Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Ing. Jiří Tilhon

vystudoval ekonomii, nyní studuje doktorský studijní program na Fakultě bezpečnostního inženýrství (program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost) VŠB TU Ostrava.Voblasti BOZP a hygieny práce působí od ukončení střední školy. Pro svého předchozího zaměstnavatele mimo jiné získal a posléze obhájil ocenění vnárodních projektech Bezpečný podnik (2010, 2013) a Zdraví podporující podnik (2011 – I. stupeň, 2014 – III. stupeň), je vítězem národní soutěže Profesionál BOZP (v roce 2013).

Nyní pracuje ve VÚBP, v. v. i., na pozici zástupce vedoucího oddělení zkušebnictví a certifikace (OS/NB 1024). Je zároveň manažerem kvality zkušební laboratoře (ZL 1040) a manažerem kvality certifikačního orgánu pro výrobky (COV 3068). Pro svého zaměstnavatele vykonává povinnosti odborně způsobilé fyzické osoby v prevenci rizik, odborně způsobilé osoby požární ochrany a odpadového hospodáře. V rámci spolupráce s odborným pracovištěm Ministerstva životního prostředí je posuzovatelem dokumentace prevence závažných havárií.

Mimo uvedené aktivity je členem zkušebních komisí odborné způsobilosti v prevenci rizik, členem technického výboru COSM (poradní orgán ředitele ČIA), členem České ergonomické společnosti a také Slovenské ergonomické společnosti, je expertem / odborným posuzovatelem ČIA. Je autorem či spoluautorem několika edukačních materiálů a samostatných publikací či desítek různých článků v odborných periodicích; je spoluřešitelem několika desítek edukačních a výzkumných projektů, jejichž výstupem jsou mj. i certifikované metodiky uplatnitelné v oblasti BOZP.

Poptávka školení na míru

Input: