On-line seminář

Jak propojit environmentální management a ekonomiku podniku? Jakýkoliv dobrý nápad, který zlepšuje environmentální profil podniku, přináší otázku: A co nás to bude stát?

Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

29.11.2022, On-line

Sada nových norem environmentálního managementu přináší návody, jak se náklady, popřípadě investice, které přinesou změny v procesech, projeví v environmentálních zlepšeních.

On-line seminář

Kompetence leadera školy - speciál pro účastníky konkurzního řízení (MŠ/ZŠ)

Mgr. Lenka Polášková

30.11.2022, On-line

Připravujete se na konkurzní řízení? Plánujete změny konceptu školy? Zajímají Vás současné trendy v oblasti řízení? Využijte možnosti online setkání se špičkovou lektorkou a autorkou, která Vám v praktické rovině přinese užitečné informace, předá doporučení a vysvětlí, že…

On-line seminář

Odpovědnost jednatelů a vedoucích zaměstnanců v obchodní společnosti – trestní a finanční následky jejich jednání Provedeme vás hlavními body zákona o obchodních korporacích a zákoníku práce, na kterých je odpovědnost jednatelů a vedoucích zaměstnanců v obchodní společnosti postavena.

JUDr. Pavel Koukal

30.11.2022, On-line
10.5.2023, On-line

Přihlaste se na výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme jak se základy právní odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným a vedoucích zaměstnanců, tak i s riziky a nástrahami, které jsou s tím…

Konference

Výroba potravin 2023 - Udržitelnost, trendy, kvalita Je trvale udržitelná produkce potravin silným trendem nebo zbožným přáním? Tato konference vám dá jasnou odpověď!

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., Mgr. Adéla Paďourková, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, Ing. Jaroslav Koláček, Ing. Alena Světlíková, Ing. Anna Malenová, Ing. Jindřich Pokora, doc. Ing. Jiří Brát, CSc., PhDr. Petr Kopáček, Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

1.12.2022, Praha
1.12.2022, On-line

Češi chtějí nakupovat potraviny vyrobené udržitelným způsobem. Chybí jim však dostatečná informovanost. Co pro to můžete jako výrobce nebo distributor udělat, se dovíte na prosincové konferenci Výroba potravin…

Seminář

DPH 2023 v praktických příkladech Novinky pro rok 2023 a problematické okruhy roku 2022

Ing. Jana Ledvinková

1.12.2022, Praha
1.12.2022, On-line

Ať už při uplatňování DPH váháte v oblastech, které jsou legislativním novinkami, nebo třeba v základních pravidlech, jakékoli téma můžete otevřít na webináři s oblíbenou a zkušenou lektorkou Ing. Janou…

Seminář

Podniková energetika pro pokročilé 2023 – chytré řízení spotřeby energií Nějaké úspory jste už zavedli a teď uvažujete, jak dál? Tato akce vám dá potřebnou inspiraci!

Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA

2.12.2022, Praha
2.12.2022, On-line

Seminář je určen pro podnikové energetiky, pracovníky FM, technicko-výrobním manažerům a provozním technikům, kteří mají řízení spotřeby energií na starosti. Může být užitečný i pro manažery, kteří chtějí implementovat systém energetického managementu ISO 50001 nebo…

Seminář

Daňové a účetní novinky 2023 Co přináší rok 2023?

RNDr. Ivan Brychta

2.12.2022, Praha
2.12.2022, On-line
14.12.2022, On-line
14.12.2022, Praha
24.2.2023, Praha
24.2.2023, On-line

Seznámíte se s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2023. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2022, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících (např. změny sazeb…

Seminář

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

Ing. Růžena Klímová

5.12.2022, Praha
5.12.2022, On-line
11.1.2023, Praha
11.1.2023, On-line
27.2.2023, Praha
27.2.2023, On-line

Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti. Toto vše na přelomu roku zajímá mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí…

On-line seminář

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem a časté chyby v této spolupráci Správné nastavení spolupráce učitele a asistenta pedagoga je základem zdravého fungování školní třídy.

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

5.12.2022, On-line

Na webináři se seznámíte se základními pravidly spolupráce asistenta pedagoga s učitelem.

Konference

Konference VTZ II - tlaková a plynová zařízení O půl roku moudřejší Zkušenosti po necelých 6 měsících účinnosti nové úpravy

Robert Křepinský, Ing. Martin Röhrich, Ing. Olga Vaňková, Ing. Milan Moravec, Ing. Roman Řezáč

6.12.2022, Praha
6.12.2022, On-line

Seminář

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100 Součástí semináře bude praktický příklad posouzení rizik na konkrétním strojním zařízení

Ing. Zdeněk Šenovský

6.12.2022, Praha
6.12.2022, On-line
16.5.2023, On-line
6.6.2023, Praha

Seznámíte se s legislativou posuzování rizik strojních zařízení a evropskou normu ISO 12100. Seminář je určen nejen vedoucím pracovníkům a konstruktérům firem uvádějících na trh strojní zařízení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008…

On-line seminář

Novela zákona o ochraně spotřebitele Připravte se včas na velké změny. Novela bude zveřejněna ve Sbírce zákonů každým dnem. Účinná pak bude již za 30 dní!

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

7.12.2022, On-line
24.1.2023, On-line

Novela se zaměřuje na zamezení některým běžně využívaným obchodním praktikám a posílení informačních povinností prodávajících. Upozorníme vás na jednotlivé změny a doporučíme konkrétní kroky k implementaci…

Konference

DIGI změny 2022 a 2023 Poslechněte si, co je nového, ať už se vás týká nový zákon o účetnictví, datové schránky nebo DEPO Poslechněte si, co je nového, ať už se vás týká nový zákon o účetnictví, datové schránky nebo DEPO Nyní se slevou 20 %!

MVDr. Milan Vodička, Ing. Pavla Strakošová

8.12.2022, Praha
8.12.2022, On-line

Letošní a příští rok přinášejí další posun v digitalizaci, změny se nevyhnou jak státní správě (tzv. DEPO - další elektronizace postupů orgánů veřejné moci), tak i soukromému sektoru (novinky v datových schránkách, příprava zákona o účetnictví). A právě těmto tématům se…

Seminář

Novela zákona o DPH 2023

Ing. Jana Kolářová

9.12.2022, Praha
9.12.2022, On-line
10.1.2023, Praha
10.1.2023, On-line

V rámci semináře probereme návrh novely zákona o DPH od roku 2023, který se týká především posunu hranice pro plátcovství z 1 na 2 mil. Kč (dopady přechodu, jak plátcem zůstat a jak se jím na poslední chvíli nestát). Dále návrh cílí na posun lhůt týkajících se kontrolního…

On-line seminář

Nové informační systémy veřejné stavební správy Jak budou fungovat informační systémy po účinnosti nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Mgr. Martina Pavelková

9.12.2022, On-line

Nové informační systémy veřejné správy na úseku stavebního práva (stavebního řádu i územního plánování) upravuje nejen nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ale také poslední velká novela zákona o zeměměřičství. Oba tyto zákony nabývají účinnosti dne 1. července. 2023.…

Seminář

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ Kontrola z finančního úřadu vás pochválí

Ing. Jiří Jindrák

12.12.2022, Praha
12.12.2022, On-line

Zjistíte, na co se zaměřují kontroly z finančních úřadů. Nebudete opakovat chyby, které už jiní před vámi udělali. Přijďte na celodenní seminář.

Seminář

Osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení Tento seminář Vám pootevře dveře k novým právním předpisům a seznámí Vás s těmi základními a zásadními změnami.

Martin Šturma

12.12.2022, Praha
12.12.2022, On-line

Po více než 50ti letech dochází ke kompletnímu přepracování zákona o státním odborném dozoru s vazbou na vyhrazená technická zařízení. Zároveň po 40ti letech dochází k přepracování všech stávajících vyhlášek na VTZ a vyhlášky o elektrotechnické…

On-line seminář

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy Jak zapojit VR do výuky a neztratit nad ní kontrolu Inspirujte se příklady z praxe

Ing. Tereza Patočková

12.12.2022, On-line

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z…

Seminář

Tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem - Technické kreslení

Ing. Karel Petr, Ph.D.

13.12.2022, Praha
13.12.2022, On-line

Tento seminář je určen pro pracovníky ve strojírenství, kteří se zabývají tvorbou výkresové dokumentace (konstruktéři, pracovníci vývoje, inženýři, manažeři kvality) a jejím užitím ve výrobě (vedoucí výroby). Stejně tak by měli mít jisté znalosti o nutnosti a metodách…

Seminář

Nakládání s odpady ve městech a obcích od A do Z Seminář je určen zejména pro nové členy obecních a městských zastupitelstev.

Ing. Petr Šulc

13.12.2022, Praha
13.12.2022, On-line

Zorientuje Vás v povinnostech, které obcím ukládá nová odpadová legislativa a současně Vás seznámí i s postupy jejich plnění.

Seminář

Mzdová účetní - začínáme Naučte se vést mzdovou agendu

Ing. Ivana Zatloukalová

14.12. – 15.12.2022 (14.12.2022, 15.12.2022), Praha
14.12. – 15.12.2022 (14.12.2022, 15.12.2022), On-line

Na semináři se seznámíte s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům vybíráme ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování…

Seminář

Elektronizace pracovněprávní agendy Jděte s dobou, digitalizujte pracovněprávní dokumenty

Mgr. Daniel Vejsada

14.12.2022, On-line

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů,…

On-line seminář

Připravovaná novela zákona o pedagogických pracovnících a problematika suplování Co nového přináší připravovaná novela zákona o pedagogických pracovnících?

JUDr. Hana Poláková

14.12.2022, On-line

Změní se předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka? Jak to bude s uzavíráním pracovních poměrů na dobu určitou? A co suplování? Zůstane nárok na dvojnásobek průměrného hodinového…

On-line seminář

Jak zvýšit své komunikační schopnosti formou zrcadlení

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

15.12.2022, On-line

Zrcadlení (mirroring) je nevědomý psychologický mechanismus, jenž v komunikaci přispívá k posílení naší důvěryhodnosti. Funguje v osobních, pracovních, obchodních i prodejních vztazích a spočívá v napodobování verbálních i neverbálních projevů protistrany. Víme-li, jak…

On-line seminář

Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací program od A do Z – možnosti, limity a inspirace Že jste ke školním vzdělávacím programům už vše slyšeli?

Mgr. Lenka Polášková

15.12.2022, On-line

Tak trochu jiný webinář zaměřený na využití aktualizace ŠVP jako nástroje komplexního rozvoje školy. Inspirace, příklady a vše, co v praxi oceníte.

On-line seminář

Rozpočet školy bez chyb a kompromisů Fígle a doporučení pro přípravu rozpočtu s ohledem na aktuální situaci školy Na dvoudílném webináři se komplexně seznámíte se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy.

Ing. Petra Schwarzová

15.12. – 19.12.2022 (15.12.2022, 19.12.2022), On-line

Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. Případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové…

On-line seminář

Paušální daň

RNDr. Ivan Brychta

15.12.2022, On-line

Obsahem on-line semináře je komplexní rozhor podmínek, za kterých může podnikající fyzická osoba využívat zdanění pomocí paušální daně, a to se zdůrazněním zásadních změn, které budou platit od roku 2023. Součástí výkladu budou modelové příklady, na kterých bude ukázáno, zda…

On-line seminář

Datové schránky pro SVJ Na počátku roku 2023 bude všem společenstvím vlastníků jednotek zřízena datová schránka.

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

16.12.2022, On-line
31.1.2023, On-line

Tento webinář je zaměřen na využívání datových schránek v praxi a jejich správu a klade si za cíl upozornit na případná úskalí a rozptýlit případné obavy z jejich zavedení.

žádný

Základní pravidla při nakládání s chemickými látkami v podniku

Ing. Radka Vokurková

5.1.2023, On-line

Přehled důležitých vstupních informací o riziku používaných chemických látek a směsí, označení nádob na pracovišti, společné skladování CHLS, informace o riziku předávané…

Akademie Dashöfer

Specialista na odpadové hospodářství Naučte se efektivně nakládat s odpady!

Ing. Tomáš Lank

9.1. – 30.1.2023 (9.1.2023, 16.1.2023), Praha
9.1. – 30.1.2023 (9.1.2023, 16.1.2023), On-line

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a…

On-line seminář

8D - Řešení problému v 8 disciplínách (VDA svazek)

Ing. Jaroslav Schwarz

9.1.2023, On-line

VDA svazek „8D – Řešení problému v 8 disciplínách“ nabízí řešení problémů v automotive i v dalších sektorech průmyslu. Společným cílem AIAG a VDA bylo, aby organizace dosahovaly efektivního a trvalého řešení problémů zavedením 8D metody. Tento seminář…

On-line seminář

Integrace dětí cizinců do českých škol – legislativa, sociální klima ve škole a začlenění dětí do kolektivu Počet dětí cizinců v českých školách neustále roste.

Mgr. Marika Kropíková

10.1.2023, On-line

Vzhledem k aktuální situaci lze očekávat, že tento trend nabere významně na síle. K úspěšnému začlenění a vzdělávání dětí cizinců je nezbytné, aby kromě těchto žáků dostali adekvátní podporu i jejich…

On-line seminář

Virtuální realita a trénink soft skills - jen humbuk nebo trend budoucnosti?

Ing. Tereza Patočková

11.1.2023, On-line

V karanténě jsme se naučili zvládat opravdu hodně věcí digitálně. Umíme pracovat flexibilně, kdykoli je potřeba a na různých místech. To platí samozřejmě také pro koncepty školení. Nabídka digitálních školení roste a stává se nedílnou a často nutnou součástí moderních…

On-line seminář

Klíčové kompetence v edukačním procesu Získejte klíč ke klíčovým kompetencím žáka.

Mgr. Marika Kropíková

11.1.2023, On-line

Klíčové kompetence představují obecné dovednosti, které jsou pro žáka důležité v řadě studijních, pracovních a životních situacích. Jsou jedním z hlavních cílů při vzdělávání…

Seminář

Účetní závěrka SVJ Potřebujete vědět, jak na účetní závěrku u společenství vlastníků jednotek?

Ing. Martin Durec

12.1.2023, Praha
12.1.2023, On-line

Na semináři se seznámíte s prováděním účetní závěrky SVJ a s dalšími činnostmi spojenými s koncem účetního období. Lektor se bude věnovat i přiznání k dani z příjmů a upozorní na časté nedostatky v účetní…

Seminář

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2022 Sestavte účetní uzávěrku a závěrku bez chyb a omylů

Ing. Jan Molín, Ph.D.

16.1.2023, Praha
16.1.2023, On-line

Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2022 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Zaměříme se i na časté chyby, kterých se dopouští účetní…

On-line seminář

Datové schránky pro podnikatele Od počátku roku 2023 bude všem podnikajícím fyzickým osobám, zejména živnostníkům, postupně zřízena datová schránka.

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

17.1.2023, On-line
8.3.2023, On-line

Tento webinář se zaměřuje na užívání datových schránek a jejich správu, přiblíží jejich výhody a upozorní na případná úskalí.

On-line seminář

Poslední přiznání k DPH v kalendářním roce 2022

Ing. Jana Kolářová

17.1.2023, On-line

Poslední přiznání k DPH za kalendářní rok má svá specifika pro plátce DPH, kteří používají majetek pro účely, které je neopravňují k plnému nároku na odpočet daně.

Seminář

Geometrické tolerance dle ISO GPS

Ing. Karel Petr, Ph.D.

18.1.2023, Praha
18.1.2023, On-line

Seminář je určen pro pracovníky ve strojírenství, kteří se zabývají tvorbou výkresové dokumentace (konstruktéři, pracovníci vývoje, inženýři, manažeři kvality) a jejím užitím ve výrobě (vedoucí výroby). Stejně tak by měli mít jisté znalosti o nutnosti a metodách…

Seminář

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích Detailní návod na roční zúčtování

Mgr. Magdaléna Vyškovská

18.1.2023, Praha
18.1.2023, On-line

S koncem zdaňovacího období si kladou zaměstnavatelé otázky týkající se správného pojištění a zdanění svých zaměstnanců, kteří jsou cizími státními příslušníky, nebo i těch, kteří jsou sice českými občany, ale jsou daňovými nerezidenty. Se správným zdaněním souvisí i správné…

On-line seminář

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky Jak připravit upozornění a výpovědi?

Mgr. Daniel Vejsada

18.1.2023, On-line

Naučíme Vás, jak z právního pohledu řešit případy porušování povinností a neuspokojivých výsledků zaměstnanců. Z praktického pohledu se zejména dozvíte to, jak připravovat tzv. vytýkací dopisy, aby byly následně použitelné pro případné propuštění zaměstnance, a za jakých…

On-line seminář

Dopady německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (LkSG) na české obchodní společnosti Dodáváte německé firmě? Možná se právě vás LkSG týká už od ledna!

JUDr. Pavel Koukal

25.1.2023, On-line

Přihlaste se na v České republice zcela výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme jak s právní úpravou a požadavky německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (zkráceně označovaného jako "Lieferkettengesetz"), tak potom zejména s možnými konkrétními…

On-line konference

Škola a finanční zdroje Jak ufinancovat školu v dnešní době?

Ing. Petra Schwarzová, Ing. Tomáš Lank

1.2.2023, On-line

Narůstající náklady nutí k úsporám a hledání nových finančních zdrojů nejen jednotlivce a firmy, ale i školy a další vzdělávací zařízení.

Seminář

Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T

Ing. Karel Petr, Ph.D.

15.2.2023, Praha
15.2.2023, On-line

Na semináři se budeme věnovat tolerování lineárních a úhlových rozměrů, tolerování geometrických vlastností (tvar, orientace umístění, házení a používaných symbolů) prvků na výkrese, způsobu zadávání na výkres a vysvětlení přesnosti s ohledem na požadovanou funkci v provozu…

Seminář

Rozpočtování staveb Praktické informace z oblasti oceňování stavebních prací.

Ing. Lucie Brožová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

17.2.2023, Praha
17.2.2023, On-line
16.6.2023, Praha

Na semináři se seznámíte se správným postupem pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Získáte praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních…

Seminář

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení Jste výrobce, dovozce či distributor nebo nákupce strojních zařízení?

Ing. Zdeněk Šenovský

7.3.2023, On-line
25.4.2023, Praha

Seznamte se zákonem o posuzování shody a požadavků na strojní zařízení a také s nařízením vlády pro strojní zařízení.