Konference

Konference Kryptoměny Jak na kryptoměny z pohledu daní, účetnictví, práva

Ing. Marcela Lonková, Pavel Niedoba, Ing. Libor Vašek, Ph.D., JUDr. Tomáš Elbert, Ing. Miloš Longin, Ondřej Varga

3.10.2023, On-line

Konference se ponese v duchu debaty. Nečekejte žádné investiční rady, společně budeme rozplétat toto zajímavé téma z pohledu daní, účetnictví, práva, zpracování apod. Potkáme se s poradci na zdanění a účtování kryptoaktiv, podíváme se na kryptoaktiva po právní stránce nebo…

Seminář

Zákon o potravinách a nová legislativa pro výrobce potravin Co přinesla novela zákona č. 174/2021 Sb.?

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

3.10.2023, Praha
3.10.2023, On-line

Od 12. května 2021 je účinná novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Zákon č. 174/2021 Sb. přinesl mimo jiné dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality. Dále byla upravena pravidla pro uvádění loga Česká potravina. Rozšířena byla…

Seminář

Zaměstnanecké benefity (výhody) z pohledu daní Nastavte je výhodně jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele

RNDr. Ivan Brychta

4.10.2023, On-line

Rozebereme zaměstnanecké výhody (benefity) z pohledu daní. Nastíníme možnosti jejich aplikace tak, aby jejich poskytnutí bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná…

Seminář

Nákladní doprava a balíček mobility Změny právních předpisů pro rok 2023 a výhled na rok 2024 Jako provozovatel autodopravy si nemůžete nechat tuto akci ujít!

Ing. Jiří Novotný

4.10.2023, On-line

Změny z balíčku mobility a novela zákona o silniční dopravě se netýkají jen sociálních předpisů a tachografů. Mají na vás dopad v širším rozsahu. Dovíte se, jak nyní funguje tzv. vysílání pracovníků a proč byste měli vědět o fungování rejstříku podnikatelů v silniční…

On-line seminář

Návrh nové vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Mgr. Matyáš Fošum

4.10.2023, On-line

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých nereflektuje aktuální přístupy ke vzdělávání; neumožňuje zřizovatelům a provozovatelům flexibilní přístup. Cílem návrhu nové úpravy je…

On-line seminář

Přeprava nebezpečných věcí - základní povinnosti při přepravě NO, NCHLS a předmětů

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

4.10.2023, On-line

Nebezpečnost řady chemických látek/směsí, předmětů a následně i jejich odpadů představuje zdravotní riziko jak pro člověka, tak i pro životní prostředí a v případě nehod jsou spojeny vždy s velkými hmotnými ztrátami. Proto platí různé regulace přeprav nebezpečných věcí podle…

On-line seminář

Veřejné zakázky pro začátečníky Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

4.10.2023, On-line
15.11.2023, On-line
24.1.2024, On-line

Na školení se naučíte postupy pro jednotlivá zadávací řízení a zjistíte, na co si dát pozor. Obsahem je i aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek.

Seminář

Pracovnělékařské služby a řešení zdravotních problémů zaměstnanců Poraďte se s odborníky

Mgr. Daniel Vejsada

5.10.2023, Praha
5.10.2023, On-line

V rámci semináře získáte přehled o právní úpravě pracovnělékařských služeb a souvisejících povinnostech zaměstnavatelů při realizaci lékařských prohlídek ke zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci. Dozvíte se, jak správně postupovat, pokud si zaměstnanec stěžuje…

On-line seminář

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu hygieny práce

Bc. Petra Dobešová, LL.M.

6.10.2023, On-line

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními povinnostmi zaměstnavatelů na úseku ochrany zdraví při práci a požadavky KHS - Odboru hygieny práce při kontrole pracoviště, praktickými aspekty těchto kontrol a protokolů o kontrole vycházejících z kontrolního řádu a…

On-line seminář

Podpůrná opatření v praxi předškolního vzdělávání

Mgr. Marika Kropíková

9.10.2023, On-line

Zaměříme se na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 27/2016 Sb. Ponoříme se hlouběji do problematiky, prozkoumáme členění podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších…

On-line seminář

Zálohy z účetního a daňového pohledu

RNDr. Ivan Brychta

9.10.2023, On-line

Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na zálohy nejen z pohledu účetního, ale rovněž z pohledu daňových souvislostí.

Seminář

Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na postavení pečujících osob v pracovněprávních vztazích Výklad novinek, vaše dotazy a podrobný pohled na rodiče a pečovatele

JUDr. Věra Bognárová

10.10.2023, Praha
10.10.2023, On-line

Významná novela zákoníku práce, jejíž účinnost nastane u většiny změn od 1. 10. 2023 a u zbývajících od 1. 1. 2024, zapracovává nejen dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi…

Seminář

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis Nakládejte správně s osobními údaji zaměstnanců

Ing. Růžena Klímová

10.10.2023, Praha
10.10.2023, On-line

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to…

On-line seminář

Vybrané otázky corporate compliance a prevence právní odpovědnosti ve zdravotnictví Přihlaste se na tento výjimečný on-line seminář.

JUDr. Pavel Koukal

10.10.2023, On-line

Tento webinář je věnován těm vybraným specifickým otázkám korporátní compliance a prevence právní odpovědnosti, které jsou typické pro oblast zdravotnictví, zejména v souvislosti s provozováním zdravotnických zařízení a poskytováním zdravotních…

On-line seminář

Požadavky na průkaznost účetnictví Ustanovení zákona o účetnictví

Jaroslava Svobodová

10.10.2023, On-line

Praktický výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků.

Konference

Konference Digitalizace účetnictví a pracovněprávní agendy 2023 Dva dny plné inspirace, jak přejít k paper less office Prezenční účast za sponzorovanou cenu se slevou 10 %!

11.10. – 12.10.2023 (11.10.2023, 12.10.2023), Praha
11.10. – 12.10.2023 (11.10.2023, 12.10.2023), On-line

Dva dny, dvě konference, obě zaměřené na nejnovější trendy v digitalizaci v oblasti účetnictví a personalistiky. Jak se zbavit papírových dokumentů? Jak si zjednodušit rutinní práci a soustředit se na to podstatné? A jak do současné situace promlouvá umělá…

Konference

Konference Digitalizace účetnictví 2023 Jak využít AI v účetnictví? Nyní za sponzorovanou cenu 5092 Kč

Libor Vašek, Jan Bárta, Milan Vodička, Lukáš Neumann, Lenka Nováková, Marcela Lonková, Martin Tyšer, Jan Kotala, Jan Štacha, Jaroslav Ždímal, Martin Cígler, Daniel Pristach, Peter Burnus

11.10.2023, Praha
11.10.2023, On-line

DOBRÁ ZPRÁVA! Už nebudete muset hlídat datové schránky, účtovat bankovní výpisy a zaúčtovávat daňové doklady. Víme, že každá změna, kterou začínáme sami, je složitá. Proto vám rádi pomůžeme, abyste se v procesu digitalizace neztratili. Spojíme vás s účetními a daňovými…

On-line seminář

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy Jak zapojit VR do výuky a neztratit nad ní kontrolu Inspirujte se příklady z praxe

Ing. Tereza Patočková

11.10.2023, On-line

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z…

Konference

Konference Digitalizace pracovněprávní agendy, personální management a digitální firma 2023 Cesta k paperless office, hybridní a on-line firmy - výzvy a řešení Nyní za sponzorovanou cenu 5092 Kč

Mgr. Daniel Vejsada, Ing. Přemysl Bosák, Kateřina Kopecká, Jan Sedláček, David Páter, Daniel Pristach, PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

12.10.2023, Praha
12.10.2023, On-line

On-line seminář

Využití ChatGPT a AI pro komunikaci v angličtině a výuku jazyků Využijte naplno potenciál ChatGPT a umělá inteligence a naučte se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalte.

Martin Spano

12.10.2023, On-line

ChatGPT a umělá inteligence mají obrovský potenciál v mnoha oblastech, včetně učení cizích jazyků. Naučte se ho naplno využít!

Seminář

Midjourney - návod k použití. Praktický workshop plný příkladů a inspirace Naučte se generovat obrázky efektivně Nenechte si ujet vlak a učte se od nejlepších

Alexander Bruna

13.10.2023, Praha
13.10.2023, On-line

Rychlost nástupu umělé inteligence je strhující. Nezůstávejte pozadu a naučte se s ní pracovat a využít ji ve svůj prospěch. Generujte obrázky jako profesionál. Na praktickém workshopu vám poradíme, jak na to. Zjistíte, kudy cesta nevede a jak naopak AI ovládnout a…

Seminář

Převodní ceny prakticky Ujistěte se, že máte transferové ceny správně nastavené

Ing. Lukáš Eisenwort

13.10.2023, Praha
13.10.2023, On-line

Pálí vás převodní (transferové) ceny? Jste si jistí, že máte tuto problematiku správně ošetřenou? Získejte hlubší vhled do tohoto tématu včetně diskuse nad reálnými příklady z praxe. Procházíme turbulentními roky, ať si vzpomeneme na dobu „covidovou“,…

On-line seminář

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků Tato metoda se využívá při vývoji nových produktů nebo při zlepšování existujících procesu a produktů.

Mgr. Jiří Jandečka

13.10.2023, On-line

Cílem semináře je představit metodu FMEA. Téma je určeno zejména pracovníkům konstrukce, vývoje, přípravy a managementu kvality.

Seminář

Novela zákoníku práce 2023/2024 Buďte včas připraveni na chystané změny

Mgr. Daniel Vejsada

16.10.2023, Praha
16.10.2023, On-line
23.11.2023, Praha
23.11.2023, On-line
5.12.2023, Praha
5.12.2023, On-line

V rámci semináře dostanete přehled o všech novinkách, které přináší důležitá novela zákoníku práce připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Novela má za cíl především transponovat směrnice Evropské unie (směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních…

On-line seminář

Školní zralost a školní připravenost - charakteristiky, rizika a význam motivace Co je dobré vědět a znát?

Mgr. Lenka Polášková

16.10.2023, On-line

Předškolní věk představuje senzitivní etapu v životě dětí pro rozvoj dovedností důležitých pro vytvoření základu všeho, co bude podle potřeby v dalších vývojových etapách využíváno a dále rozvíjeno. Problémy, které se u mnohých z nich objeví při zahájení či v průběhu školní…

On-line seminář

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP Ptejte se zkušené odbornice na FKSP Neopakujte chyby ostatních!

Ing. Eliška Hryzláková

17.10.2023, On-line

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější dotazy k Fondu kulturních a sociálních potřeb a upozorní vás na časté chyby. Využijte jedinečné příležitosti poučit se z nich a vyhnout se jim ve své…

On-line seminář

8D - Řešení problému v 8 disciplínách (VDA svazek) Zefektivněte řešení problémů ve Vaší firmě!

Ing. Jaroslav Schwarz

17.10.2023, On-line

VDA svazek „8D – Řešení problému v 8 disciplínách“ nabízí řešení problémů v automotive i v dalších sektorech průmyslu. Společným cílem AIAG a VDA bylo, aby organizace dosahovaly efektivního a trvalého řešení problémů zavedením 8D metody. Tento seminář…

On-line seminář

Pracovní úrazovost a povinnosti dotčených osob, trestněprávní aspekt porušení předpisů BOZP z pohledu soudního znalce

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

17.10.2023, On-line

Cílem webináře bude poukázat na stanovené povinnosti všech dotčených stran v oblasti pracovní úrazovosti vyplývající z platných právních předpisů (zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborových…

Seminář

ChatGPT - praktický workshop Příklady, návody, inspirace Optimální postupy od špiček v oboru

Zdeněk Valut

18.10.2023, Praha
18.10.2023, On-line

Zkoušíte, co vše aplikace ChatGPT dokáže? Chtěli byste ji propojit s dalšími nástroji? Rádi byste se inspirovali u ostatních uživatelů a prošli s odborníky své dotazy? Přihlaste se na praktický workshop.

On-line seminář

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování Seminář je určen pro manažery kvality, kvalitáře, auditory a všechny ostatní, kteří se zajímají o metodu zlepšování KAIZEN

Mgr. Jiří Jandečka

18.10.2023, On-line

Systém KAIZEN pochází z Japonska a jeho cílem je zlepšovat procesy zejména v oblasti výroby.

On-line seminář

Zajištění nákladu v silniční nákladní dopravě Upevněte a jeďte tak, aby to nespadlo!

Ing. Tomáš Grof

18.10.2023, On-line
14.2.2024, On-line

Jak upevnit náklad podle současných pravidel? Kdo je zodpovědný za správné zajištění? Jak postupují dozorové orgány při kontrole uložení nákladu? Na tyto a další otázky dostanete odpověď na praktickém…

On-line seminář

Novela zákoníku práce pro školy – dohody mimo pracovní poměr a další novinky Připravte se na změny včas.

JUDr. Hana Poláková

18.10.2023, On-line

Novela zákoníku práce mění zásadním způsobem postavení těch, kdo vykonávají práce na základě dohod mimo pracovní poměr i práva zaměstnanců pečujících o děti a o závislé osoby. Upřesňuje se výkon práce z jiného místa a také možnost dohodnout náhradu paušálních výdajů…

On-line seminář

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé Na webináři se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání školení

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

18.10.2023, On-line
22.11.2023, On-line
14.2.2024, On-line

Probereme problematické okruhy zadávání veřejných zakázek a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

On-line seminář

Cookies Největší špeky při tvorbě a provozování e-shopu

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

18.10.2023, On-line
29.11.2023, On-line

Aktuální právní úprava cookies již platí delší dobu, přesto však stále dochází k pochybením, a to i u provozovatelů velkých e-shopů. Jste si jisti, že Vy postupujete správně?

On-line seminář

ESG agenda a dopady německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (LkSG) na české obchodní společnosti Dodáváte německé firmě? Možná se právě vás LkSG týká už od ledna!

JUDr. Pavel Koukal

18.10.2023, On-line

Přihlaste se na v České republice zcela výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme jak s právní úpravou a požadavky německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (zkráceně označovaného jako "Lieferkettengesetz"), tak potom zejména s možnými konkrétními…

Akademie Dashöfer

Mzdový specialista Naučte se samostatně vést mzdovou agendu

Ing. Ivana Zatloukalová

19.10. – 27.10.2023 (19.10.2023, 20.10.2023, 26.10.2023, 27.10.2023), On-line
19.10. – 27.10.2023 (19.10.2023, 20.10.2023, 26.10.2023, 27.10.2023), Praha

Akademie Mzdový specialista vás formou společného studia i samostatné přípravy naučí vést mzdovou agendu v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma praktické přednášky a domácího…

Seminář

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ Kontrola z finančního úřadu vás pochválí

Ing. Jiří Jindrák

19.10.2023, Praha
19.10.2023, On-line
4.12.2023, On-line
4.12.2023, Praha

Zjistíte, na co se zaměřují kontroly z finančních úřadů. Nebudete opakovat chyby, které už jiní před vámi udělali. Přijďte na celodenní seminář.

Seminář

Majetek a jeho odpisy z účetního a daňového pohledu v roce 2023 Naučte se majetek správně oceňovat a odpisovat

RNDr. Ivan Brychta

20.10.2023, Praha
20.10.2023, On-line

Na semináři se zaměříme na hmotný a nehmotný majetek z pohledu daní a účetnictví. Vyjasníte si zejména správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a to se zdůrazněním aktuálních postupů v roce…

On-line seminář

Jak posílit svou sebedůvěru

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

20.10.2023, On-line

Důvěra ve vlastní schopnosti je důležitým předpokladem úspěšnosti. Snížené sebevědomí nás totiž často zbytečně hendikepuje. Zvyšuje naši obavu ze selhání a občas se mu to skutečně daří. Navíc nám mnohdy brání dosahovat náročnějších cílů. Je-li tomu tak, měli bychom se snažit…

Seminář

Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na doručování pracovněprávních písemností Výklad všech novinek, vaše dotazy a podrobný pohled na doručování

JUDr. Věra Bognárová

23.10.2023, Praha
23.10.2023, On-line

Významná novela zákoníku práce, jejíž účinnost nastane u většiny změn od 1. 10. 2023 a u zbývajících od 1. 1. 2024, zapracovává nejen dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi…

Seminář

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením Tápete v provozní dokumentaci?

Martin Šturma

23.10.2023, Praha
23.10.2023, On-line

Jak již z názvu vyplývá, provozní dokumentace se vztahuje přímo k provozovaným zařízením a tvoří ji vždy sám provozovatel. Tento seminář vám ukáže nejen rozsah dokumentů, ale také poskytne návod pro jejich tvorbu a…

Konference

Konference VTZ Zaměřeno na provoz a dokumentaci VTZ

Ing. Martin Röhrich, Robert Křepinský

24.10.2023, On-line
24.10.2023, Praha

Další pokračování oblíbené akce, zaměřené tentokrát na zajištění bezpečného provozu VTZ a vedení dokumentace k provozovaným vyhrazeným technickým zařízením. Více než rok od účinnosti prováděcích předpisů k nové úpravě zajištění bezpečnosti VTZ přinesl mnoho poznatků a…

On-line seminář

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátů – nová povinnost od 24. 8. 2023 podle nařízení REACH

Ing. Radka Vokurková

24.10.2023, On-line

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel. Seznámíte se s…

On-line seminář

Průměrný výdělek v příkladech - říjen 2023

Ing. Ivana Zatloukalová

24.10.2023, On-line

Dozvíte se všechny potřebné informace o průměrném výdělku, jeho formách a použití, o jeho úpravě v zákoníku práce a souvisejících předpisech. Pomocí příkladů z praxe se naučíte vypočítat či zkontrolovat svůj software při výpočtu náhrad mzdy pomocí průměrného výdělku, tj.…

Seminář

Podnikový energetik Chytré řízení spotřeby energií, environmentální a ekonomické hodnocení Nějaké úspory jste už zavedli a teď uvažujete, jak dál? Tato akce vám dá potřebnou inspiraci!

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

25.10.2023, Praha
25.10.2023, On-line

V dnešní době, charakterizované turbulentními výkyvy cen energií, mohou dobrá nebo špatná rozhodnutí týkající se nákupu a hospodaření energiemi vést k prosperitě či zásadnímu ohrožení budoucnosti podniku. Role podnikového energetika se tak mění z provozní na strategickou.…

On-line seminář

Metoda 5S - praktické použití Chcete zlepšit vizuální i výrobní prostředí ve Vaší firmě?

Mgr. Jiří Jandečka

25.10.2023, On-line

Na semináři se dozvíte, jak vytvořit prostředí, které zaujme zákazníka již při prvním vstupu do firmy, ale hlavně bude podporovat plynulý výrobní tok a bude pomáhat eliminovat plýtvání v procesech a zlepší vizualizaci na…

On-line seminář

Chyby často opakované při označování potravin

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

26.10.2023, On-line

Povinné údaje na balených potravinách bývají dnes už většinou uváděny správně. K nejčastějším pochybením dochází ve snaze marketingu označit výrobek tak, aby byl co nejatraktivnější a co nejvíce upoutal pozornost. Přitom ale často dochází k porušování platné legislativy,…

On-line seminář

O DU profi Jak snadno a rychle vyhledat řešení účetního a daňového problému Webinář zdarma

RNDr. Petra Pientková

26.10.2023, On-line

Ve spleti paragrafů a legislativních daňových a účetních změn se není snadné v dnešní době orientovat. Pokud máte ale možnost využít největší českou on-line knihovnu DU profi, která je postavená na 3 základních pilířích: garanci aktuálnosti a správnosti, rychlosti…