On-line seminář

Design FMEA podle AIAG+VDA FMEA (2019) Naučte se správně používat nejnovější metodu DFMEA

Ing. Jaroslav Schwarz

30.11.2023, On-line

Předcházejte možným problémům již při návrhu výrobku. Naučte se správně používat metodu Design FMEA (konstrukční FMEA) podle revize z roku 2019. Webinářem vás provede skutečný expert na FMEA, Ing. Jaroslav…

On-line seminář

O DU profi Jak snadno a rychle vyhledat řešení účetního a daňového problému Webinář zdarma

RNDr. Petra Pientková

30.11.2023, On-line

Ve spleti paragrafů a legislativních daňových a účetních změn se není snadné v dnešní době orientovat. Pokud máte ale možnost využít největší českou on-line knihovnu DU profi, která je postavená na 3 základních pilířích: garanci aktuálnosti a správnosti, rychlosti…

Seminář

Daňové a účetní novinky 2024 Co přináší daňový balíček a ostatní novely pro 2024?

RNDr. Ivan Brychta

1.12.2023, Praha
1.12.2023, On-line
14.12.2023, On-line
14.12.2023, Praha
2.2.2024, Praha
2.2.2024, On-line

Seznámíte se s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2024. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2023, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících (např. změny sazeb…

On-line seminář

Nástroje umělé inteligence pro úplné začátečníky První kroky k praktickému využití AI Usnadněte si práci pomocí umělé inteligence

Martin Spano

1.12.2023, On-line

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, student, rodič, umělec nebo se jen chcete o umělé inteligenci (AI) dozvědět více, tento kurz vám ukáže, jak může umělá inteligence ovlivnit váš život a jak ji můžete využít k dosažení svých…

Seminář

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ Kontrola z finančního úřadu vás pochválí

Ing. Jiří Jindrák

4.12.2023, Praha
4.12.2023, On-line

Zjistíte, na co se zaměřují kontroly z finančních úřadů. Nebudete opakovat chyby, které už jiní před vámi udělali. Přijďte na celodenní seminář.

Seminář

Rozpočtování staveb Praktické informace z oblasti oceňování stavebních prací.

Ing. Lucie Brožová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

4.12.2023, Praha
4.12.2023, On-line
9.2.2024, Praha
9.2.2024, On-line

Na semináři se seznámíte se správným postupem pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Získáte praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních…

On-line seminář

Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku Zjednodušení povolování záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí v podobě jednotného environmentálního stanoviska

Mgr. Pavel Chlíbek

4.12.2023, On-line

Cílem webináře je představit účastníkům nový institut v oblasti povolování záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí v podobě jednotného environmentálního stanoviska. Jedná se o nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, jehož…

On-line seminář

Umělá inteligence ve vzdělávání Zúčastněte se online a zeptejte se lektorky na všechno, co Vás na AI zajímá

Eva Nečasová

4.12.2023, On-line

Lektorka Eva Nečasová z iniciativy AI dětem Vám představí vzdělávací a metodické materiály, které můžete využít ve výuce. Přinese také konkrétní rady, jak zavést AI ve Vaší škole a nabídne nové pohledy na to, jak by se měl změnit obsah a forma…

On-line seminář

Funkční měna

Ing. Pavla Strakošová

4.12.2023, On-line

Funkční měna měla být původně do českých účetních předpisů zavedena prostřednictvím nového zákona o účetnictví, jehož účinnost byla odložena na dobu nejdříve od 1. 1. 2025. V rámci konsolidačního balíčku je navrhována novela zákona o účetnictví, která mimo jiné nově zavádí…

Seminář

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2024 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

Ing. Růžena Klímová

5.12.2023, Praha
5.12.2023, On-line
23.1.2024, Praha
23.1.2024, On-line
28.2.2024, On-line
28.2.2024, Praha
25.3.2024, Praha
25.3.2024, On-line

Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti. Toto vše na přelomu roku zajímá mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí…

Seminář

Novela zákoníku práce 2023/2024 Buďte včas připraveni na chystané změny

Mgr. Daniel Vejsada

5.12.2023, On-line

V rámci semináře dostanete přehled o všech novinkách, které přináší důležitá novela zákoníku práce připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Novela má za cíl především transponovat směrnice Evropské unie (směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních…

On-line seminář

Oceňování majetku a závazků Ustanovení zákona o účetnictví

Jaroslava Svobodová

5.12.2023, On-line

Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků.

On-line seminář

Virtuální realita a trénink soft skills 5 mýtů o virtuální realitě ve firemním vzdělávání Webinář zdarma

Ing. Tereza Patočková

6.12.2023, On-line

Napadlo Vás někdy, že byste do firmy pořídili virtuální realitu? Líbilo by se to vašim kolegům? Nebáli by se ji používat? A co byste v ní trénovali? Nebo již VR sety ve firmě máte a rádi byste zajistili jejich větší…

On-line seminář

Veřejné zakázky ve stavebnictví Přijďte se seznámit s aktuální legislativou, druhy veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek ve vztahu ke stavebnictví

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

6.12.2023, On-line
6.3.2024, On-line

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek ve stavebnictví. Poradíme Vám, jak postupovat v zadávacím řízení a na co si dát pozor.

On-line seminář

Praktické aspekty hodnocení fyzické zátěže - modelový příklad pracoviště obchodů

Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc.

8.12.2023, On-line

Cílem webináře je vysvětlit na praktickém příkladu, jak lze za použití obdobnosti minimalizovat náklady na hodnocení a především měření rizikových faktorů fyzické zátěže a pracovní polohy a jak lze tyto výsledky úspěšně použít - přenést na jiná pracoviště po ČR v rámci…

Seminář

Cestovní náhrady Novinky, zajímavosti a oblasti, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení

Jaroslava Pfeilerová

11.12.2023, On-line

Výklad problematiky související s cestovními náhradami budou z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány, problémy z praxe (včetně souvisejících daňových dopadů). Zaměříme se na vazbu na elektromobilitou, home office,…

On-line seminář

Práva a povinnosti ředitelky od A do Z Lektorka popíše a vysvětlí mnoho příkladů z praxe.

Mgr. Lenka Polášková

11.12.2023, On-line

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst. 11. Práva a povinnosti ředitele školy ale nevyplývají pouze a jenom ze…

On-line seminář

Školní poradenské pracoviště – organizace, povinná dokumentace, strategie primární prevence Na webináři zjistíte více o organizaci poradenských služeb ve škole a náplni práce výchovných poradců, metodiků prevence, školních psychologů a speciálních pedagogů.

Mgr. Marika Kropíková

11.12.2023, On-line

Rozšíříte své znalosti o povinné dokumentaci, strategiích primární prevence, strategiích předcházení školní neúspěšnosti a šikaně. Získáte také důležité informace o právním rámci a transparentnosti poskytování poradenských služeb ve škole. V případě zájmu se můžeme ponořit…

Seminář

Novinky v DPH 2024 - novela zákona o DPH posunutá z 1. 7. 2023 na 1. 1. 2024, daňový balíček 2024 Aktuality, změny, informace GFŘ a problematické okruhy roku 2023/2024

Ing. Jana Ledvinková

12.12.2023, Praha
12.12.2023, On-line
12.1.2024, On-line
15.2.2024, On-line

Zaměříme se především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy. Upozorníme vás na Informaci GFŘ k uplatnění DPH u nemovitých věcí a na novely zákona o DPH pro rok 2024.

On-line seminář

Vnitřní směrnice Pravidla pro hospodaření s FKSP Tvorba vnitřních směrnic má svá pravidla. Znáte je skutečně dobře?

Ing. Eliška Hryzláková

12.12.2023, On-line

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic pro hospodaření s…

On-line seminář

Veřejné zakázky ve školství Nevíte si rady s realizací veřejných zakázek?

Ing. Petra Schwarzová

12.12.2023, On-line

Vzhledem k nemalým možnostem získání většího objemu finančních prostředků v rámci projektové činnosti či přímo od zřizovatele formou dotací se ředitelé potýkají i s realizací veřejných zakázek. Cílem semináře je praktickou formou provést posluchače celým procesem zadávacího…

On-line konference

SVJ právně a správně Rozúčtování tepla, DPP a hlasování

JUDr. Adam Zítek, Ph.D., Ing. Pavla Gajdáčková

13.12.2023, On-line

Cítíte se při práci ve vašem SVJ ztraceni v právním a správním labyrintu? Připojte se k nám na desátém ročníku on-line konference "SVJ právně a správně" a najděte svou cestu s námi. S pomocí našich odborných lektorů prozkoumáte klíčová témata, získáte cenné návody a spojíte…

Seminář

Preventista BOZP Intenzivní jednodenní kurz Naučte se vše potřebné a získejte osvědčení

doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c., JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, Ing. Jakub Marek, MSc.

13.12.2023, Praha
13.12.2023, On-line

Ve spolupráci se Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pořádáme jednodenní intenzivní kurz, který je určen pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřených plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při…

On-line seminář

Konsolidační balíček 2024 - hlavní daňové a účetní změny Co nás nemine v roce 2024

Ing. Jana Střelická, Ing. Martin Kohlík

13.12.2023, On-line

Projdeme společně změny, které by neměly uniknout nikomu z oboru daní a účetnictví.

On-line seminář

Jak nepropadnout klamům založeným na Barnumově efektu

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

14.12.2023, On-line

Barnumův efekt je jednoduchý, mnohdy však účinný a v praxi častý psychologický klam, který si lidé jen zřídka uvědomují. Používán je nejčastěji k získání důvěry či manipulaci druhými, využívají ho obchodníci, ale i poradci, samozvaní kouči apod. Vychází ze skutečnosti, že…

On-line seminář

ChatGPT pro pokročilé Staňte se profesionálem v používání umělé inteligence a posuňte svou produktivitu na zcela novou úroveň.

Martin Spano

15.12.2023, On-line

ChatGPT je skvělý nástroj sám o sobě. Díky rozšířením a zásuvným modulům se z něj však stává supernástroj, s nímž můžete komunikovat hlasem, připojit se k webu, provádět analýzu dat nebo další pokročilé…

Seminář

Novinky v daních a účetnictví 2024 Co přinese konsolidační balíček i jiné novinky v roce 2024?

Ing. Jan Molín, Ph.D.

4.1.2024, Praha
4.1.2024, On-line
25.1.2024, Praha
25.1.2024, On-line

Vyložíme Vám novinky z oblasti daní a účetnictví účinné od roku 2024 vyplývající z konsolidačního balíčku.

Seminář

Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ a novela zákoníku práce u dohod o pracích mimo pracovní poměr

Ing. Růžena Klímová

8.1.2024, Praha
8.1.2024, On-line
29.2.2024, On-line
29.2.2024, Praha

Seminář účastníky seznámí s právní úpravou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odlišnostmi tohoto typu zaměstnávání a zaměstnání malého rozsahu, včetně všech povinností, výhod i nevýhod s nimi spojených. Zdůrazníme novinky zaváděné novelou zákoníku…

Seminář

Seznamte se se Stable Diffusion Nový nástroj pro tvorbu obrázků Nástroj umělé inteligence pro tvorbu obrázků a videí

Alexander Bruna, Zdeněk Valut

11.1.2024, On-line

Připojte se k našemu komplexnímu kurzu zaměřenému na nástroj Stable Diffusion. Na tomto semináři se seznámíte s teoretickými základy tohoto nástroje a jeho praktickým využitím v reálných projektech. Kurz je navržen tak, aby poskytl účastníkům detailní informace pro efektivní…

Seminář

Účetní závěrka SVJ Připravte se na účetní závěrku společenství vlastníků jednotek.

Ing. Martin Durec

11.1.2024, Praha
11.1.2024, On-line

Na semináři se seznámíte s prováděním účetní závěrky SVJ a s dalšími činnostmi spojenými s koncem účetního období. Lektor se bude věnovat i přiznání k dani z příjmů a upozorní na časté nedostatky v účetní…

Seminář

Nový stavební zákon - je po novelách skutečně lepší? Můžeme se těšit na nový a lepší stavební zákon?

Ing. arch. Hana Krupníková

16.1.2024, Praha
16.1.2024, On-line

Zorientujte se ve změnách, které novelizovaný nový stavební zákon přináší!

Seminář

BIM, jak začít? Informační modelování staveb je na vzestupu. Využijte naplno jeho potenciál!

Ing. Vojtěch Ehlich

18.1.2024, Praha
18.1.2024, On-line
18.4.2024, Praha
18.4.2024, On-line

BIM je moderní proces pro tvorbu a správu projektů. K tomu je využíván mimo jiné digitální model reprezentující stavbu se všemi jejími vlastnostmi. Jak jej využít pro své podnikání, se dovíte na této akci.

Seminář

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2023 Sestavte účetní uzávěrku a závěrku bez chyb a omylů

Ing. Jan Molín, Ph.D.

24.1.2024, Praha
24.1.2024, On-line

Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2023 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Zaměříme se i na časté chyby, kterých se dopouští účetní…

On-line seminář

Veřejné zakázky pro začátečníky Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

24.1.2024, On-line

Na školení se naučíte postupy pro jednotlivá zadávací řízení a zjistíte, na co si dát pozor. Obsahem je i aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek.

On-line seminář

Využití ChatGPT a AI pro komunikaci v angličtině a výuku jazyků Využijte naplno potenciál ChatGPT a umělá inteligence a naučte se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalte.

Martin Spano

25.1.2024, On-line

ChatGPT a umělá inteligence mají obrovský potenciál v mnoha oblastech, včetně učení cizích jazyků. Naučte se ho naplno využít!

On-line konference

Horké křeslo ředitelky MŠ "Mini pocket" konference, určená ředitelkám mateřských škol a jejich zástupkyním.

Mgr. Lenka Polášková

1.2.2024, On-line

Konference zahrnuje všechna užitečná a aktuální témata, se specifiky vycházejícími z praxe předškolní výchovy a vzdělávání. V jednom dni získáte informace a načerpáte inspiraci pro další práci v rovině řízení, komunikace, spolupráce a inovace pedagogické…

Seminář

Tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem - Technické kreslení

Ing. Karel Petr, Ph.D.

2.2.2024, Praha
2.2.2024, On-line

Tento seminář je určen pro pracovníky ve strojírenství, kteří se zabývají tvorbou výkresové dokumentace (konstruktéři, pracovníci vývoje, inženýři, manažeři kvality) a jejím užitím ve výrobě (vedoucí výroby). Stejně tak by měli mít jisté znalosti o nutnosti a metodách…

On-line konference

DIGIškoly aneb Digitální technologie ve školách - pomocník nebo nepřítel? Jak na využití moderních technologií ve výuce - přínosy, příklady, rizika Pomozte svým žákům získat z technologií maximum

Jan Kršňák, Mgr. Tomáš Hamberger, PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., Mgr. Petr Došek

5.2.2024, On-line

Digitální technologie stále větší měrou pronikají do všech aspektů našeho života, přičemž zde více než kdekoli jinde platí přísloví dobrý sluha, ale zlý pán. S touto skutečností jsou stále více konfrontováni učitelé, kteří musí najít rovnováhu v přístupu k využívání…

On-line seminář

Zajištění nákladu v silniční nákladní dopravě Upevněte a jeďte tak, aby to nespadlo!

Ing. Tomáš Grof

14.2.2024, On-line

Jak upevnit náklad podle současných pravidel? Kdo je zodpovědný za správné zajištění? Jak postupují dozorové orgány při kontrole uložení nákladu? Na tyto a další otázky dostanete odpověď na praktickém…

On-line seminář

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé Na webináři se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání školení

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

14.2.2024, On-line

Probereme problematické okruhy zadávání veřejných zakázek a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

Seminář

Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T

Ing. Karel Petr, Ph.D.

15.2.2024, On-line
15.2.2024, Praha

Na semináři se budeme věnovat tolerování lineárních a úhlových rozměrů, tolerování geometrických vlastností (tvar, orientace umístění, házení a používaných symbolů) prvků na výkrese, způsobu zadávání na výkres a vysvětlení přesnosti s ohledem na požadovanou funkci v provozu…

Seminář

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku a jeho vazba na stavební zákon

Mgr. Pavel Chlíbek

19.3.2024, Praha
19.3.2024, On-line

Cílem semináře je představit nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který byl přijat současně s novelou stavebního zákona. Jejich společným cílem je zjednodušení a zrychlení povolování stavebních záměrů v důsledku procesní integrace státní správy v oblasti…

Seminář

Smart tachografy 2. verze v silniční dopravě Režim řidičů a inteligentní tachografy z pohledu experta

Bc. Milan Špás

20.3.2024, Praha
20.3.2024, On-line

Jaký dopad má Balíček mobility EU na podnikatele v autodopravě? Jak probíhají v současné době kontroly režimu řidiče a záznamových zařízení? Co přinášejí tachografy 2. verze do povinností řidiče a…

Akademie Dashöfer

Specialista na odpadové hospodářství Naučte se efektivně nakládat s odpady!

Ing. Tomáš Lank

8.4. – 16.4.2024 (8.4.2024, 9.4.2024, 15.4.2024, 16.4.2024), Praha
8.4. – 16.4.2024 (8.4.2024, 9.4.2024, 15.4.2024, 16.4.2024), On-line

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a…

Seminář

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP - směrnice o vysílání pracovníků, zahraniční home office, pojištění a daň z příjmů Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu povinností?

Mgr. Magdaléna Vyškovská

8.4.2024, Praha
8.4.2024, On-line

Vysíláte zaměstnance na pracovní cesty do EU, EHP, Švýcarska či jiných států? Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu dalších povinností? Víte, kdy máte vyslání hlásit příslušné instituci v zahraničí a jaké jsou povinnosti z hlediska pojištění a zdanění…

Konference

Konference BOZP

18.11.2024, Praha
18.11.2024, On-line

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii

19.11.2024, Praha
19.11.2024, On-line

On-line seminář

Analýza a omezování personálních rizik

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a možnostmi jejich omezení.

On-line seminář

Zdanění fyzických osob daní z příjmů od roku 2014 I.

RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je: seznámit posluchače s novinkami pro rok 2014 v dani z příjmů fyzických osob. Rok 2014 = nový občanský zákoník, zákon o obchodních, korporacích, významné změny v daních, … co z toho a jak dopadne na fyzické…