Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Školení na míru (in-house)

Výhody školení na míru

 • Místo a termín školení si volíte sami podle vašich představ.
 • Obsah školení společně připravíme tak, aby co nejlépe odpovídal vašim požadavkům a očekáváním, s velkým prostorem pro rozebrání problémů, které trápí právě Vaši firmu.
 • Rozsah školení a jeho formu přizpůsobíme vašim požadavkům. Můžeme pro Vás připravit půldenní či celodenní školení, i dlouhodobější výukový program. Vybrat si můžete z těchto forem školení na míru: prezenční seminář, konference nebo e-learning na míru.
 • Budou Vás školit profesionálové v daném oboru, kteří mají rozsáhlé lektorské i praktické zkušenosti.
 • S odborníkem na danou problematiku budete moci konkrétně prodiskutovat právě to, co je pro Vás důležité a co Vás trápí.
 • Můžete proškolit větší počet zaměstnanců najednou.
 • Při volbě tématu školení se nemusíte orientovat pouze podle naší aktuální nabídky, rádi pro Vás připravíme seminář přímo „ušitý na míru" Vaší firmě. Disponujeme rozsáhlou databází lektorů a školitelů, díky čemuž dokážeme připravit seminář nebo školení takřka na jakékoliv téma.
 • Získáte od nás certifikát o absolvování semináře.

Pokud máte zájem o školení na míru, kontaktujte nás, prosím, pomocí poptávkového formuláře nebo přímo na těchto kontaktech:

Mgr. Gabriela Polívková
e-mail: polivkova@dashofer.cz
telefon: 222 539 461

Seminář na míru může probíhat:

 • v prostorách zákazníka,
 • nebo se o celé organizační zabezpečení můžeme postarat my.

Můžeme pro Vás najít vhodné školicí prostory, postarat se o organizaci v průběhu semináře, zajistit potřebné technické vybavení (projektor, flipchart) i zajistit občerstvení pro účastníky.

Jak funguje školení na míru?

Na základě Vaší nezávazné poptávky si společně upřesníme požadavky a přání z Vaší strany a sladíme je s našimi možnostmi. Po upřesnění konkrétních podmínek poptávky Vám zašleme nabídku semináře s cenovou kalkulací. Nabídka může obsahovat několik různých variant, které se od sebe budou lišit zaměřením semináře, datem konání, místem konání apod.

Cena školení na míru:

Cena semináře na míru je individuální a vždy závisí na tématu, předpokládané délce trvání a konkrétních požadavcích zákazníka.

 V ceně školení na míru je:

 • lektorské zajištění semináře,
 • uzpůsobení obsahu semináře specifikům dané společnosti nebo organizace, včetně telefonické nebo emailové konzultace s lektorem před seminářem,
 • příprava lektora a příprava obsahu semináře na míru pro danou společnost či organizaci,
 • zajištění dopravy lektora na místo konání,
 • příprava a tisk podkladových materiálů pro účastníky semináře,
 • certifikáty pro účastníky semináře.

Na přání též můžeme zjistit očekávání účastníků a vyhodnotit jejich naplnění po semináři. K vybraným seminářům nabízíme měsíční přístup do našich on-line portálů pro všechny učastníky zdarma, účastníci tak prezenční školení mohou doplnit samostudiem odborných textů a videoseminářů či využít odpovědní servis zdarma.

Příklady seminářů na míru pro konkrétní firmy:

GDPR pro vedoucí pracovníky a manažery

Daňové a účetní novinky v roce 2019

Veřejné zakázky 

NEN pro zadavatele

Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

Zdravotní pojištění 2019 - změny se spoustou příkladů

Asertivní komunikace

Poptávka kurzu na míru

Input:
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz