Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Akademie

Objednávka Akademie

Vybraný kurz si snadno objednáte kliknutím na tlačítko Závazná přihláška. Dostanete se tak na jednoduchý objednávkový formulář. Nezapomeňte, že v případě objednávky účasti více osob získáte zajímavou slevu (pro 3-5 osob 10 %, pro více osob 20 %).

Pokud jste již u nás registrováni, po přihlášení se Vaše údaje do objednávkového formuláře doplní automaticky.

Nejste-li si jisti svými přihlašovacími údaji, zašleme Vám Vaše uživatelské jméno a odkaz na nastavení hesla. Stačí zadat e-mail. 

Pokud registraci ještě nemáte, zpracováním Vaší objednávky Vám ji založíme. Své údaje můžete kdykoliv nechat změnit nebo vymazat.

Ihned po objednávce Vám přijde e-mailem její potvrzení.

Platba Akademie

Fakturu Vám pošleme e-mailem do tří dnů od objednání. 

Pokud se přihlásíte těsně před konáním, je možné zaplatit jeho cenu na místě, případně doložit platbu výpisem z účtu. V případě, že byste tuto možnost chtěli využít, kontaktujte nás prosím předem.

Pozvánka na Akademii

Před seminářem Vám přijde e-mailem pozvánka. Ta obsahuje informace o termínu a místu konání, časový harmonogram, plánek cesty a informace o Vaší platbě.

Pokud Vám pozvánka nejpozději pět dní před konáním nepřijde, kontaktujte nás prosím.

Průběh Akademie

Na pozvánce, kterou Vám zašleme e-mailem, je uvedeno, od kolika hodin probíhá prezence účastníků.

U prezence získáte podklady a informace o programu dne. Již před zahájením je pro Vás připraveno občerstvení.

Získáte také přístup k on-line studijním materiálům. 

Poslední den Akademie je věnován konzultacím a závěrečnímu testu.

Zodpovídání odborných dotazů

Na každé Akademii je prostor pro dotazy a odpovědi.

Pokud již před konáním máte dotaz k tématu, pošlete nám ho prosím předem.

Dodací podmínky Akademie

Dovolujeme si připomenout, že přihláška na Akademii je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) nejpozději 7 pracovních dní před konáním semináře. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Reklamace Akademie

Nebudete-li z jakéhokoliv důvodu s Akademií spokojeni, obraťte se prosím na nás co nejdříve, nejlépe ještě v jejím průběhu. S dotazy a připomínkami se můžete i přímo na místě obracet na naši asistentku. Uděláme vše pro to, abychom záležitost vyřešili k Vaší spokojenosti. 

Nabídka Akademie

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz