On-line seminář

Proč a jak opustit svou komfortní zónu

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

26.7.2024, On-line

Nacházíme-li se v komfortní zóně, jsme ve stavu, kdy se cítíme bezpečně a pohodlně. Pohybujeme se v prostředí, které je nám známé, neklade na nás žádné zvláštní či nové nároky, a my se v něm proto cítíme spokojeně a uvolněně. Tento stav, jakkoli příjemný, má však z…

Seminář

Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025

Ing. Růžena Klímová

12.8.2024, Praha
12.8.2024, On-line
6.11.2024, Praha
6.11.2024, On-line

Posluchači se seznámí s použitím nového závazného formuláře „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“, který je elektronicky zasílán územní správě sociálního zabezpečení od 1. 7.…

Seminář

Mzdová účetní - začínáme Naučte se vést mzdovou agendu

Ing. Ivana Zatloukalová

20.8. – 21.8.2024 (20.8.2024, 21.8.2024), Praha
20.8. – 21.8.2024 (20.8.2024, 21.8.2024), On-line

Na semináři se seznámíte s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům vybíráme ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování…

Seminář

Změny v pracovním právu 2024 a tzv. flexinovela 2025 Včetně změn u DPP od 1. července 2024

Mgr. Daniel Vejsada

21.8.2024, Praha
21.8.2024, On-line
24.9.2024, On-line
24.9.2024, Praha
31.10.2024, Praha
31.10.2024, On-line
4.12.2024, On-line
4.12.2024, Praha

V rámci semináře získáte přehled o všech novinkách v pracovněprávní oblasti, které jsou účinné v roce 2024, a o těch, které se aktuálně připravují. Ohlédneme se za významnou novelou zákoníku práce upravující podmínky práce z domova, spolupráci s „dohodáři“ z…

On-line seminář

Jak úspěšně odpovědět na nejdůležitější otázky při přijímacím pohovoru

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

30.8.2024, On-line

Hlavní otázky kladené při přijímacích rozhovorech bývají podobné. Dávají tak možnost se na ně připravit. Jak na nejčastější typy těchto otázek odpovědět, abychom zapůsobili co…

Seminář

Jak připravit vytýkací dopisy a výpovědi aneb řešení problémových zaměstnanců Jak postupovat v případě porušování povinností a neuspokojivých výsledků?

Mgr. Daniel Vejsada

4.9.2024, Praha
4.9.2024, On-line

Naučíme vás, jak z právního pohledu řešit případy porušování povinností a neuspokojivých výsledků zaměstnanců. Z praktického pohledu se zejména dozvíte to, jak připravovat tzv. vytýkací dopisy, aby byly následně použitelné pro případné propuštění zaměstnance, a za jakých…

Seminář

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot Nacvičte si srážky ze mzdy včetně případů exekuce a osobního bankrotu

Ing. Růžena Klímová

12.9.2024, Praha
12.9.2024, On-line

Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy a seznámíte se se všemi situacemi, na které můžete narazit při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a také v případě osobního bankrotu zaměstnance. Upozorníme vás na nejčastější chyby ve…

Seminář

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění Cizinec není našinec, platí pro něj speciální pravidla

Mgr. Magdaléna Vyškovská

13.9.2024, Praha
13.9.2024, On-line

Cílem semináře je přiblížit všechny povinnosti souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR, od imigračního a pracovního práva až po pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Zaměříme se i na zaměstnávání občanů Ukrajiny včetně uprchlíků a jejich postavení v českém právním…

Seminář

Nastavení obchodní spolupráce s OSVČ, prevence a obrana před nařčením ze švarcsystému - právní a daňové řešení Modelové případy i praktická doporučení

Mgr. Tomáš Liškutín, RNDr. Ivan Brychta

19.9.2024, Praha
19.9.2024, On-line
15.11.2024, Praha
15.11.2024, On-line

Při zajišťování Vašich činností se můžete dostat do situace, kdy potřebujete spolupracovat také se živnostníky (OSVČ). Tato spolupráce má svá pravidla, která je nutné dodržet, jelikož zákon o zaměstnanosti švarcsystém zakazuje a stanoví za něj vysoké sankce až do výše 10…

On-line seminář

Jak se chránit před emocionální nákazou

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

27.9.2024, On-line

Naše emoce nemusí být vždy zcela autentické. Ať již jde o radost nebo zlost, bývají nakažlivé. Můžeme je tak získat od druhých, a stejně tak šířit dále. Mnohdy to nemusí vadit, někdy však může být na místě se proti nákaze emocemi ze strany svého okolí chránit. Obrazně řečeno…

Seminář

Nový AI Act a eIDAS 2.0 První právní regulace umělé inteligence a aktualizace právní úpravy digitálních služeb

Mgr. Daniel Vejsada

2.10.2024, Praha
2.10.2024, On-line
26.11.2024, Praha
26.11.2024, On-line

Máme pro vás výklad ke dvěma významným novinkám v evropské legislativě. Seznámíte se s novým evropským nařízením, které reguluje užití umělé inteligence. Projdeme si také novinky vyplývající z aktualizace nařízení upravujícího služby digitální důvěry, tou nejzásadnější bude…

Seminář

Zaměstnávání cizinců v České republice - aktuální novely a informace k novému cizineckému zákonu Co přinese nový cizinecký zákon?

Mgr. Matěj Daněk

3.10.2024, Praha
3.10.2024, On-line
3.12.2024, On-line
3.12.2024, Praha
28.1.2025, Praha
28.1.2025, On-line

Představíme vám základní principy zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků, občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou a cizinců z tzv. třetích států. Budeme se zabývat problematikou získávání povolení k…

Seminář

Řešení oznámení aneb whistleblowing v praxi Jaké jsou povinnosti příslušných osob? Jak prověřovat oznámení?

Mgr. Daniel Vejsada

8.10.2024, Praha
8.10.2024, On-line

V rámci semináře probereme povinnosti vyplývající z úpravy ochrany oznamovatelů. Zaměříme se zejména na povinnosti tzv. příslušných osob (tedy osob odpovědných za příjem a prověření oznámení) a na jejich postup při této činnosti. Projdeme, co zákon od příslušných osob při…

Konference

Konference Digitalizace účetnictví a HR 2024 Den plný inspirace, jak přejít k paper less office

Libor Vašek, Milan Vodička, Jan Bárta, Senta Čermáková, Jakub Dohnal, Silvia Nemcová, Pavlína Krejčí, Marián Tomko, Jitka Zelená, Karin Fuentesová, Václav Nedvídek, Denisa Žďárská, Jiří Jirman, Mgr. Daniel Vejsada, Mgr. Jan Jakub Šalomoun, Matěj Matolín, Ing. Tereza Vyskočilová, Svatava Dohnalová, Mgr. Michal Knězů Mrvka

16.10.2024, Praha
16.10.2024, On-line

Dvě konference, obě zaměřené na nejnovější trendy v digitalizaci v oblasti účetnictví a personalistiky. Jak se zbavit papírových dokumentů? Jak si zjednodušit rutinní práci a soustředit se na to podstatné? A jak do současné situace promlouvá umělá…

Konference

Konference Digitalizace HR 2024 Cesta k paperless office

Mgr. Daniel Vejsada, Mgr. Jan Jakub Šalomoun, Matěj Matolín, Ing. Tereza Vyskočilová, Ing. Daniel Pristach, Svatava Dohnalová, Mgr. Michal Knězů Mrvka

16.10.2024, Praha
16.10.2024, On-line

Seminář

Pracovnělékařské služby a řešení zdravotních problémů zaměstnanců Poraďte se s odborníky

Mgr. Daniel Vejsada

21.10.2024, Praha
21.10.2024, On-line

V rámci semináře získáte přehled o právní úpravě pracovnělékařských služeb a souvisejících povinnostech zaměstnavatelů při realizaci lékařských prohlídek ke zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci. Dozvíte se, jak správně postupovat, pokud si zaměstnanec stěžuje…

Seminář

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis Nakládejte správně s osobními údaji zaměstnanců

Ing. Růžena Klímová

21.10.2024, Praha
21.10.2024, On-line

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to…

On-line seminář

Slepá místa našeho uvažování: jak čelit zkreslenému vnímání okolí i zkreslenému vidění sebe sama

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

31.10.2024, On-line

Ani nejdokonalejší nastavení zrcátek u auta nedokáže zabránit tomu, že část prostoru na silnici kolem sebe nevidíme. Jde o mrtvý úhel či slepé místo našeho vidění. Se slepými místy se však občas potýkáme i při svém uvažování. Jde o situace, kdy si některé okolnosti,…

Seminář

Jak správně na organizační změny a propouštění pro nadbytečnost

Mgr. Daniel Vejsada

22.11.2024, Praha
22.11.2024, On-line

V rámci semináře se zaměříme nejprve na obecná pravidla pro propuštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti. Projdeme formální požadavky a podmínky pro přijetí organizační změny a podíváme se, jak vše správně načasovat a provést, aby rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem…

On-line seminář

Jak radit sám sobě: co je, jak působí a jak lze překonat tzv. Šalamounův paradox

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

29.11.2024, On-line

Ve své schopnosti poradit druhým býváme většinou podstatně lepší než ve schopnosti poradit sami sobě. Jde o tzv. Šalamounův paradox, známý již od starověku. Jak tento problém překonat a jak tuto okolnost dokonce využít ve svůj prospěch? Tedy jak být moudrý jako Šalamoun, i…

Seminář

Cestovní náhrady Novinky, zajímavosti a oblasti, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení

Jaroslava Pfeilerová

9.12.2024, On-line

Výklad problematiky související s cestovními náhradami budou z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány, problémy z praxe (včetně souvisejících daňových dopadů). Zaměříme se na vazbu na elektromobilitou, home office,…

Seminář

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2025 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

Ing. Růžena Klímová

11.12.2024, Praha
11.12.2024, On-line
29.1.2025, Praha
29.1.2025, On-line

Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti. Toto vše na přelomu roku zajímá mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí…

Seminář

Digitalizace HR dokumentů Blíží se v pracovním právu digitální revoluce?

Mgr. Daniel Vejsada

11.12.2024, Praha
11.12.2024, On-line

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů,…

On-line seminář

Nechcete se zbytečně stresovat? Pak se ve svém jednání i úvahách naučte občas přibrzdit

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

13.12.2024, On-line

Svůj stres máme většinou sklon přičítat okolnostem, jež nás obklopují, a jsou tak víceméně mimo nás. Často si ho však vytváříme zcela zbytečně sami, a to způsobem, kterým v určitých situacích jednáme či uvažujeme. O jaké situace jde nejčastěji a jak sklonu stresovat sebe…

Seminář

Kolektivní vyjednávání a odborové organizace Jaká jsou vzájemná práva a povinnosti mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací?

Mgr. Daniel Vejsada

17.12.2024, Praha
17.12.2024, On-line

Upozorníme vás na některá pochybení běžná v rámci kolektivního vyjednávání a kolektivních smlouvách. Prodiskutujeme také samotný proces kolektivního vyjednávání. Poradíme vám, jak postupovat v případě, že se dohoda…

Školení na míru

Zdravotní pojištění 2020 - změny se spoustou příkladů

Ing. Antonín Daněk

Na školení na míru na téma Změny ve zdravotním pojištění 2020 se seznámíte se všemi změnami ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2020 a postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Výklad bude vycházet z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních…

Školení na míru

Školení na míru na Vaše téma

Potřebujete přizpůsobit obsah školení Vašim potřebám nebo proškolit větší počet zaměstnanců přímo ve Vaší firmě nebo organizaci? Přímo ve vaší firmě Vám připravíme školení na problematiku, kterou potřebujete vyřešit nebo Vás proškolíme v oblastech, ve kterých se chcete…

On-line kurz

Kompetenční pohovor a jeho využití v praxi

Chcete zjistit, za při výběrovém řízení před sebou máte zkušeného odborníka nebo jen obratného herce? Vyzkoušejte velmi účinnou metodu hlubšího poznání kvalit kandidátů, metodu kompetenčního rozhovoru, která Vám umožní „nahlédnout za fasádu" a zjistit, co uchazeč…

On-line kurz

Minimum bezpečnosti práce pro malé podniky a firmy

Podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., může zaměstnavatel ve firmě do 25 zaměstnanců zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti? Kurz určený jednatelům, majitelům, technickým ředitelům, účetním ve firmách s 1 - 25 zaměstnanci, ale také referentům BOZP ve…

Znalostní testy

Testy profi

V oblasti daní, účetnictví, mezd a pracovního práva není možné obstát bez neustálého sebevzdělávání se. Proto je zde on-line knihovna, která nabízí mnoho forem studia - testy, články, videosemináře, on-line kurzy. Zvolte sami cestu, která Vám nejlépe…

Databáze on-line seminářů

EDUsvět.cz - pro mzdy a pracovní právo

On-line vzdělávání z oblasti mezd a pracovního práva z pohodlí Vaší kanceláře či domova. S portálem získáte jak neomezenou možnost účastnit se on-line seminářů, tak přístup k záznamům seminářů již…

On-line kurz

50+1 prohraných pracovněprávních sporů

On-line kurz 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů z pohledu judikatury a jejich prevence Vás upozorní na ta ustanovení, která jsou nejčastější příčinou soudních sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. JUDr. Petr Bukovjan Vás seznámí s…

On-line kurz

Rok ve mzdové účtárně 2023

Jedinečný návod na vytvoření a vedení mzdového systému. Krok za krokem Vás on-line kurz provede všemi povinnostmi, které musí mzdová účetní zvládnout při nástupu zaměstnance, na konci měsíce a kalendářního roku a při ukončení pracovního…

On-line videozáznam

Generace XoYoZ a proměna světa práce

13.11.2023

HR svět není poskládaný jen z paragrafů zákonů, směrnic a vyhlášek, ale tvoří ho především lidé a jejich příběhy. Vypravíme se za nimi v doprovodu zkušených odborníků a nabídneme koktejl legislativních aktualit, postřehů a užitečných…

On-line kurz

Cestovní náhrady 2024

Komplexní řešení cestovních náhrad z pohledu pracovněprávního, mzdového a daňového podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2024.

On-line kurz

50+1 prohraných pracovněprávních sporů NOVINKA

Neznalost zákona není omluvenkou pro nikoho, ani pro zaměstnavatele. Je příčinou sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a častou pozvánkou do soudní síně.