdržíte úkoly a náměty k zamyšlení do příště.

Akademie on-line

Akademie on-line je série videoseminářů, které jsou doplněny cvičnými testy, díky nimž si probranou problematiku procvičíte.

E-learning na míru

Přesně dle Vašich požadavků Vám připravíme e-learning na míru v jakékoliv z výše uvedených forem. 

Více o seminářích na míru naleznete zde. 

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz