Seminář

Digitální komunikace s veřejnou správou - co umožňuje a co vyžaduje Nechoďte na úřady zbytečně. Prozradíme vám, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky.

MVDr. Milan Vodička

30.5.2023, On-line

Zajímá vás, jaká je aktuální situace ohledně přechodu na digitální písemnosti? Chcete vědět, jak komunikovat především s orgány veřejné moci, ale i soukromoprávně? Nenechte si ujít náš seminář, na kterém se seznámíte se všemi novinkami, zjistíte, kdy a jakým způsobem lze…

Seminář

IFRS v praxi - dvoudenní Znáte rozdíly mezi českými IFRS a českými předpisy?

Ing. Martina Křivánková, FCCA

30.5. – 31.5.2023 (30.5.2023, 31.5.2023), Praha
30.5. – 31.5.2023 (30.5.2023, 31.5.2023), On-line

Zjistíte, jaké jsou základní rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly použijete v praktických příkladech z praxe. Spolu s lektorkou projdete konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS a na ní si jednotlivé požadavky IFRS…

On-line seminář

FKSP pro příspěvkové organizace v roce 2023 Jak správně hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb?

Ing. Eliška Hryzláková

30.5.2023, On-line
26.9.2023, On-line
23.11.2023, On-line

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu. Využívejte…

On-line seminář

Jak zvládat konflikty?

Dobroslava Stránská

30.5.2023, On-line

Konflikty jsou přirozenou součástí našich životů, mající mnoho podob. Pomáhají nám uvědomit si, kdo jsme, lépe porozumět svým hodnotám i hranicím, díky nim rosteme i nacházíme skvělá řešení... A také jsou příčinou narušených vztahů, zklamání, konců, vzteku, strachu... Mohu…

On-line seminář

Dopady německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (LkSG) na české obchodní společnosti Dodáváte německé firmě? Možná se právě vás LkSG týká už od ledna!

JUDr. Pavel Koukal

31.5.2023, On-line

Přihlaste se na v České republice zcela výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme jak s právní úpravou a požadavky německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (zkráceně označovaného jako "Lieferkettengesetz"), tak potom zejména s možnými konkrétními…

On-line seminář pro specialisty

Specialista pro interní oznamování a ochranu oznamovatelů (Whistleblowing) v podnikové praxi Připravte se na novou právní úpravu

JUDr. Pavel Koukal

1.6. – 2.6.2023 (1.6.2023, 2.6.2023), On-line

Přihlaste se na tuto akademii a komplexně se seznámíte s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska…

Seminář

Efektivní nakládání s odpady ve městech a obcích Bezchybné odpadové hospodářství na komunální úrovni Seminář je určen zejména pro nové členy obecních a městských zastupitelstev.

Ing. Petr Šulc

1.6.2023, On-line

Seminář je určen voleným zástupcům obcí a krajů (radním, zastupitelům), kteří se potřebují orientovat v problematice nakládání s komunálními odpady v obcích a městech. Na semináři Vás komplexně seznámíme s povinnostmi obcí na úseku samostatné působnosti při nakládání s…

Seminář

ChatGPT - praktický workshop Příklady, návody, inspirace Optimální postupy od špiček v oboru

Alexander Bruna, Zdeněk Valut

2.6.2023, Praha
2.6.2023, On-line

Zkoušíte, co vše aplikace ChatGPT dokáže? Chtěli byste ji propojit s dalšími nástroji? Rádi byste se inspirovali u ostatních uživatelů a prošli s odborníky své dotazy? Přihlaste se na praktický workshop.

Seminář

Cestovní náhrady Novinky, zajímavosti a oblasti, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení

Jaroslava Pfeilerová

5.6.2023, Praha
25.9.2023, Praha
11.12.2023, On-line

Výklad problematiky související s cestovními náhradami budou z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány, problémy z praxe (včetně souvisejících daňových dopadů). Zaměříme se na vazbu na elektromobilitou, home office,…

Seminář

DPH 2023 v praktických příkladech Novinky a problematické okruhy roku 2023

Ing. Jana Ledvinková

5.6.2023, On-line
5.6.2023, Praha

Ať už při uplatňování DPH váháte v oblastech, které jsou legislativním novinkami, nebo třeba v základních pravidlech, jakékoli téma můžete otevřít na webináři s oblíbenou a zkušenou lektorkou Ing. Janou…

Seminář

Nové Nařízení EU pro strojní zařízení 2023 Seznamte se s novou legislativou

Ing. Zdeněk Šenovský

6.6.2023, Praha
6.6.2023, On-line

Seznamte se s novým Nařízením EU pro strojní zařízení. K oficiálnímu schválení a vydání nového nařízení by mělo dojít koncem května tohoto roku.

On-line seminář

Dotace na vzdělávání zaměstnanců Zvyšte svou šanci uspět v OP zaměstnanost plus. Získejte až 76 % prostředků na vzdělání Vašich zaměstnanců!

Ing. Tomáš Musil

6.6.2023, On-line

Po 4 letech byla opět vyhlášena velká dotace na vzdělávání zaměstnanců, a to v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Nenechte si ji…

Seminář

Whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů Jak zavést whistleblowing podle nového zákona o ochraně oznamovatelů

Mgr. Daniel Vejsada

7.6.2023, Praha
7.6.2023, On-line

Seznamte se s aktuálním návrhem zákona o ochraně oznamovatelů, který je již schválen v Poslanecké sněmovně a odeslán do Senátu. Jelikož se jedná o implementaci evropské směrnice, právní úpravě ochrany oznamovatelů se již v České republice nevyhneme a základní parametry jsou…

On-line seminář

Snižování emisí v průmyslu

Ing. Michal Gregor

7.6.2023, On-line

Průmysl hraje důležitou roli v našich životech a zároveň má velký dopad na životní prostředí. Je tedy nezbytné, aby průmyslové podniky přijaly odpovědnost za vypouštěné emise a intenzivně pracovaly na jejich snižování. V tomto webináři se dozvíte o legislativě, které vznikla…

On-line seminář

Sebehodnocení jako jedna ze stěžejních dovedností žáka Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a je velmi složité.

Mgr. Marika Kropíková

7.6.2023, On-line

Webinář je určen všem pedagogům, kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka.

Seminář

Datové schránky nejen pro živnostníky - vlastnosti, výhody, přednosti i úskalí používání Naučte se efektivně pracovat s datovou schránkou

MVDr. Milan Vodička

8.6.2023, Praha
8.6.2023, On-line

Seznamte se s aktuální situací v oblasti datových schránek a jejich využívání. Zaměříme se především na praktické příklady, problémy a konkrétní situace, včetně judikatury.

Konference

Označování potravin 2023 Připravte si dotazy, těšíme se na vás!

doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Ing. Tereza Fišerová, Mgr. Karolína Mikanová, Mgr. Ing. Eva Singrová

8.6.2023, On-line

Nejčastější dotazy, které k nám přicházejí, se týkají označování potravin. Jsme připraveni vám poradit, vše vysvětlit a představit vám novinky z této oblasti.

On-line seminář

Moderace FMEA a Brainstorming V rámci kurzu budou vysvětleny výhody a nevýhody Brainstormingu za podpory mentální mapy.

Ing. Jaroslav Schwarz

8.6.2023, On-line

Seminář moderace FMEA podle harmonizované AIAG+VDA FMEA (2019) je zaměřený pro aplikování nástroje FMEA v týmovém prostředí a je postavený na 7- krokovém přístupu a čtyřech základních pilířích moderace FMEA. Dále jsou detailně vysvětleny typické vlastnosti FMEA moderátora…

On-line seminář

Společné vzdělávání - zaměstnávání asistentů pedagoga, pedagogická intervence

JUDr. Hana Poláková

8.6.2023, On-line

Podíváme se na řešení problému pracovněprávního postavení asistentů pedagoga, jejich financování i s ohledem na uvažované změny ve školském zákoně, opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s ohledem na připravovanou změnu zákona o pedagogických pracovnících.…

Seminář

LCA a uhlíková stopa Posuzování environmentálních dopadů podnikových procesů a výrobků

Ing. Barbora Stieberová, Ph.D., Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

9.6.2023, Praha

Písmena LCA skrývají vhodný přístup k posuzování životního cyklu výrobků a služeb a analýze jejich dopadu na životní prostředí. Na rozdíl od měření uhlíkové stopy LCA zohledňuje více kategorií dopadů a pomáhá cíleně optimalizovat udržitelnost procesů ve firmách a…

Seminář

Marketing a reklama - daňové a účetní minimum Co všechno lze považovat za daňově uznatelné marketingové náklady?

Ing. Jiří Jindrák

9.6.2023, Praha
9.6.2023, On-line

Představíme vám vliv daňových a účetních pravidel na oblast marketingu a reklamy.

On-line seminář

Veřejné zakázky ve stavebnictví Přijďte se seznámit s aktuální legislativou, druhy veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek ve vztahu ke stavebnictví

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

9.6.2023, On-line
6.12.2023, On-line
6.3.2024, On-line

Na webináři se seznámíte s problematiku veřejných zakázek ve vztahu ke stavebnictví, činnostem a specifikám tohoto oboru.

On-line konference

Asistent pedagoga Výzvy roku 2023

Mgr. Marika Kropíková, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

12.6.2023, On-line

Zveme Vás na online konferenci určenou nejen asistentům pedagoga, ale také učitelům a ředitelům základních škol.

Seminář

Účetnictví pro začátečníky Procvičte si účtování v malé skupince posluchačů na příkladech přizpůsobených vaší praxi

Ing. Ivana Zatloukalová

12.6. – 13.6.2023 (12.6.2023, 13.6.2023), Praha
12.6. – 13.6.2023 (12.6.2023, 13.6.2023), On-line

Jste začínající účetní? Nebo si chcete účtování zopakovat a ujistit se, že postupujete správně? Na dvoudenním semináři si osvojíte principy podvojnosti účetnictví i specifika účtování na jednotlivých účetních třídách. Účtování si procvičíte na příkladech z praxe (silniční…

Seminář

Tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem - Technické kreslení

Ing. Karel Petr, Ph.D.

13.6.2023, Praha
13.6.2023, On-line

Tento seminář je určen pro pracovníky ve strojírenství, kteří se zabývají tvorbou výkresové dokumentace (konstruktéři, pracovníci vývoje, inženýři, manažeři kvality) a jejím užitím ve výrobě (vedoucí výroby). Stejně tak by měli mít jisté znalosti o nutnosti a metodách…

Seminář

Zajištění nákladu v silniční nákladní dopravě Upevněte a jeďte tak, aby to nespadlo!

Ing. Tomáš Grof

13.6.2023, Praha
13.6.2023, On-line

Jak upevnit náklad podle současných pravidel? Kdo je zodpovědný za správné zajištění? Jak postupují dozorové orgány při kontrole uložení nákladu? Na tyto a další otázky dostanete odpověď na praktickém…

On-line seminář

Metoda 5S - praktické použití Chcete zlepšit vizuální i výrobní prostředí ve Vaší firmě?

Mgr. Jiří Jandečka

13.6.2023, On-line

Na semináři se dozvíte, jak vytvořit prostředí, které zaujme zákazníka již při prvním vstupu do firmy, ale hlavně bude podporovat plynulý výrobní tok a bude pomáhat eliminovat plýtvání v procesech a zlepší vizualizaci na…

On-line seminář

Inventarizace - nástroj průkaznosti účetnictví v ukázkách a příkladech Webinář plný rad pro příspěvkové organizace, obce a další vybrané účetní jednotky

Jaroslava Svobodová

13.6.2023, On-line

Myslíte si, že máte inventarizaci v malíku? Že vás nic nezaskočí? Poučte se z ukázek a příkladů a vyhněte se tak vlastním chybám v inventarizaci. Praktický webinář pro příspěvkové organizace, obce a další vybrané účetní jednotky vede špička v oboru, paní Jaroslava…

Konference

Na hraně a za hranou v pracovním právu Včetně detailního pohledu na změny vyplývající z novely zákoníku práce 2023/2024

JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Mgr. Bc. Michal Peškar

14.6.2023, Praha
14.6.2023, On-line

Tak můžeme označit některé postupy v pracovním právu, které balancují na tenké hranici. Proč se k nim zaměstnavatelé uchylují? Někdy je na vině neznalost, jindy nejasná či komplikovaná právní úprava, v některých případech jde o hru "co když to projde". O tom, že se tyto…

On-line seminář

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

Ing. Tereza Patočková

14.6.2023, On-line

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování…

Seminář

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu Využíváte všechna osvobození příjmů u mateřské společnosti?

RNDr. Ivan Brychta

15.6.2023, Praha
15.6.2023, On-line

Přibližte si mateřskou a dceřinou společnost z pohledu daní a účetnictví. Zaměříme se zejména na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Předložíme také daňový pohled na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního…

On-line seminář

Nástroje umělé inteligence pro úplné začátečníky První kroky k praktickému využití AI Usnadněte si práci pomocí umělé inteligence

Martin Spano

15.6.2023, On-line

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, student, rodič, umělec nebo se jen chcete o umělé inteligenci dozvědět více, tento kurz Vám ukáže, jak může umělá inteligence ovlivnit Váš život a jak ji můžete využít k dosažení svých…

On-line seminář

O DU profi Jak snadno a rychle vyhledat řešení účetního a daňového problému Webinář zdarma

RNDr. Petra Pientková

15.6.2023, On-line

Ve spleti paragrafů a legislativních daňových a účetních změn se není snadné v dnešní době orientovat. Pokud máte ale možnost využít největší českou on-line knihovnu DU profi, která je postavená na 3 základních pilířích: garanci aktuálnosti a správnosti, rychlosti…

On-line seminář

Inovace ve vzdělávání a moderní technologie Co přináší digitalizaci společnosti do oblasti vzdělávání?

Jan Kršňák

15.6.2023, On-line

Prožíváme intenzivní digitalizaci společnosti, a tak není možné, aby se inovace spojené s moderními technologiemi nijak nedotkly vzdělávání.

Seminář

Rozpočtování staveb Praktické informace z oblasti oceňování stavebních prací.

Ing. Lucie Brožová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

16.6.2023, Praha
16.6.2023, On-line

Na semináři se seznámíte se správným postupem pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Získáte praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních…

On-line seminář

Legislativní změny ve vedení e-Shopu Komplexní webinář pro provozovatele e-Shopů a online obchodů.

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

16.6.2023, On-line

S prudkým rozvojem on-line komunikace dochází i k regulaci jejího využívání. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů počínaje a velkou novelou v oblasti ochrany spotřebitele konče jsou mimo jiné i na provozovatele e-shopů kladeny stále vyšší…

Seminář

Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na postavení pečujících osob v pracovněprávních vztazích Výklad novinek, vaše dotazy a podrobný pohled na rodiče a pečovatele

JUDr. Věra Bognárová

19.6.2023, Praha
19.6.2023, On-line

Významná novela zákoníku práce, jejíž účinnost se předpokládá u většiny změn v polovině letošního roku a u zbývajících od 1. 1. 2024, zapracovává nejen dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o…

Seminář

Dohody o pracích mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu ve všech souvislostech

Ing. Růžena Klímová

19.6.2023, Praha
19.6.2023, On-line

Seminář účastníky seznámí s právní úpravou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odlišnostmi tohoto typu zaměstnávání a zaměstnání malého rozsahu, včetně všech povinností, výhod i nevýhod s nimi…

Seminář

BIM, jak začít? Informační modelování staveb je na vzestupu. Využijte naplno jeho potenciál!

Ing. Vojtěch Ehlich

20.6.2023, Praha
20.6.2023, On-line
21.9.2023, Praha
21.9.2023, On-line

BIM je moderní proces pro tvorbu a správu projektů. K tomu je využíván mimo jiné digitální model reprezentující stavbu se všemi jejími vlastnostmi. Jak jej využít pro své podnikání, se dovíte na této akci.

On-line seminář

Veřejné zakázky ve školství Nevíte si rady s realizací veřejných zakázek?

Ing. Petra Schwarzová

20.6.2023, On-line
12.12.2023, On-line

Vzhledem k nemalým možnostem získání většího objemu finančních prostředků v rámci projektové činnosti či přímo od zřizovatele formou dotací se ředitelé potýkají i s realizací veřejných zakázek. Cílem semináře je praktickou formou provést posluchače celým procesem zadávacího…

On-line seminář

Příspěvky na stravné z FKSP Využíváte FKSP pro poskytování příspěvku na stravné a stravování správně?

Ing. Eliška Hryzláková

20.6.2023, On-line

Ujistěte se, jak správně poskytnout zaměstnancům z FKSP příspěvek na stravování podle § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Naše zkušená lektorka vás upozorní na časté chyby a ochotně zodpoví vaše dotazy k problematice příspěvků na stravné z…

On-line seminář

Dotační příležitosti pro podnikatele s důrazem na aktuální dotace na FVE

Ing. Tomáš Musil, Bc. et Bc. Ondřej Homola

20.6.2023, On-line

Představíme Vám aktuální dotační programy pro podnikatele v rámci nového programovacího období 2021-2027, přičemž se budeme věnovat především aktuálním dotacím na FVE a digitalizaci podniků.

Seminář

To, jak řídíte Vaše zásoby a sortiment, ovlivňuje celý Váš byznys Jak zvýšit kontrolu a vizibilitu nad vašimi zásobami?

Ing. Andrej Čatajský

21.6.2023, Praha
21.6.2023, On-line

Každá maloobchodní a velkoobchodní firma, která chce zdravě růst, mít variabilní a fixní náklady pod kontrolou a nedostat se do finančních problémů, by měla efektivně řídit zásoby a sortiment.

Seminář

Novela zákoníku práce 2023/2024 Buďte včas připraveni na chystané změny

Mgr. Daniel Vejsada

21.6.2023, Praha
21.6.2023, On-line
19.7.2023, Praha
19.7.2023, On-line
15.8.2023, Praha
15.8.2023, On-line

V rámci semináře dostanete přehled o všech novinkách, které by měla přinést důležitá novela zákoníku práce připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Novela má za cíl především transponovat směrnice Evropské unie (směrnici o transparentních a předvídatelných…

On-line seminář

Ukončení podnikání fyzické/ právnické osoby z pohledu daní

RNDr. Ivan Brychta

21.6.2023, On-line

Rozbor účetních pravidel a postupů pro inventarizaci majetku a závazků a zdůraznění související daňové problematiky (daň z příjmů, DPH).

Seminář

Mzdová účetní - začínáme Naučte se vést mzdovou agendu

Ing. Ivana Zatloukalová

22.6. – 23.6.2023 (22.6.2023, 23.6.2023), Praha
22.6. – 23.6.2023 (22.6.2023, 23.6.2023), On-line

Na semináři se seznámíte s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům vybíráme ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování…

Seminář

Posilování odolnosti

Mgr. Oldřich Kvasnička

22.6.2023, Praha
22.6.2023, On-line

Zátěž je slovo, které nezní moc příjemně. Bez přiměřené zátěže ale nesílíme a neučíme se. Jak intelektuálně, tak dovednostně. Víme to všichni, ale často děláme pravý opak. Svými činy místo odolnosti pěstujeme u svých kolegů, podřízených i dětí křehkost. V přednášce tento…

On-line seminář

VDA EOS - Elektrické přetížení v automobilovém průmyslu (2020)

Ing. Jaroslav Schwarz

26.6.2023, On-line

V tomto semináři bude přiblížen obsah svazku VDA, který je návodem, jak by měla být řešena v rámci dodavatelského řetězce selhání součástek, které vykazují známky elektrického přetížení. Dále budou ukázány možné postupy pro taková selhání a ukázáno několik příkladů. Seminář…

On-line seminář

ChatGPT a jeho využití ve firemní praxi Zajímá Vás, jak využít ChatGPT ve Vaší firmě? Nyní s 50 % slevou!

Martin Krček

26.6.2023, On-line

Intenzivní kurz je určen obecně firmám, jejich vedoucím i zaměstnancům, kteří se chtějí seznámit s možnostmi využití ChatGPT a dalších AI nástrojů při své práci. On-line seminář se zaměřuje na osvojení praktických dovedností a…