Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Právo, nemovitosti, řízení firmy

  Kurzy práva

  Naše odborná školení Vám zajistí přísun legislativních novinek. Pořádáme i kurzy pro jednatele a ředitele akciových společností i společností s ručením omezením, ale např. i kurzy pro společenství vlastníků jednotek. Celoroční přísun nových seminářů z oblasti práva, nemovitostí a řízení firmy Vám zajistí náš portál videocampus.cz.

  Oblíbeným seminářem je již od roku 2013 školení Nový občanský zákoník s Mgr. Hanou Kuncovou. Postupem času jsme do programu tohoto vzdělávacího kurzu zařadili zkušenosti z praktické aplikace NOZu. Věnujeme se i smluvním vztahům, problematice pohledávek či školení právního minima pro podnikatele.

  Aktuální nabídku kurzů naleznete zde.

  Kurzy správy nemovitostí

  V oblasti správy nemovitostí pořádáme kurzy zaměřené na nájemní vztahy i facility management. Specializujeme se na školení pro společenství vlastníků jednotek. Často pořádáme večerní či víkendové kurzy.

  Aktuální nabídku kurzů naleznete zde.

  Kurzy řízení firmy

  Zaměřujeme se na problematiku souběhu funkcí, nastavení procesů ve firmě či kurzy efektivního řízení vztahů se zákazníky. Naše odborná školení Vám zajistí aktuální legislativní novinky. Pořádáme i kurzy pro jednatele a ředitele akciových společností i společností s ručením omezením.

  Aktuální nabídku kurzů naleznete zde.

  TOP prezenční semináře

  TOP konference

  On-line semináře

  Kromě klasických seminářů máte také možnost vyzkoušet jejich on-line verzi a seznámit se s danou problematickou z pohodlí domova či kanceláře.

  .

  Ochrana osobních údajů a jejich používání

  Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

  Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

  1. Data a jejich využití 

  Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

   

   

   

   

  Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

  Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

  2. Zabezpečení dat 

  Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

  Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

   

  3. Práva subjektů

  Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

  V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz