Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Ing. Hana Krejsová

Vystudovala VŠCHT v Pardubicích obor fyzikální a analytická chemie. Více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích. Věnovala se chemické informatice, tj rešeršemi a vyhledáváním informací o chemických látkách hlavně v oblasti toxicity a účinků na životní prostředí. Posledních cca deset let se zabývá chemickou legislativou, zákonem o chemických látkách a souvisejícími předpisy, klasifikací látek a přípravků, bezpečnostními listy. Intenzivně se věnuje nařízení REACH, biocidům a připravovanému předpisu GHS.

Poptávka školení na míru

Input: