Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Firemní vzdělávání

Digitální dokumenty a doklady - životní cyklus
19.10.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Připravili jsme pro účetní, ekonomy, pracovníky administrativy a podatelen, členy statutárních orgánů apod.
Dokumenty
Změny ve vedení zdravotnické dokumentace
11.10.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška MZ č. 98/2012 představuje klíčový dokument, který upravuje povinnosti zdravotnického zařízení vést zdravotnickou dokumentaci.
Dokumenty
Mzdová účetní - začínáme, včetně aktuálních změn v roce 2018
5.10.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Pracujete jako začínající mzdová účetní nebo byste si mzdové účetnictví chtěl/a pouze „oživit?
Dokumenty
Změny ve vedení zdravotnické dokumentace
26.9.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška MZ č. 98/2012 představuje klíčový dokument, který upravuje povinnosti zdravotnického zařízení vést zdravotnickou dokumentaci.
Dokumenty
IFRS nebo DPH pro začátečníky
21.9.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Naše semináře nejsou určeny jen odborníkům na slovo vzatým.
Dokumenty
Dotační příležitost pro podnikatele - jak získat finance a jak o ně nepřijít
14.9.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Na konkrétních příkladech z praxe vysvětlíme specifika podávání projektů, účastníky seznámíme s celým dotačním cyklem (podání, realizace a ukončení projektu) a zdůrazníme důležité výzvy.
Dokumenty
Značka zaměstnavatele aneb Storytelling v personální a manažerské praxi
7.9.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Rozšiřte paletu komunikačních dovedností souvisejících s budováním a šířením značky.
Dokumenty
Dotační příležitost pro podnikatele - jak získat finance a jak o ně nepřijít
29.8.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Budou probírány takové programy, které se přímo vztahují k rozvoji podnikatelské činnosti, přičemž se budeme věnovat především konkrétním a praktickým poznatkům.
Dokumenty
Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2019
22.8.2018
Připravte se na změny v DPH od roku 2019 s našimi zkušenými přednášejícími.
Dokumenty
Daň z přidané hodnoty pod drobnohledem
22.8.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Pro rok 2019 se připravuje novela daně z přidané hodnoty, která se dotkne daňových dokladů, oprav základu daně, přeshraničních transakcí aj.
Dokumenty
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz