Seminář

Zákon o potravinách a nová legislativa pro výrobce potravin Co přinesla novela zákona č. 174/2021 Sb.?

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

3.10.2023, Praha
3.10.2023, On-line

Od 12. května 2021 je účinná novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Zákon č. 174/2021 Sb. přinesl mimo jiné dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality. Dále byla upravena pravidla pro uvádění loga Česká potravina. Rozšířena byla…

Seminář

Zaměstnanecké benefity (výhody) z pohledu daní Nastavte je výhodně jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele

RNDr. Ivan Brychta

4.10.2023, On-line

Rozebereme zaměstnanecké výhody (benefity) z pohledu daní. Nastíníme možnosti jejich aplikace tak, aby jejich poskytnutí bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná…

Seminář

Nákladní doprava a balíček mobility Změny právních předpisů pro rok 2023 a výhled na rok 2024 Jako provozovatel autodopravy si nemůžete nechat tuto akci ujít!

Ing. Jiří Novotný

4.10.2023, On-line

Změny z balíčku mobility a novela zákona o silniční dopravě se netýkají jen sociálních předpisů a tachografů. Mají na vás dopad v širším rozsahu. Dovíte se, jak nyní funguje tzv. vysílání pracovníků a proč byste měli vědět o fungování rejstříku podnikatelů v silniční…

On-line seminář

Návrh nové vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Mgr. Matyáš Fošum

4.10.2023, On-line

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých nereflektuje aktuální přístupy ke vzdělávání; neumožňuje zřizovatelům a provozovatelům flexibilní přístup. Cílem návrhu nové úpravy je…

On-line seminář

Přeprava nebezpečných věcí - základní povinnosti při přepravě NO, NCHLS a předmětů

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

4.10.2023, On-line

Nebezpečnost řady chemických látek/směsí, předmětů a následně i jejich odpadů představuje zdravotní riziko jak pro člověka, tak i pro životní prostředí a v případě nehod jsou spojeny vždy s velkými hmotnými ztrátami. Proto platí různé regulace přeprav nebezpečných věcí podle…

On-line seminář

Veřejné zakázky pro začátečníky Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

4.10.2023, On-line
15.11.2023, On-line
24.1.2024, On-line

Na školení se naučíte postupy pro jednotlivá zadávací řízení a zjistíte, na co si dát pozor. Obsahem je i aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek.

Seminář

Pracovnělékařské služby a řešení zdravotních problémů zaměstnanců Poraďte se s odborníky

Mgr. Daniel Vejsada

5.10.2023, Praha
5.10.2023, On-line

V rámci semináře získáte přehled o právní úpravě pracovnělékařských služeb a souvisejících povinnostech zaměstnavatelů při realizaci lékařských prohlídek ke zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci. Dozvíte se, jak správně postupovat, pokud si zaměstnanec stěžuje…

On-line seminář

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu hygieny práce

Bc. Petra Dobešová, LL.M.

6.10.2023, On-line

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními povinnostmi zaměstnavatelů na úseku ochrany zdraví při práci a požadavky KHS - Odboru hygieny práce při kontrole pracoviště, praktickými aspekty těchto kontrol a protokolů o kontrole vycházejících z kontrolního řádu a…

On-line seminář

Podpůrná opatření v praxi předškolního vzdělávání

Mgr. Marika Kropíková

9.10.2023, On-line

Zaměříme se na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 27/2016 Sb. Ponoříme se hlouběji do problematiky, prozkoumáme členění podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších…

On-line seminář

Zálohy z účetního a daňového pohledu

RNDr. Ivan Brychta

9.10.2023, On-line

Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na zálohy nejen z pohledu účetního, ale rovněž z pohledu daňových souvislostí.

Seminář

Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na postavení pečujících osob v pracovněprávních vztazích Výklad novinek, vaše dotazy a podrobný pohled na rodiče a pečovatele

JUDr. Věra Bognárová

10.10.2023, Praha
10.10.2023, On-line

Významná novela zákoníku práce, jejíž účinnost nastane u většiny změn od 1. 10. 2023 a u zbývajících od 1. 1. 2024, zapracovává nejen dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi…

Seminář

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis Nakládejte správně s osobními údaji zaměstnanců

Ing. Růžena Klímová

10.10.2023, Praha
10.10.2023, On-line

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to…

On-line seminář

Vybrané otázky corporate compliance a prevence právní odpovědnosti ve zdravotnictví Přihlaste se na tento výjimečný on-line seminář.

JUDr. Pavel Koukal

10.10.2023, On-line

Tento webinář je věnován těm vybraným specifickým otázkám korporátní compliance a prevence právní odpovědnosti, které jsou typické pro oblast zdravotnictví, zejména v souvislosti s provozováním zdravotnických zařízení a poskytováním zdravotních…

On-line seminář

Požadavky na průkaznost účetnictví Ustanovení zákona o účetnictví

Jaroslava Svobodová

10.10.2023, On-line

Praktický výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků.

On-line seminář

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy Jak zapojit VR do výuky a neztratit nad ní kontrolu Inspirujte se příklady z praxe

Ing. Tereza Patočková

11.10.2023, On-line

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z…

On-line seminář

Využití ChatGPT a AI pro komunikaci v angličtině a výuku jazyků Využijte naplno potenciál ChatGPT a umělá inteligence a naučte se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalte.

Martin Spano

12.10.2023, On-line

ChatGPT a umělá inteligence mají obrovský potenciál v mnoha oblastech, včetně učení cizích jazyků. Naučte se ho naplno využít!

Seminář

Midjourney - návod k použití. Praktický workshop plný příkladů a inspirace Naučte se generovat obrázky efektivně Nenechte si ujet vlak a učte se od nejlepších

Alexander Bruna

13.10.2023, Praha
13.10.2023, On-line

Rychlost nástupu umělé inteligence je strhující. Nezůstávejte pozadu a naučte se s ní pracovat a využít ji ve svůj prospěch. Generujte obrázky jako profesionál. Na praktickém workshopu vám poradíme, jak na to. Zjistíte, kudy cesta nevede a jak naopak AI ovládnout a…

Seminář

Převodní ceny prakticky Ujistěte se, že máte transferové ceny správně nastavené

Ing. Lukáš Eisenwort

13.10.2023, Praha
13.10.2023, On-line

Pálí vás převodní (transferové) ceny? Jste si jistí, že máte tuto problematiku správně ošetřenou? Získejte hlubší vhled do tohoto tématu včetně diskuse nad reálnými příklady z praxe. Procházíme turbulentními roky, ať si vzpomeneme na dobu „covidovou“,…

On-line seminář

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků Tato metoda se využívá při vývoji nových produktů nebo při zlepšování existujících procesu a produktů.

Mgr. Jiří Jandečka

13.10.2023, On-line

Cílem semináře je představit metodu FMEA. Téma je určeno zejména pracovníkům konstrukce, vývoje, přípravy a managementu kvality.

Seminář

RPA - Roboti v účetnictví - workshop ve spolupráci se společností HandyBot Robotizujte snadno veškeré rutinní činnosti v účetnictví pomocí RPA

Michal Kříž

16.10.2023, Praha

Hledáte způsob, jak zpracovat rutinní činnosti v účetnictví? Hledáte nového kolegu, kterému nebudete platit mzdu za vykonanou práci? Hledáte nového kolegu, který neodmlouvá, nebere si dovolenou a přitom pracuje…

Seminář

Novela zákoníku práce 2023/2024 Buďte včas připraveni na chystané změny

Mgr. Daniel Vejsada

16.10.2023, Praha
16.10.2023, On-line
23.11.2023, Praha
23.11.2023, On-line
5.12.2023, Praha
5.12.2023, On-line

V rámci semináře dostanete přehled o všech novinkách, které přináší důležitá novela zákoníku práce připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Novela má za cíl především transponovat směrnice Evropské unie (směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních…

On-line seminář

Školní zralost a školní připravenost - charakteristiky, rizika a význam motivace Co je dobré vědět a znát?

Mgr. Lenka Polášková

16.10.2023, On-line

Předškolní věk představuje senzitivní etapu v životě dětí pro rozvoj dovedností důležitých pro vytvoření základu všeho, co bude podle potřeby v dalších vývojových etapách využíváno a dále rozvíjeno. Problémy, které se u mnohých z nich objeví při zahájení či v průběhu školní…

Seminář

Jak inovovat školní vzdělávací program Tento vzdělávací kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

17.10.2023, Praha

Seminář je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích…

On-line seminář

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP Ptejte se zkušené odbornice na FKSP Neopakujte chyby ostatních!

Ing. Eliška Hryzláková

17.10.2023, On-line

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější dotazy k Fondu kulturních a sociálních potřeb a upozorní vás na časté chyby. Využijte jedinečné příležitosti poučit se z nich a vyhnout se jim ve své…

On-line seminář

8D - Řešení problému v 8 disciplínách (VDA svazek) Zefektivněte řešení problémů ve Vaší firmě!

Ing. Jaroslav Schwarz

17.10.2023, On-line

VDA svazek „8D – Řešení problému v 8 disciplínách“ nabízí řešení problémů v automotive i v dalších sektorech průmyslu. Společným cílem AIAG a VDA bylo, aby organizace dosahovaly efektivního a trvalého řešení problémů zavedením 8D metody. Tento seminář…

On-line seminář

Pracovní úrazovost a povinnosti dotčených osob, trestněprávní aspekt porušení předpisů BOZP z pohledu soudního znalce

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

17.10.2023, On-line

Cílem webináře bude poukázat na stanovené povinnosti všech dotčených stran v oblasti pracovní úrazovosti vyplývající z platných právních předpisů (zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborových…

Seminář

ChatGPT - praktický workshop Příklady, návody, inspirace Optimální postupy od špiček v oboru

Zdeněk Valut

18.10.2023, Praha
18.10.2023, On-line

Zkoušíte, co vše aplikace ChatGPT dokáže? Chtěli byste ji propojit s dalšími nástroji? Rádi byste se inspirovali u ostatních uživatelů a prošli s odborníky své dotazy? Přihlaste se na praktický workshop.

On-line seminář

Zajištění nákladu v silniční nákladní dopravě Upevněte a jeďte tak, aby to nespadlo!

Ing. Tomáš Grof

18.10.2023, On-line
14.2.2024, On-line

Jak upevnit náklad podle současných pravidel? Kdo je zodpovědný za správné zajištění? Jak postupují dozorové orgány při kontrole uložení nákladu? Na tyto a další otázky dostanete odpověď na praktickém…

On-line seminář

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování Seminář je určen pro manažery kvality, kvalitáře, auditory a všechny ostatní, kteří se zajímají o metodu zlepšování KAIZEN

Mgr. Jiří Jandečka

18.10.2023, On-line

Systém KAIZEN pochází z Japonska a jeho cílem je zlepšovat procesy zejména v oblasti výroby.

On-line seminář

Novela zákoníku práce pro školy – dohody mimo pracovní poměr a další novinky Připravte se na změny včas.

JUDr. Hana Poláková

18.10.2023, On-line

Novela zákoníku práce mění zásadním způsobem postavení těch, kdo vykonávají práce na základě dohod mimo pracovní poměr i práva zaměstnanců pečujících o děti a o závislé osoby. Upřesňuje se výkon práce z jiného místa a také možnost dohodnout náhradu paušálních výdajů…

On-line seminář

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé Na webináři se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání školení

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

18.10.2023, On-line
22.11.2023, On-line
14.2.2024, On-line

Probereme problematické okruhy zadávání veřejných zakázek a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

On-line seminář

Cookies Největší špeky při tvorbě a provozování e-shopu

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

18.10.2023, On-line
29.11.2023, On-line

Aktuální právní úprava cookies již platí delší dobu, přesto však stále dochází k pochybením, a to i u provozovatelů velkých e-shopů. Jste si jisti, že Vy postupujete správně?

On-line seminář

ESG agenda a dopady německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (LkSG) na české obchodní společnosti Dodáváte německé firmě? Možná se právě vás LkSG týká už od ledna!

JUDr. Pavel Koukal

18.10.2023, On-line

Přihlaste se na v České republice zcela výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme jak s právní úpravou a požadavky německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (zkráceně označovaného jako "Lieferkettengesetz"), tak potom zejména s možnými konkrétními…

Seminář

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ Kontrola z finančního úřadu vás pochválí

Ing. Jiří Jindrák

19.10.2023, Praha
19.10.2023, On-line
4.12.2023, On-line
4.12.2023, Praha

Zjistíte, na co se zaměřují kontroly z finančních úřadů. Nebudete opakovat chyby, které už jiní před vámi udělali. Přijďte na celodenní seminář.

Seminář

Majetek a jeho odpisy z účetního a daňového pohledu v roce 2023 Naučte se majetek správně oceňovat a odpisovat

RNDr. Ivan Brychta

20.10.2023, Praha
20.10.2023, On-line

Na semináři se zaměříme na hmotný a nehmotný majetek z pohledu daní a účetnictví. Vyjasníte si zejména správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a to se zdůrazněním aktuálních postupů v roce…

On-line seminář

Jak posílit svou sebedůvěru

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

20.10.2023, On-line

Důvěra ve vlastní schopnosti je důležitým předpokladem úspěšnosti. Snížené sebevědomí nás totiž často zbytečně hendikepuje. Zvyšuje naši obavu ze selhání a občas se mu to skutečně daří. Navíc nám mnohdy brání dosahovat náročnějších cílů. Je-li tomu tak, měli bychom se snažit…

Seminář

Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na doručování pracovněprávních písemností Výklad všech novinek, vaše dotazy a podrobný pohled na doručování

JUDr. Věra Bognárová

23.10.2023, Praha
23.10.2023, On-line

Významná novela zákoníku práce, jejíž účinnost nastane u většiny změn od 1. 10. 2023 a u zbývajících od 1. 1. 2024, zapracovává nejen dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi…

Seminář

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením Tápete v provozní dokumentaci?

Martin Šturma

23.10.2023, Praha
23.10.2023, On-line

Jak již z názvu vyplývá, provozní dokumentace se vztahuje přímo k provozovaným zařízením a tvoří ji vždy sám provozovatel. Tento seminář vám ukáže nejen rozsah dokumentů, ale také poskytne návod pro jejich tvorbu a…

On-line seminář

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátů – nová povinnost od 24. 8. 2023 podle nařízení REACH

Ing. Radka Vokurková

24.10.2023, On-line

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel. Seznámíte se s…

On-line seminář

Průměrný výdělek v příkladech - říjen 2023

Ing. Ivana Zatloukalová

24.10.2023, On-line

Dozvíte se všechny potřebné informace o průměrném výdělku, jeho formách a použití, o jeho úpravě v zákoníku práce a souvisejících předpisech. Pomocí příkladů z praxe se naučíte vypočítat či zkontrolovat svůj software při výpočtu náhrad mzdy pomocí průměrného výdělku, tj.…

Seminář

Podnikový energetik Chytré řízení spotřeby energií, environmentální a ekonomické hodnocení Nějaké úspory jste už zavedli a teď uvažujete, jak dál? Tato akce vám dá potřebnou inspiraci!

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

25.10.2023, Praha
25.10.2023, On-line

V dnešní době, charakterizované turbulentními výkyvy cen energií, mohou dobrá nebo špatná rozhodnutí týkající se nákupu a hospodaření energiemi vést k prosperitě či zásadnímu ohrožení budoucnosti podniku. Role podnikového energetika se tak mění z provozní na strategickou.…

On-line seminář

Metoda 5S - praktické použití Chcete zlepšit vizuální i výrobní prostředí ve Vaší firmě?

Mgr. Jiří Jandečka

25.10.2023, On-line

Na semináři se dozvíte, jak vytvořit prostředí, které zaujme zákazníka již při prvním vstupu do firmy, ale hlavně bude podporovat plynulý výrobní tok a bude pomáhat eliminovat plýtvání v procesech a zlepší vizualizaci na…

On-line seminář

Chyby často opakované při označování potravin

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

26.10.2023, On-line

Povinné údaje na balených potravinách bývají dnes už většinou uváděny správně. K nejčastějším pochybením dochází ve snaze marketingu označit výrobek tak, aby byl co nejatraktivnější a co nejvíce upoutal pozornost. Přitom ale často dochází k porušování platné legislativy,…

On-line seminář

O DU profi Jak snadno a rychle vyhledat řešení účetního a daňového problému Webinář zdarma

RNDr. Petra Pientková

26.10.2023, On-line

Ve spleti paragrafů a legislativních daňových a účetních změn se není snadné v dnešní době orientovat. Pokud máte ale možnost využít největší českou on-line knihovnu DU profi, která je postavená na 3 základních pilířích: garanci aktuálnosti a správnosti, rychlosti…

On-line seminář

Interní audit kvality, environmentu a bezpečnosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018

Ing. Monika Becková

26.10.2023, On-line

Na on-line semináři získáte přehled požadavků na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 včetně souvisejících požadavků právních předpisů. Příklady…

Seminář

Whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů Nová povinnost pro malé a střední firmy od 15. prosince 2023

Mgr. Daniel Vejsada

30.10.2023, Praha
30.10.2023, On-line

Seznamte se se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, účinným od 1. srpna. Malé a střední firmy mají na zavedení čas až do 15. prosince. V rámci semináře probereme, jaké povinnosti z nové legislativní úpravy pro zaměstnavatele vyplývají, kdo musí zavést vnitřní…

On-line seminář

ChatGPT a Bard - praktické využití umělé inteligence v byznysu Staňte se průkopníkem v používání ChatGPT!

Martin Spano

30.10.2023, On-line

ChatGPT způsobil ve světě šílenství. Studentům píše úkoly, uchazečům o zaměstnání průvodní dopisy. Jeho největší využití, spolu s konkurenčním Bardem, bude ale v byznysu. Staňte se průkopníkem v používání ChatGPT, Bard a dalších AI nástrojů a získejte tak významnou…