Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Ing. Jiří Nedbal

Působí jako poradce, lektor a vedoucí auditor systémů managementu kvality podle ISO 9001, environmentálního managementu podle ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle BS OHSAS 18001. V oblasti BOZP pracuje více než dvacet let.

Je držitelem osvědčení odborné způsobilosti v prevenci rizik BOZP, odborně způsobilou osobou v PO a osobou odborně způsobilou k činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

Poptávka školení na míru

Input: