Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Aplikace Videocampus

Vyzkoušejte zdarma aplikaci Videocampus.

Mobilní aplikace Videocampus 

Sledujte videosemináře přímo na svém mobilu i v off-line režimu. Spustili jsme pro Vás mobilní aplikaci Videocampus. V ní naleznete všechny své předplacené videosemináře.  

Výhody aplikace

  • všechny videosemináře kdykoliv po ruce
  • funkce přehrání i v off-line režimu
  • možnost přehrávání pouze zvuku při zhasnuté obrazovce

Jak aplikaci získat

  • stáhněte si ji pro Android nebo iOS
  • přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem k Videocampusu
  • automaticky se Vám načtou všechna Vám dostupná videa

Přihlášení do aplikace

Po nainstalování aplikace se do ní přihlaste svým uživatelským jménem a heslem. Pokud je neznáte, pošleme Vám je e-mailem.

Videa zdarma

Všichni naši registrovaní uživatelé mají v aplikaci přístupná videa zdarma. Můžete si tak aplikaci nezávazně vyzkoušet.

Předplacená videa

V aplikaci máte dostupná videa ze všech produktů Verlag Dashöfer, které máte aktuálně předplaceny. Seznam předplacených produktů naleznete na https://www.dashofer.cz/34/8/muj-ucet/.

Přehrání videosemináře

Jednotlivé videosemináře si můžete přehrávat opakovaně po celou dobu předplatného. Již přehrané nebo částečně přehrané videosemináře najdete v položce Historie. 

Stažení videosemináře

Videoseminář si můžete stáhnout pro přehrání v off-line režimu. Stahování je defaultně umožněno jen při připojení na wifi. Toto lze změnit v sekci Nastavení. Při odhlášení z aplikace se všechny stažené videosemináře smažou a nadále je bude možné přehrát pouze on-line. 

Rádi Vám poradíme

Rádi Vám s instalací i použitím aplikace poradíme na info@videocampus.cz nebo na čísle 222 539 334.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz