Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

On-line semináře

Objednávka on-line semináře

Vybraný on-line seminář si snadno objednáte kliknutím na tlačítko Závazná přihláška. Dostanete se tak na jednoduchý objednávkový formulář. Nezapomeňte, že v případě objednávky účasti více osob získáte zajímavou slevu (pro 3-5 osob 10 %, pro více osob 20 %).

Pokud jste již u nás registrováni, po přihlášení se Vaše údaje do objednávkového formuláře doplní automaticky.

Nejste-li si jisti svými přihlašovacími údaji, zašleme Vám Vaše uživatelské jméno a odkaz na nastavení hesla. Stačí zadat e-mail.

Pokud registraci ještě nemáte, zpracováním Vaší objednávky Vám ji založíme. Své údaje můžete kdykoliv nechat změnit nebo vymazat.

Ihned po objednávce Vám přijde e-mailem její potvrzení.

Platba on-line semináře

Fakturu za on-line seminář Vám pošleme poštou ještě před jeho konáním.

Pokud se na on-line seminář přihlásíte těsně před jeho konáním, je možné doložit platbu elektronickým výpisem z účtu. Platba v hotovosti je možná u nás na prodejně na adrese Evropská 178, Praha 6. V případě, že byste tuto možnost chtěli využít, nás prosím předem kontaktujte.

Pozvánka na on-line seminář

Před on-line seminářem Vám přijde e-mailem pozvánka. Ta obsahuje informace o webové adrese, na které on-line seminář proběhne, termínu semináře, časový harmonogram, informace o Vaší platbě a technické podmínky

Obdržení pozvánky prosím potvrďte odpovědí na ni.

Pokud Vám pozvánka nejpozději pět dní před konáním on-line semináře nepřijde, kontaktujte nás prosím.

Průběh on-line semináře

Na pozvánce, kterou Vám zašleme e-mailem, je uvedeno, od kolika hodin bude fungovat internetová stránka on-line semináře. Při vstupu na ni Vás systém vyzve k zadání jména. Toto jméno uvidí ostatní účastníci on-line semináře.

Před samotným začátkem semináře prověří naše asistentka kvalitu spojení, připojte se tedy prosím s mírným předstihem, abychom měli čas případné technické problémy vyřešit.

Přímo v prostředí on-line semináře si můžete stáhnout podklady.

Hodinu po skončení on-line semináře se na stránce, kde seminář proběhl, zpřístupní jeho záznam.

Pokud byste během on-line semináře měli technický dotaz, můžete napsat přímo na semináři do chatu, případně nám zavolejte.

On-line semináře probíhají v programu Spreed. Není však potřeba nic instalovat. Více o technickém zabezpečení on-line seminářů zjistíte zde.

Rádi Vám po absolvování on-line semináře vystavíme certifikát. Máte-li o certifikát zájem, kontaktujte nás prosím.

Technické podmínky

K on-line semináři potřebujete přístup na internet, sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) a zajistit si, aby Vás po dobu on-line vzdělávání nikdo nevyrušoval.

Abyste se mohli on-line semináře zúčastnit, musí Váš počítač splňovat základní technické požadavky.

V tomto odkazu můžete vyzkoušet, zda je vše v pořádku. Zároveň prosím vyzkoušejte nastavení zvuku např. na našich on-line videozáznamech.

Systémové požadavky:

  • počítač se zvukovou kartou, min. 1 GHz a 512 MB RAM
  • webový prohlížeč s nainstalovanou aplikací Adobe Flash Player (verze 11.3 nebo novější, ke stažení zde). Žádný jiný software není požadován.
  • sluchátka (doporučujeme) či reproduktory, výhodou je mikrofon (v kombinaci se sluchátky), případně telefon (volání na pražskou linku)

Zodpovídání odborných dotazů na on-line semináři

Na každém on-line semináři je prostor pro dotazy a odpovědi.

Pokud však již před on-line seminářem máte dotaz k tématu školení, pošlete nám ho prosím předem, bude zodpovězen v průběhu on-line semináře.

Dodací podmínky on-line semináře

Dodací podmínky pro on-line semináře naleznete na objednacím formuláři.

Dovolujeme si připomenout, že přihláška na on-line seminář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) nejpozději 7 pracovních dní před konáním on-line semináře. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Reklamace on-line semináře

Nebudete-li z jakéhokoliv důvodu s on-line seminářem spokojeni, obraťte se prosím na nás co nejdříve, nejlépe ještě v jeho průběhu. Své dotazy a připomínky můžete i přímo v prostředí on-line semináře psát do chatu. Uděláme vše pro to, abychom záležitost vyřešili k Vaší spokojenosti. 

Jaké on-line semináře nabízíme?

Aktuální nabídka on-line seminářů 

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz