On-line seminář

ChatGPT pro pokročilé Staňte se profesionálem v používání umělé inteligence a posuňte svou produktivitu na zcela novou úroveň.

Martin Spano

15.12.2023, On-line

On-line seminář

Využití ChatGPT a AI pro komunikaci v angličtině a výuku jazyků Využijte naplno potenciál ChatGPT a umělá inteligence a naučte se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalte.

Martin Spano

25.1.2024, On-line

Seminář

Seznamte se se Stable Diffusion Nový nástroj pro tvorbu obrázků Nástroj umělé inteligence pro tvorbu obrázků a videí

Alexander Bruna, Zdeněk Valut

11.1.2024, On-line

On-line seminář

Veřejné zakázky pro začátečníky Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

24.1.2024, On-line

On-line seminář

Základy administrace školní matriky Školní matrika pohledem učitelky MŠ, ředitelky a pohledem České školní inspekce, jasně, stručně srozumitelně.

Mgr. Lenka Polášková

Seminář

Osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení Tento seminář Vám pootevře dveře k novým právním předpisům a seznámí Vás s těmi základními a zásadními změnami.

Martin Šturma

Seminář

Kategorizace prací a její rizikové faktory v kostce z pohledu hygienika práce Důraz bude kladen na pochopení významu kategorizace prací a zejména jednotlivých rizikových faktorů.

Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc.

Konference

Konference Digitalizace účetnictví 2023 Jak využít AI v účetnictví?

Libor Vašek, Jan Bárta, Milan Vodička, Lukáš Neumann, Lenka Nováková, Marcela Lonková, Martin Tyšer, Jan Kotala, Jan Štacha, Jaroslav Ždímal, Martin Cígler, Daniel Pristach, Peter Burnus