Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

On-line kurzy

Objednávka on-line kurzu

Objednávka on-line kurzu probíhá přímo na jeho stránkách. Na ty se dostanete kliknutím na „Více informací“ u popisu kurzu.

poskytujeme slevy na multilicenci či administrátorskou multilicenci on-line kurzu. Při zadávání objednávky pro více uživatelů je možné zvolit osobu či více osob s funkcí administrátora (= dohlížitele). Osoba administrátora, která bude dohlížet, obdrží po zaplacení kurzu e-mail se speciální adresou, kde bude moct sledovat návštěvnost konkrétních částí každé lekce ostatními uživateli.

Osoba administrátora si může navíc zvolit, zda jako objednávající chce také absolvovat kurz nebo zda bude jen monitorovat ostatní.

Informace o cenách a multilicencích získáte na stránce každého on-line kurzu.

Ihned po objednávce Vám přijde e-mailem její potvrzení.

Platba on-line kurzu

Fakturu za on-line kurz Vám pošleme poštou. Po jejím uhrazení Vám začneme posílat jednotlivé lekce.

Průběh on-line kurzu

Každý týden obdržíte e-mail s aktuální lekcí do své e-mailové schránky. (U některých kurzů je možné si zvolit i zrychlenou 3denní či 1denní variantu.)

Kdykoli budete chtít studovat, jednoduše se přihlásíte pod svým uživatelským jménem a heslem do kurzu a lekci si projdete.

Pochopení problematiky procvičíte v kontrolních otázkách a úkolech na konci každé lekce.

Všechny lekce pro Vás budou přehledně uloženy na internetu po dobu 1 roku od započetí kurzu. Můžete se tedy kdykoliv k lekcím vrátit.

Standardní doba on-line kurzu je 13 týdnů. Každý týden Vám bude do e-mailové schránky doručena nová lekce.

U mnoha on-line kurzů si můžete zvolit i zrychlenou variantu zasílání – 3denní či 1denní.

Záleží jen na Vás, zda si lekci prostudujete ve dni, kdy Vám byla doručena, či si najdete čas na studium jindy. Nevadí tedy, že během on-line kurzu pojedete na dovolenou – prostě se na zaslané lekce podíváte až po návratu domů.

Kontrolní úkoly obsažené na konci každé lekce slouží k pochopení a procvičení problematiky. Jejich řešení naleznete na začátku následující lekce, zkontrolujete si je tak sami.

Pro získání certifikátu je potřeba splnit závěrečný test, nikoliv jednotlivé dílčí úkoly.

Zodpovídání odborných dotazů

K on-line kurzu není možné pokládat lektorům doplňující dotazy. Pokud máte k tématu on-line kurzu dotaz, využijte na stejné téma nabídku našich on-line seminářů či prezenčních kurzů, na kterých bude Váš dotaz zodpovězen.

Dodací podmínky on-line kurzu

Dodací podmínky pro on-line kurz naleznete na objednacím formuláři.

Reklamace on-line kurzu

Nebudete-li z jakéhokoliv důvodu s on-line kurzem spokojeni, obraťte se prosím na nás co nejdříve, nejlépe ještě v jeho průběhu. Uděláme vše pro to, abychom záležitost vyřešili k Vaší spokojenosti. 

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz