On-line seminář

Jak snáze získat, co chceme: metoda Benjamina Franklina

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

27.1.2023, On-line

Chcete zvýšit svou šanci na to, že druhá strana přistoupí na váš požadavek? Anebo potřebujete dosáhnout toho, aby osoba, která vás zrovna nijak nemiluje, svůj názor na vás změnila a vyšla vám vstříc? Pak můžete použít již po staletí známou psychologickou metodu, jejíž…

On-line seminář

Datové schránky pro SVJ Na počátku roku 2023 bude všem společenstvím vlastníků jednotek zřízena datová schránka.

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

31.1.2023, On-line

Zaměříme se na využívání datových schránek v praxi a jejich správu. Upozorníme vás na případná úskalí a rozptýlíme případné obavy z jejich zavedení.

On-line konference

Peníze až na prvním místě - školy a možnosti jejich financování Kde najít nové finanční zdroje a prostor pro úspory

Ing. Petra Schwarzová, Ing. Tomáš Lank, Ing. Karel Srdečný

1.2.2023, On-line

Zaměříme se na možnosti energetických úspor ve školách. Poradíme vám, jak pomocí školního sběru tříděného odpadu navýšit příjmy školy. Dozvíte se, jak správně hospodařit s prostředky na přímé náklady a neporušit rozpočtovou…

On-line seminář

Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Ing. Petr Šulc

1.2.2023, On-line

Od ledna platí vyhláška č. 445/2022 Sb., která mění vyhlášku č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Posouvá zejména termíny přechodných ustanovení, vyjasňuje přechodná pravidla pro přechod odpad neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů a mění…

Seminář

Nakládání s chemickými látkami v podniku od A do Z Vše o CHLS od nákupu, skladování, až po pravidla použití

Ing. Radka Vokurková

2.2.2023, Praha
2.2.2023, On-line

Seminář je zaměřen na celkový proces managementu chemických látek ve firmě. Projdeme si společně cestu chemické látky nebo směsi již od požadavku na její zavedení do výroby, přes nákup, logistiku, skladování, použití v technologii, údržbě nebo jinde. Dále se zaměříme na…

Seminář

Příjmy českých daňových rezidentů v zahraničí Jste fyzická osoba s příjmy ze zahraničí? A nedaníte je zbytečně dvakrát?

Mgr. Magdaléna Vyškovská

6.2.2023, Praha
6.2.2023, On-line

Výklad se zaměří na daně z příjmů, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, na koordinační nařízení (a vybrané smlouvy o sociálním zabezpečení).

On-line seminář

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

Ing. Tereza Patočková

8.2.2023, On-line
14.6.2023, On-line

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování…

Konference

Konference VTZ - zdvihací a elektrická zařízení 7 měsíců účinnosti nové úpravy

Robert Křepinský, Ing. Martin Röhrich, Ing. Milan Moravec, Ing. Pavel Vojík, Ing. Karel Dvořáček

9.2.2023, Praha
9.2.2023, On-line

Jak se ustálily výklady prováděcích předpisů k zákonu č. 250/2021 Sb., pro zajištění bezpečnosti vyhrazených elektrických a zdvihacích zařízení?

Seminář

Kontroly inspektorátů práce a příprava na ně Na kontrolu z inspektorátu práce budete připraveni

Mgr. Daniel Vejsada

9.2.2023, Praha
9.2.2023, On-line

Zjistíte, jak obvykle probíhá kontrola oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti zaměstnavatele a také navazujícího řízení o uložení sankce. Dozvíte se, jaká máte práva a povinnosti jako zaměstnavatel v průběhu kontroly, kdy a jak mají uplatnit své námitky proti…

On-line konference

Konference VTZ II a III – tlaková, plynová, zdvihací a elektrická zařízení

Robert Křepinský, Ing. Martin Röhrich, Ing. Olga Vaňková, Ing. Milan Moravec, Ing. Roman Řezáč, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Pavel Vojík

9.2. – 2.3.2023 (9.2.2023, 2.3.2023), On-line

Balíček účasti na on-line variantách dvou konferencí věnovaných úpravě vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcích předpisů. První konferenční den věnovaný VTZ elektrickým a zdvihacíma a druhý VTZ tlakovým a…

On-line seminář

Zdravotní pojištění zaměstnanců-cizinců

Ing. Antonín Daněk

10.2.2023, On-line

Jaká speciální pravidla platí v oblasti zdravotního pojištění, pokud zaměstnáváte cizince?

Seminář

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP (minimální pracovní podmínky, notifikace, zdanění a pojištění) Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu povinností?

Mgr. Magdaléna Vyškovská

13.2.2023, Praha
13.2.2023, On-line

Vysíláte zaměstnance na pracovní cesty do EU, EHP, Švýcarska či jiných států? Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu dalších povinností? Víte, kdy máte vyslání hlásit příslušné instituci v zahraničí a jaké jsou povinnosti z hlediska pojištění a zdanění…

Seminář

Cestovní náhrady Novinky, zajímavosti a oblasti, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení

Jaroslava Pfeilerová

13.2.2023, On-line
5.6.2023, Praha
25.9.2023, Praha
11.12.2023, On-line

Výklad problematiky související s cestovními náhradami budou z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány, problémy z praxe (včetně souvisejících daňových dopadů). Zaměříme se na vazbu na elektromobilitou, home office,…

Seminář

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti Stav po novele vyhlášky č. 79/2013 Sb. Co bude znamenat novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., pro režim PLS

Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, MUDr. Dana Kuklová,, CSc., Miroslava Rattayová

14.2.2023, Praha
14.2.2023, On-line

Pokračování úspěšného semináře. Seminář zprostředkuje dosavadní zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a očekávané změny po novele vyhlášky s účinností 1.1.2023 Vystoupí…

Seminář

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ Kontrola z finančního úřadu vás pochválí

Ing. Jiří Jindrák

16.2.2023, Praha
16.2.2023, On-line
20.4.2023, Praha
20.4.2023, On-line

Zjistíte, na co se zaměřují kontroly z finančních úřadů. Nebudete opakovat chyby, které už jiní před vámi udělali. Přijďte na celodenní seminář.

On-line seminář

FKSP pro příspěvkové organizace v roce 2023 Jak hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb?

Ing. Eliška Hryzláková

16.2.2023, On-line
30.5.2023, On-line
26.9.2023, On-line
23.11.2023, On-line

Přihlaste se na on-line seminář a během několika hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

On-line seminář

Školní vzdělávací program lesní mateřské školy od A do Z Školní vzdělávací program je „výkladní skříní“ každé mateřinky.

Mgr. Lenka Polášková

16.2.2023, On-line

Snaha dělat „věci jinak“, nadšení pro alternativu a následně prozření, frustrace a bezradnost. Stále více soukromých subjektů naráží v rámci inspekční činnosti na nesoulad svých školních vzdělávacích programů s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní…

Seminář

Rozpočtování staveb Praktické informace z oblasti oceňování stavebních prací.

Ing. Lucie Brožová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

17.2.2023, Praha
17.2.2023, On-line
16.6.2023, Praha

Na semináři se seznámíte se správným postupem pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Získáte praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních…

Seminář

Kolektivní vyjednávání a odborové organizace Jaká jsou vzájemná práva a povinnosti mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací?

Mgr. Daniel Vejsada

20.2.2023, Praha
20.2.2023, On-line
26.4.2023, Praha
26.4.2023, On-line
7.6.2023, Praha
7.6.2023, On-line

Upozorníme vás na některá pochybení běžná v rámci kolektivního vyjednávání a kolektivních smlouvách. Prodiskutujeme také samotný proces kolektivního vyjednávání. Poradíme vám, jak postupovat v případě, že se dohoda…

Seminář

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis Nakládejte správně s osobními údaji zaměstnanců

Ing. Růžena Klímová

20.2.2023, Praha
20.2.2023, On-line

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to…

Seminář

Nastavení obchodní spolupráce s OSVČ, prevence a obrana před nařčením ze švarcsystému - právní a daňové řešení Modelové případy i praktická doporučení

Mgr. Tomáš Liškutín, RNDr. Ivan Brychta

22.2.2023, Praha
22.2.2023, On-line

Pro zajišťování Vašich činností se můžete dostat do situace, kdy potřebujete spolupracovat také se živnostníky (OSVČ). Tato spolupráce má svá pravidla, která je nutné dodržet, jelikož zákon o zaměstnanosti švarcsystém zakazuje a stanoví za něj vysoké sankce až 10 milionů Kč.…

Seminář

Daňové a účetní novinky 2023 Co přináší rok 2023?

RNDr. Ivan Brychta

24.2.2023, Praha
24.2.2023, On-line

Seznámíte se s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2023. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2022, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících (např. změny sazeb…

On-line seminář

Proč je naše vůle důležitá a jak ji můžeme posílit

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

24.2.2023, On-line

S vyšší vůlí bychom zdravěji jedli, častěji cvičili, netrpěli obezitou, pili méně alkoholu, méně kouřili a šetřili si více na důchod. Řadu důležitých úkolů, pracovních i osobních, které často odkládáme, bychom vykonali dříve. Mnoha osobních i životních cílů bychom tak…

Seminář

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

Ing. Růžena Klímová

27.2.2023, Praha
27.2.2023, On-line

Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti. Toto vše na přelomu roku zajímá mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí…

On-line seminář

VDA Výroba a dodávání produktu - Robustní výrobní proces (2019)

Ing. Jaroslav Schwarz

27.2.2023, On-line

Kurz Výroba a dodávání produktu: Robustní výrobní proces je určen pro management firem, vedoucí zaměstnance ve výrobě/provozu, oddělení kvality a zaměstnance projektového vedení v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group…

On-line seminář

Rodina jako zdroj agrese dítěte ve škole Agresivní chování dětí je často reakcí na svět, který není v souladu s jejich potřebami

Mgr. Marika Kropíková

28.2.2023, On-line

Dnešní děti nepřicházejí na svět horší, agresivnější než předchozí generace. Ale svět, který je obklopuje, nevhodná výchova, nedostatek podpory a porozumění, empatií, uspěchanost rodičů a přemíra technologií, z nich dělá jedince, kteří nejsou schopni se pohybovat v…

On-line seminář

Nepedagogická práce a její financování Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování nepedagogické práce.

Ing. Petra Schwarzová

1.3.2023, On-line

V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. Jedním ze specifik je i financování nepedagogické práce na základě normativu. Obzvláště není situace jednoduchá u kombinovaných škol (MŠ a ZŠ apod.) nebo u…

Konference

Konference VTZ - tlaková a plynová zařízení ...o tři čtvrtě roku moudřejší Zkušenosti po 8 měsících účinnosti nové úpravy

Robert Křepinský, Ing. Martin Röhrich, Ing. Olga Vaňková, Ing. Milan Moravec, Ing. Roman Řezáč

2.3.2023, Praha
2.3.2023, On-line

Co se vyjasnilo za 3/4 roku od nabytí účinnosti zákona č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcích předpisů pro zajištění bezpečnosti vyhrazených plynových a tlakových zařízení, tedy nařízení vlády č. 191/2022 Sb., a nařízení vlády č. 192/2022…

Seminář

Provoz strojních zařízení - praktický pohled Návod jak provozovat stroje v koncepci strojní linky a nač nezapomenout pro správný a bezpečný provoz.

Martin Šturma

6.3.2023, Praha
6.3.2023, On-line
14.9.2023, Praha
14.9.2023, On-line

Na semináři Vám přineseme praktický pohled na provozovaná strojní zařízení, možnosti jejich úprav či výroby vlastních strojů.

Seminář

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení Jste výrobce, dovozce či distributor nebo nákupce strojních zařízení?

Ing. Zdeněk Šenovský

7.3.2023, On-line
25.4.2023, Praha

Seznamte se zákonem o posuzování shody a požadavků na strojní zařízení a také s nařízením vlády pro strojní zařízení.

On-line seminář

Školení hrou. Virtuální hrou Virtuální realita a gamifikace: Cesta k vyšší efektivitě a výsledkům firemního vzdělávání

Ing. Tereza Patočková

8.3.2023, On-line

"Zase další soft skills pruda! Tohle jsem absolvoval už stokrát. Co chci vědět, to si přečtu, to mi nikdo nemusí říkat. Na tohle školení musím jen proto, aby se další šarlatán napakoval." Poznáváte v tom některé své kolegy? Jak je přesvědčit, aby se rádi zúčastnili dalšího…

On-line seminář

Datové schránky pro podnikatele Od počátku roku 2023 bude všem podnikajícím fyzickým osobám, zejména živnostníkům, postupně zřízena datová schránka.

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

8.3.2023, On-line

Tento webinář se zaměřuje na užívání datových schránek a jejich správu, přiblíží jejich výhody a upozorní na případná úskalí.

Seminář

Nakládání s odpady ve městech a obcích od A do Z Seminář je určen zejména pro nové členy obecních a městských zastupitelstev.

Ing. Petr Šulc

9.3.2023, Praha
9.3.2023, On-line

Zorientuje Vás v povinnostech, které obcím ukládá nová odpadová legislativa a současně Vás seznámí i s postupy jejich plnění.

On-line seminář

Digitální wellbeing ve škole Díky digitálním technologiím, můžete tento webinář shlédnout z klidu svého domova. Digitalizace s sebou přináší ale i rizika, jak s nimi pracovat (nejen) ve škole?

Jan Kršňák

9.3.2023, On-line

Jaký vliv má příchod digitálních technologií na proces vzdělávání a chod školy?

On-line seminář

Příspěvky na stravné z FKSP Tápete v problematice FKSP?

Ing. Eliška Hryzláková

14.3.2023, On-line
20.6.2023, On-line

Naše zkušená lektorka ochotně zodpoví Vaše dotazy k problematice příspěvků na stravné z FKSP.

Seminář

Elektronizace pracovněprávní agendy Jděte s dobou, digitalizujte pracovněprávní dokumenty

Mgr. Daniel Vejsada

15.3.2023, Praha
15.3.2023, On-line
17.5.2023, Praha
17.5.2023, On-line

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů,…

On-line seminář

Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a správné postupy

Ing. Antonín Daněk

16.3.2023, On-line

Desatero základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění aneb kde se dělají chyby.

On-line seminář

ESG reporting: jak se zorientovat v bouři tří písmen

Ing. Michal Gregor

16.3.2023, On-line

Udržitelnost je pro byznys klíčová a zvyšuje vaši konkurenceschopnost. Mimo to tvoří vaši dobrou pověst. Slyší na ni totiž jak zákazníci, tak investoři. ESG představuje soubor tří klíčových oblastí (Environmental, Social and Governance), v nichž se poměřuje udržitelnost a…

On-line konference

Horké křeslo ředitelky Mš "Mini pocket" konference, určená ředitelkám mateřských škol a jejich zástupkyním.

Mgr. Lenka Polášková

24.3.2023, On-line

Konference zahrnuje všechna užitečná a aktuální témata, se specifiky vycházejícími z praxe předškolní výchovy a vzdělávání. V jednom dni získáte informace a načerpáte inspiraci pro další práci v rovině řízení, komunikace, spolupráce a inovace pedagogické…

On-line seminář

Osm problémů inteligentních lidí a jak se s nimi vypořádat

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

24.3.2023, On-line

Jste-li inteligentní, pak nepochybně víte, že být inteligentní je výhodné, mnohdy však ne tak, jak by se na prvý pohled zdálo. Inteligentní lidé mají své problémy, spojené s charakteristickými mentálními zvyklostmi, které s sebou vysoká inteligence nese. Patříte-li do této…

On-line seminář pro specialisty

Specialista pro interní oznamování a ochranu oznamovatelů (Whistleblowing) v podnikové praxi Připravte se na novou právní úpravu

JUDr. Pavel Koukal

28.3. – 29.3.2023 (28.3.2023, 29.3.2023), On-line

Přihlaste se na tuto akademii a komplexně se seznámíte s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska…

On-line seminář

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky Jak připravit upozornění a výpovědi?

Mgr. Daniel Vejsada

29.3.2023, On-line
23.5.2023, On-line

Naučíme Vás, jak z právního pohledu řešit případy porušování povinností a neuspokojivých výsledků zaměstnanců. Z praktického pohledu se zejména dozvíte to, jak připravovat tzv. vytýkací dopisy, aby byly následně použitelné pro případné propuštění zaměstnance, a za jakých…

On-line seminář

VDA Standardizovaný reklamační proces (2020)

Ing. Jaroslav Schwarz

31.3.2023, On-line

Efektivní řešení problémů je důležitým úkolem vedení na všech úrovních a mělo by být chápáno jako příležitost pro neustálé zlepšování. Ne všechny problémy jsou stejně složité a každý vyžaduje využití vhodných metod a zdrojů. Na semináři bude komentován aktuální svazek VDA…

Seminář

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky Chcete lépe pochopit pokročilé účtování SVJ?

Ing. Martin Durec

4.4.2023, Praha
4.4.2023, On-line
25.5.2023, Praha
25.5.2023, On-line
2.11.2023, Praha
2.11.2023, On-line

Jste již pokročilá/ý účetní či člen výborů SVJ a potřebujete se seznámit s problematickými oblastmi a jejich řešením z pohledu účetnictví i daní?

Seminář

Účetnictví SVJ pro začátečníky Zajímáte se o problematiku společenství vlastníků jednotek nebo jste začínajícím účetním těchto jednotek?

Ing. Martin Durec

4.4.2023, Praha
4.4.2023, On-line
25.5.2023, On-line
25.5.2023, Praha
2.11.2023, Praha
2.11.2023, On-line

Seminář

Účetnictví společenství vlastníků jednotek Seznamte se s problematikou účetnictví SVJ v jednom dni

Ing. Martin Durec

4.4.2023, Praha
4.4.2023, On-line
25.5.2023, Praha
25.5.2023, On-line
2.11.2023, Praha
2.11.2023, On-line

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

On-line seminář

Digitální wellbeing a digitální informace Webinář je interaktivní a je možné se v jeho průběhu věnovat konkrétním problémům, které se právě ve škole (např. v pedagogickém kolektivu) řeší.

Jan Kršňák

6.4.2023, On-line

Jaká jsou specifika digitálních informací. Jak vypadá mediální výchova pro digitální věk?

On-line seminář pro specialisty

Specialista Corporate compliance a Compliance management systému (CMS) v podnikové praxi Posuňte se ve své kariéře - každá úspěšná korporace potřebuje odborníka na compliance

JUDr. Pavel Koukal

11.4. – 12.4.2023 (11.4.2023, 12.4.2023), On-line

Bez správně nastaveného compliance systému a řízení rizik nemůže dlouhodobě fungovat žádná větší společnost. Kdo ale může tyto systémy nastavit? Třeba právě vy! Během dvou dnů se podrobně seznámíte s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním…

Seminář

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění Cizinec není našinec, platí pro něj speciální pravidla

Mgr. Magdaléna Vyškovská

12.4.2023, Praha
12.4.2023, On-line
24.5.2023, On-line
24.5.2023, Praha
13.9.2023, Praha
13.9.2023, On-line

Po absolvování semináře budete mít jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR, od imigračního a pracovního práva až po pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Zaměříme se i na zaměstnávání občanů Ukrajiny včetně uprchlíků a jejich postavení v…